Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1369 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Fallna för fosterlandet. Minnesskrift utgiven av Ekonomföreningen Niord matriklar, stupade hjältar, vinterkriget, ekonomer, Finland, 1939-19401941
Familiengeschichtliche Bibliographie Band I. 1900 bis 1920 bibliografier, Tyskland1932
Familiengeschichtliche Bibliographie Band II. 1921-1926 bibliografier, Tyskland1928
Familiengeschichtliche Bibliographie Band III. 1927-1930 bibliografier, Tyskland1931
Familiengeschichtliche Bibliographie Band IV. 1931-1934 bibliografier, Tyskland1933-1935
Familjen Bernadotte - kungligheter och människor Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20102010
Familjen Carpelan. En adelsätt i 600 år Släktforskning, Carpelan2007
Familjer och gårdar i Lumparland. Från stormaktstid till nutid släktforskning, Åland, Lumparland, hemman1995
Farfar, Axel Osian Heinrichs 1864 - 1836. En biografi skiven av hands sonson Hilding Axel Erik Heinrichs. Heinrichs, Helsingfors, Tenala USA2013
Fazer 100 Karl Fazer, familjeföretag, släkter, Fazer, företagare, personhistoria, historia, företagshistoriker, bagerier, 1900-talet1991
Festskrift tillägnad Matts Dreijer på hans 80-årsdag 31.01.1981 Matts Dreijer, festskrifter, Åland, artklar, historia, historieforskare, arkeologi, Jomala, Öland, Peter Ålänning, Myrsbacka, Åbo akademi1981
Festskrift utgiven till Grankulla samskolas tjugufemårsjubileum den 31 maj 1932 Grankulla samskola, skolhistoriker, samskolor, festskrifter, Grankulla, 1900-talet1932
Festskrift utgiven till Åggelby svenska samskolas tjugufemårsjubileum november 1936 Åggelby svenska samskola, skolmatriklar, skolhistoriker, Helsingfors, Åggelby, samskolor, 1900-talet1936
Finland-Sydamerikalinjen 1926-1976 Finland-Sydamerikalinjen, historia, redare, 1900-talet, utrikessjöfart, handelsflotta1976
Finlands frontmän 1939-1945. 17. Div. och 8. Div. Finlands frontmän, 1939-1945, krigshistoria, matrikel,1977
Finlands frontmän 1939-1945. Högkvarter, krigsledning, avdelta trupper, reserver, sjö- och kust- och luftförsvar Finlands frontmän, 1939-1945,1978
Finlands järnbruk i ord och bild järnbruk, järnframställning, bruksorter, historia, företag,2008
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1855-1857
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1853-1854
Finlands ridderskaps och adels kalender 1923 släktforskning, adelskalendrar1922
Finlands ridderskaps och adels kalender 1926 släktforskning1925
Finlands ridderskaps och adels kalender 1935 släktforskning, adelskalendrar1934
Finlands ridderskaps och adels kalender 1938 släktforskning, adelskalendrar1937
Finlands ridderskaps och adels kalender 1944 släktforskning, adelskalendrar1944
Finlands ridderskaps och adels kalender 1947 släktforskning, adelskalendrar1946
Finlands ridderskaps och adels kalender 1950 släktforskning, adelskalendrar1949
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 släktforskning, adelskalendrar1952
Finlands ridderskaps och adels kalender 1956 släktforskning, adelskalendrar1955
Finlands ridderskaps och adels kalender 1959 släktforskning, adelskalendrar1958
Finlands ridderskaps och adels kalender 1962 släktforskning, adelskalendrar1961
Finlands ridderskaps och adels kalender 1965 släktforskning, adelskalendrar1964
Finlands ridderskaps och adels kalender 1968 släktforskning, adelskalendrar1967
Finlands ridderskaps och adels kalender 1971 släktforskning, adelskalendrar1970
Finlands ridderskaps och adels kalender 1974 släktforskning, adelskalendrar1973
Finlands ridderskaps och adels kalender 1977 släktforskning, adelskalendrar1976
Finlands ridderskaps och adels kalender 1980 släktforskning, adelskalendrar1979
Finlands ridderskaps och adels kalender 1983 släktforskning, adelskalendrar1983
Finlands ridderskaps och adels kalender 1986 släktforskning, adelskalendrar1985
Finlands ridderskaps och adels kalender 1992 släktforskning, adelskalendrar1991
Finlands ridderskaps och adels kalender 2001 släktforskning, adelskalendrar2000
Finlands ridderskaps och adels kalender 2007 släktforskning, adelskalendrar2006
Finlands ridderskaps och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar2012
Finlands ridderskaps och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar2015
Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1872 släktforskning, adelskalendrar1872
Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok jemte beskrifning heraldik, Finland1889
Finlands svenska kommuner. Del I B Nylands län, Kymmene län Nyland, Kymmenedalen, kommuner, Svenskfinland, finlandssvenskar, invånare, familjer, matriklar1979
Finlands svenska kommuner. Del I Nylands län, Kymmene län Nyland, Kymmenedalen, kommuner, Svenskfinland, finlandssvenskar, invånare, familjer, matriklar1976
Finlands universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän matriklar, Helsingfors universitet, Finlands universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet1891
Finlandssvenska tekniker. Biografiska anteckningar I biografier, matriklar, ingenjörer, diplomingenjörer, svenskspråkiga1923
Finlandssvenska tekniker. Det fjärde bandet biografier, matriklar, ingenjörer, diplomingenjörer, svenskspråkiga, Tekniska Föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland2003
Finlandssvenskar i Amerika = The Finland-Swedes in America amerikafinländare, finlandssvenskar, Amerika, Förenta staterna, Kanada1972
Finländsk släktkalender I. 1920 släktforskning1920
Finländska gestalter I personhistoria, finländare, biografier, personporträtt, finlandssvenskar, Svenskfinland, Freudenthal, Dahlström, Lille, Mechelin, Wrede, Hermanson, Mannerheim, Tigerstedt, Furuhjelm, Tavaststjerna, Westermarck1961
Finländska gestalter II personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Mathilda Wrede, Viktor Magnus von Born, Carl Gustaf Estlander, Jacob Tegengren, Nils Oskar Jansson, Julius Sundblom , Ernst von Born, John Österholm1962
Finländska gestalter III. Eric von Rettig personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Eric von Rettig, politiker, Helsinge, 1900-talet, kommunförvaltning1964
Finländska gestalter IV. Vägledare personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, I. A. Heikel, Hjalmar Procopé, Axel Wallensköld, Axel Åhlström, Gunnar Castrén, Erik Bryggman1964
Finländska gestalter IX. Fin kultur och folklig personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Otto Andersson, Ali Krogius, Werner Söderhjelm, Ernst Ehrnrooth, Signe Strömborg, Severin Falkman1971
Finländska gestalter V. Kulturbärare personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, författare, journalister, förläggare, Guss Mattsson, Runar Schildt, Theodor Sederholm1966
Finländska gestalter VI. På scen och estrad personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Nicken Rönngren, Svenska teatern, politisk historia, Elias Öhman, P. E. Svinhufvud, Hjalmar Linder, Elmer Diktonius1967
Finländska gestalter VII. Dröm och handling personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Carl-Alexander Armfelt, Alma Söderhjelm, Bertel Gripenberg, V. T. Rosenqvist, Jarl Hemmer, Erik Heinrichs, Erik Johan Längman1968
Finländska gestalter VIII. Nils Ludvig Arppe personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Nils Ludvig Arppe, Norra Karelen, Puhois, Värtsilä, Kides, Tohmajärvi, Östra Finland, 1800-talet, släktforskning, Arppe, sågindustri, historia1969
Finländska gestalter X. Fantaster och realister personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Fritz Wetterhoff, Hjalmar Gabriel von Bonsdorff, Sara Wacklin, Gustaf Adolf Helsingius1974
Finländska gestalter XI. På utländsk botten och inhemsk personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Tancred Borenius, Nancy Hammarström, forskare, konsthistoriker, politiker, författare1976
Finländska officerare i den kejserliga ryska arméns och krigsflottans tjänst 1809-1917, Tapio Skog Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 92006
Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala ca 1800-1970 Karsby gård, Tenala,herrgårdsliv, Yxkull, Georg Wilhelm Bruncrona, släkttabeller, Edelheim, Nordenskiöld1978
Finn din släkt! I svenska och utländska källor och på nätet släktforskning, Sverige, Europa, Amerika, Asien, Japan, Norden, Rumänien2000
Finn dina rötter. Williams och Mattis äventyr i släktforskningens värld släktforskning, Finland, Amerika, Förenta staterna1992
Finnarnas historia i Sverige 1, Inflyttarna från Finland under det gemensamma rikets tid utvandring, migration, finländare, finnar, Sverige, sverigefinländare, svenska tiden, medeltiden, -18091990
Finsk biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar1913
Finsk heraldik i nutiden heraldik, Finland1977
