Projektorbeställning

 

HSF har en portabel dataprojektor (datakanon Epson EBS31) som medlemmarna kostnadsfritt kan reservera för genealogiskt arbete och föredrag.

Dataprojektorn finns i klubblokalen och bör förhandreserveras per e-post  till webbansvarig. Den som reserverar svarar för avhämtning och retur inom avtalad tid. 

Projektorns lampa måste alltid svalna före flyttning. Läs närmare hur man kopplar upp projektorn i användaristruktionen.

För HSF:s månadsmöten avhämtas projektorn i allmänhet någon dag tidigare och returneras dagen efter. Föreningens egna tillställningar har alltid förtur.