Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Finlands universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän matriklar, Helsingfors universitet, Finlands universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet1891
Finlandssvenska tekniker. Biografiska anteckningar I biografier, matriklar, ingenjörer, diplomingenjörer, svenskspråkiga1923
Finlandssvenska tekniker. Det fjärde bandet biografier, matriklar, ingenjörer, diplomingenjörer, svenskspråkiga, Tekniska Föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland2003
Finlandssvenskar i Amerika = The Finland-Swedes in America amerikafinländare, finlandssvenskar, Amerika, Förenta staterna, Kanada1972
Finländsk släktkalender I. 1920 släktforskning1920
Finländska borgare på 1700-talet i kamp för sina och ståndets privilegier Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland1978
Finländska gestalter I personhistoria, finländare, biografier, personporträtt, finlandssvenskar, Svenskfinland, Freudenthal, Dahlström, Lille, Mechelin, Wrede, Hermanson, Mannerheim, Tigerstedt, Furuhjelm, Tavaststjerna, Westermarck1961
Finländska gestalter II personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Mathilda Wrede, Viktor Magnus von Born, Carl Gustaf Estlander, Jacob Tegengren, Nils Oskar Jansson, Julius Sundblom , Ernst von Born, John Österholm1962
Finländska gestalter III. Eric von Rettig personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Eric von Rettig, politiker, Helsinge, 1900-talet, kommunförvaltning1964
Finländska gestalter IV. Vägledare personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, I. A. Heikel, Hjalmar Procopé, Axel Wallensköld, Axel Åhlström, Gunnar Castrén, Erik Bryggman1964
Finländska gestalter IX. Fin kultur och folklig personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Otto Andersson, Ali Krogius, Werner Söderhjelm, Ernst Ehrnrooth, Signe Strömborg, Severin Falkman1971
Finländska gestalter V. Kulturbärare personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, författare, journalister, förläggare, Guss Mattsson, Runar Schildt, Theodor Sederholm1966
Finländska gestalter VI. På scen och estrad personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Nicken Rönngren, Svenska teatern, politisk historia, Elias Öhman, P. E. Svinhufvud, Hjalmar Linder, Elmer Diktonius1967
Finländska gestalter VII. Dröm och handling personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Carl-Alexander Armfelt, Alma Söderhjelm, Bertel Gripenberg, V. T. Rosenqvist, Jarl Hemmer, Erik Heinrichs, Erik Johan Längman1968
Finländska gestalter VIII. Nils Ludvig Arppe personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Nils Ludvig Arppe, Norra Karelen, Puhois, Värtsilä, Kides, Tohmajärvi, Östra Finland, 1800-talet, släktforskning, Arppe, sågindustri, historia1969
Finländska gestalter X. Fantaster och realister personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Fritz Wetterhoff, Hjalmar Gabriel von Bonsdorff, Sara Wacklin, Gustaf Adolf Helsingius1974
Finländska gestalter XI. På utländsk botten och inhemsk personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Tancred Borenius, Nancy Hammarström, forskare, konsthistoriker, politiker, författare1976
Finländska officerare i den kejserliga ryska arméns och krigsflottans tjänst 1809 - 1917 Tore och Herdis Modeens stiftelse pblikation nr 92006
Finländska officerare i den kejserliga ryska arméns och krigsflottans tjänst 1809-1917, Tapio Skog Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 92006
Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Karsby gård, Tenala,herrgårdsliv, Yxkull, Georg Wilhelm Bruncrona, släkttabeller, Edelheim, Nordenskiöld1978
Finn din släkt! I svenska och utländska källor och på nätet släktforskning, Sverige, Europa, Amerika, Asien, Japan, Norden, Rumänien2000
Finn dina rötter. Williams och Mattis äventyr i släktforskningens värld släktforskning, Finland, Amerika, Förenta staterna1992
Finnarnas historia i Sverige 1, Inflyttarna från Finland under det gemensamma rikets tid utvandring, migration, finländare, finnar, Sverige, sverigefinländare, svenska tiden, medeltiden, -18091990
Finsk biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar1913
Finsk heraldik i nutiden heraldik, Finland1977
Finska gardet 1812-1905 Militaria, Finland, kejserliga livgardets tredje finska skarpskyttebataljon, Helsingfors, Krasnoje Selo, 1812-1905, Torsten Ekman, personregister2006
Finska kadettkåren 1887-1903 officerare 1800-talet,1990
Finska kadettkåren 1887-1903. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 11812-1887, med kort översigt öfver denna period. Finska kadettkåren, Carl Enckell, J. E. O. Screen, Machotin, Kuropatkin, Bobrikoff, F.L. Heyden, Konstantin Konstaninovitsch,1990
Finska kadettkårens elever och tjänstemän I. Biografiska anteckningar 1812-1912. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel,1912
Finska kadettkårens elever och tjänstemän II. Biografiska anteckningar 1812-1912. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel,1912
Finska kadettkårens elever och tjänstemän. supplement I och II 1812-1921. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel, personregister, kadettkårens chefer, lärare och tjänstemän,1922
Finska Kadettkårens hundraårsminnesfest Militaria, Finska kadettkårens hundraårsminnesfest den 15 och 16 oktober 1912, anmälda deltagare, menu, placering, bordstal, förteckning de i minnesfesten deltagande damer1914
Finska kriget och Finlands krigare 1808 - 1809 1800-talet, Finska kriget1897
Finska Läkaresällskapet - 175 år. 1835-2010 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, matriklar2010
Finska Läkaresällskapet 1835-1985 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, festskrifter1985
Finska Läkaresällskapet 1885-1909 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, festskrifter1910
Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge namn, efternamn, Sverige, Norge1979
Finska socker aktiebolaget 1918-1968 Finska Socker Ab, historia, sockerindustri, 1900-talet, Helsingfors1970
Finska tullverkets matrikel 1911 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1911
Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1883-1958 Finska Ångfartygs Aktiebolaget, FÅA, företagshistorike,r sjöfart, historia, redare, fartyg, 1800-talet, 1900-talet1958
Fiskars - Vår hembygd Hembygdsbok, bygd, järnhantering, Fiskars bruk, 1700-talet, 1800-talet1949
Flickskolan i Wiborg 1788-1937. Några anteckningar om nordens äldsta offentliga flickskola Svenska flickskolan i Wiborg, Flickskolan i Wiborg, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Viborg, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1937
Folkhögskolan i Kronoby 40 år, Minnesskrift utgiven av elevförbundet elevmatrikel, personalmatrikel, Kronoby, 1800-talet, 1900-talet1931
Folkliv och föreningsliv i en förort. Svenska Föreningen Treväpplingen 1919-1969. Helsingfors, Mellungsby, Botby,Nordsjö, släkter, svenskspråkiga föreningar, Treväpplingen, Bygdehemmet1975
Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland bibliografier, Svenskfinland1976
Folkskolan i Pargas intill 1934 historik, skolorna i Pargas, 1900-talet1934
Folkskollärarseminariet Nykarleby 1873 - 1899; Berättelse öfver dess uppkomst och 25-åriga versamhet, afgiven till årsexamen 1989 historik, 1800-talet, elevmatrikel1989
Freders skola som jag minns den. Privata förberedande skolan i Lovisa Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, Hildur Freder, skolhistoriker, Lovisa, 1900-talet2013
Fredrikshamns stads historia I Fredrikshamn, Nordenstreng, Veckelax 1653-1721, 1721-1742, borgmästare, rådmän, kämnersrätt, magistrat, stadsfullmäktige,1908
Frenckells papper. Tammerfors pappersbruk i bilder Tammerfors, Frenckells pappersbruk, historia2000
Frenckells papper. Tammerfors pappersbruk i bilder Tammerfors pappersbruk, Frenckells pappersbruk, pappersindustri, historia, Tammerfors, familjeföretag, 1700-luku, 1800-luku, 1900-luku, Abraham Häggman, Lefrén, Frenckell, von Frenckell, släkter2000
Friherre Casimir von Kothen (1807 - 80) enligt aktstycken och brev 1800-talet, brevväxling, Storfurstendömet, Ryssland '1953
Friherre Viktor Magnus von Born, hans person och politiska verksamhet personhistoria, släktforskning, von Born, Haartman1931
Frontsoldaterna blir krigsveteraner Frontsoldaterna blir krigsveteraner, Helsingfors svenska krigsveteraner r.f. Förhistoria och verksamhet 1967 - 20072007
Från Adam till My. Ett färggrant knippe namn namn, Svenskfinland, Finland, Wrede af Elimä, Pernå1999
Från barock till nyrokoko. En släktkrönika. Släktforskning, Nyberg, Nuorteva
Från blåbär och björk till hucklebär och douglasgran 1900-talet, Oregon, skogshuggare, Phoenix Logging Company2007
Från filare till storindustriell i Naftabolaget Bröderna Nobels tjänst personhistoria, memoarer, K. W. Hagelin, Wilhelm Hagelin, ingenjörer, Sverige, svenskar, Åbo, Ryssland, Azerbajdzjan, Baku, Bröderna Nobel, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1935
Från Hagnäskajen till Yokohama. Sibbosjömän berättar om sina liv till sjöss. Sibbo, sjömän, sjömanshistorier, skutor. skeppare, Birger Lindroos, Göran Eriksson, Birger Åberg, Hans Wickholm, Harry Blomqvist, Sten Eriksson, Sven-Olof och Gittan Lindroos2015
Från hav och hov Kraemer von, Platen von, Romanov, Finland, Ryssland, turkiet mm1931
Från händelserika år. Upplevelser och minnen I från verksamheten vid universitetet och senaten under ofärdsåren 1800-talet, 1900-talet, verksamhet vid universitetet, verksamhet vid senaten, Helsingfors, ofärdsår1920
Från kristid till välfärd. Hantverkare och köpmän i Ekenäs centrum 1940-2000 Ekenäs, hantverkare, köpmän,2019
Från läktaren. Profiler från Landtdagen 1885 1800-talet, Lantdagen 1885, stånden, representanter1887
Från samhällslivet i Åbo 1809-1827. Kultur-och personhistoriska skildringar Åbo, personhistoria, stadshistoria, autonoma tiden, kulturhistoria, 1800-talet, familjer, 1809-1827, ryska militären1914
Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö namn, tillnamn, efternamn, Österbotten, Replot, Sideby, Terjärv, hemman, allmoge1988
Från trolldomstro till kristendom; Studier rörande det kulturella tillståndet bland skogsfinnarna i Sverige under 16-1700-talet 1600-talet, 1700-talet, skogsfinnar, Värmland, Dalarna, Norge, Deleware, vismän, kyrkligt arbete1943
Från Österbotten till Sörmland. En undersökning av emigration och språklig anpassning Österbotten, Närpes, sverigefinländare, finlandssvenskar, utvandrare, Södermanland, Eskilstuna, Sverige, språklig anpassning, 1940-1980-talet, 1900-talet1986
Fyra köpmanssläkter. Anteckningar om släkterna Lebell, Sjöberg, Holmström och Ahlström släktforskning, handelsmän, Lebell, Sjöberg, Holmström, Ahlström, Kristinestad1947
Fästningsstaden, Helsingfors och Sveaborg 1721-1808 Helsingfors, Sveaborg, 1700-tal, 1800-tal2021
För Finlands frihet, Jägarrörelsen i södra och mellersta Österbotten; Vapenbåten Equitys hjältesaga 1914-1917, södra Österbotten, mellersta Österbotten, värvning, etapper från Finland till Sverige, myndigheternas agerande, vapenfartyget Equitys färder, U. C. 571937
Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1925-1975 Försäkringsbolaget Svensk-Finland, företagshistoriker, Helsingfors, Svenskfinland1975
Förteckning öfver filosofie-magistrar promoverade vid Universitetet i Åbo 1643-1827. Med korta biografiska notiser filosofiemagistar, promoverade, förteckningar, matriklar, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi,1882
Förteckning öfver Lärare och Elever vid gymnasium i Åbo äfvensom Uppgift på de under loppet af läseåret 1866-1867 genomgångna kursser Skolmatrikel 1800-tal1867
Förteckning över brukskopior av mikrofilmer av mantalslängder 1634-1808 mantalslängder, Riksarkivet, Finland1989
Förteckning över brukskopior av mikrofilmer i allmänna arkiv mikrofilmer1982
Förändring och kontinuitet. Verdandi 1905-1985 Återförsäkringsaktiebolaget Verdandi, Försäkringsaktiebolaget Verdandi, Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, historia, Åbo, 1900-talet, Svenskfinland1987
Förändringar under de senaste fem år i fråga om Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830 - 1872 Matrikel, förändringar 1902-1907, gymnasistmöte 19071907
G. F. Stockmann, Ungdomsår och uppväxt i Tyskland, Släktnätverk och vänner Tyskland, uppväxt, släktnätverk, 1800-tal2020
G. F. Stockmanns anställda 1858 - 1902 personal, 1800-tal, 1900-tal2013
Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Dyhr, Hèrnod, Vasa, Piteå1991
Gamlakarleby stads historia. Delar 1-2 Gamlakarleby, Karleby, stadshistoria, 1600-talet, 1700-talet, 1800-18081944-1951
Genealogia Caroli Frederici Björnbergi släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Björnberg, Tamlander, Forsman, Koskimies, Lönegren, Björneborg1948
Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1960
Gentes Finlandiae I seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Tawast, Schauman, Grotenfelt, Schildt, von Knorring, Kenneth Sutherland, Duffus, Appelbom, Björnram, Toll1966
Gentes Finlandiae III seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, frälse, Kråkö, Borgå socken, Lang-Langenskiöld, Lang, Dubbe, Larsson, Fock, von Baer, von Falck1975
Gentes Finlandiae IV seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, frälse, sigill, Grabbe, Göran Månsson till Koskis, Blåfield, von Willebrand, Mecklenburg, Baltikum, Sverige, Möller, Möllersvärd, Rokassowskij, von Schantz, Johan Fredrik Knorring1978
Gentes Finlandiae IX. Finland och Ryssland under tiden fram till 1918 : Namnregister Gentes Finlandiae VI-VIII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ryssland, adlande, hovdamer, sköldebrev, Viborg, heraldik, Kalitin2001
Gentes Finlandiae V seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, heraldik, Sigrid Granfelt, Lang, Kråkö, Pistolekors, Säminge, Reiher, Baltikum, Sverige, Wulffert, Dittmar1981
Gentes Finlandiae VI seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ryssland, Ingermanland, Alopaeus, von Rechenberg, Tawaststjerna, Lode, Möller, Möllersvärd, Krämer1984
Gentes Finlandiae VII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ingermanland, Ryssland, von Nandelstaedt, Livland, Baltikum, von Platen, Ållongren, Ollongren, Bonsdorff, von Bonsdorff, Christopher Bondstorph, Kraemer, Pyttis, Johnstone1987
Gentes Finlandiae VIII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, inbördeskriget, 1918, vinterkriget, fortsättningskriget, 1939-1945, stupade, civila offer1994
Gentes Finlandiae X seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Alexander II, ständermötet 1863, heraldik, Schildt, Jägerhorn af Spurila, Antonius Rosenbröijer, von Witte, von Weissenberg, Baltikum2007
Gods och herresäten i Finland gods, säterier, herrgårdar, slott, borgar, historia, Finland,1600-1900-talet1946
Gordein suku. Rajakarjalainen suku Salmin Manssilan kylästä Släktforskning, Gordei , Castrén
Grankulla 1906-2006. Den sista i sitt slag Grankulla, lokalhistoria, platser, människor, villor, samhällen2006
Grankulla samskola 1907-1957. Festskrift utgiven till skolans 50-årsjubileum i september 1957 Grankulla samskola, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, 1900-talet, festskrifter, Grankulla1957
Grankulla samskola 1957-1977, Ulfvens, B. skolmatrikel, studenter 1958-1977, lärare och personal 1957-19771986
Grankulla under 50 år Grankulla, 50-årsjubileum, historik, köping, samhällsaktiviteter1971
Grankulla. Såsom villasamhälle, samhälle med sammanträngd befolkning och köping Grankulla, 25-årsjubileum, villasamhälle, historik, Grankulla samskola, Grankulla Elektricitetsverks Aktiebolag, samhällsfunktionärer-1946
Grannar emellan Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 19971997