Finska gardet 1812-1905 Militaria, Finland, kejserliga livgardets tredje finska skarpskyttebataljon, Helsingfors, Krasnoje Selo, 1812-1905, Torsten Ekman, personregister2006
Finska kadettkåren 1887-1903 officerare 1800-talet,1990
Finska kadettkåren 1887-1903. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 11812-1887, med kort översigt öfver denna period. Finska kadettkåren, Carl Enckell, J. E. O. Screen, Machotin, Kuropatkin, Bobrikoff, F.L. Heyden, Konstantin Konstaninovitsch,1990
Finska kadettkårens elever och tjänstemän I. Biografiska anteckningar 1812-1912. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel,1912
Finska kadettkårens elever och tjänstemän II. Biografiska anteckningar 1812-1912. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel,1912
Finska kadettkårens elever och tjänstemän. supplement I och II 1812-1921. Finska kadettkåren, Haapaniemi 1812-1819, Topografiska kåren, Fredrikshamn 1821-1202, militärmatrikel, personregister, kadettkårens chefer, lärare och tjänstemän,1922
Finska Kadettkårens hundraårsminnesfest Militaria, Finska kadettkårens hundraårsminnesfest den 15 och 16 oktober 1912, anmälda deltagare, menu, placering, bordstal, förteckning de i minnesfesten deltagande damer1914
Finska Läkaresällskapet - 175 år. 1835-2010 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, matriklar2010
Finska Läkaresällskapet 1835-1985 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, festskrifter1985
Finska Läkaresällskapet 1885-1909 Finska Läkaresällskapet, läkare, föreningar, föreningshistoriker, 1800-talet, 1900-talet, festskrifter1910
Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge namn, efternamn, Sverige, Norge1979
Finska socker aktiebolaget 1918-1968 Finska Socker Ab, historia, sockerindustri, 1900-talet, Helsingfors1970
Finska tullverkets matrikel 1911 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1911
Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1883-1958 Finska Ångfartygs Aktiebolaget, FÅA, företagshistorike,r sjöfart, historia, redare, fartyg, 1800-talet, 1900-talet1958
Flickskolan i Wiborg 1788-1937. Några anteckningar om nordens äldsta offentliga flickskola Svenska flickskolan i Wiborg, Flickskolan i Wiborg, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Viborg, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1937
Folkhögskolan i Kronoby 40 år, Minnesskrift utgiven av elevförbundet elevmatrikel, personalmatrikel, Kronoby, 1800-talet, 1900-talet1931
Folkliv och föreningsliv i en förort. Svenska Föreningen Treväpplingen 1919-1969. Helsingfors, Mellungsby, Botby,Nordsjö, släkter, svenskspråkiga föreningar, Treväpplingen, Bygdehemmet1975
Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland bibliografier, Svenskfinland1976
Folkskolan i Pargas intill 1934 historik, skolorna i Pargas, 1900-talet1934
Folkskollärarseminariet Nykarleby 1873 - 1899; Berättelse öfver dess uppkomst och 25-åriga versamhet, afgiven till årsexamen 1989 historik, 1800-talet, elevmatrikel1989
Freders skola som jag minns den. Privata förberedande skolan i Lovisa Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, Hildur Freder, skolhistoriker, Lovisa, 1900-talet2013
Fredrikshamns stads historia I Fredrikshamn, Nordenstreng, Veckelax 1653-1721, 1721-1742, borgmästare, rådmän, kämnersrätt, magistrat, stadsfullmäktige,1908
Frenckells papper. Tammerfors pappersbruk i bilder Tammerfors, Frenckells pappersbruk, historia2000
Frenckells papper. Tammerfors pappersbruk i bilder Tammerfors pappersbruk, Frenckells pappersbruk, pappersindustri, historia, Tammerfors, familjeföretag, 1700-luku, 1800-luku, 1900-luku, Abraham Häggman, Lefrén, Frenckell, von Frenckell, släkter2000
Friherre Viktor Magnus von Born, hans person och politiska verksamhet personhistoria, släktforskning, von Born, Haartman1931
Från Adam till My. Ett färggrant knippe namn namn, Svenskfinland, Finland, Wrede af Elimä, Pernå1999
Från barock till nyrokoko. En släktkrönika. Släktforskning, Nyberg, Nuorteva
Från filare till storindustriell i Naftabolaget Bröderna Nobels tjänst personhistoria, memoarer, K. W. Hagelin, Wilhelm Hagelin, ingenjörer, Sverige, svenskar, Åbo, Ryssland, Azerbajdzjan, Baku, Bröderna Nobel, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1935
Från Hagnäskajen till Yokohama. Sibbosjömän berättar om sina liv till sjöss. Sibbo, sjömän, sjömanshistorier, skutor. skeppare, Birger Lindroos, Göran Eriksson, Birger Åberg, Hans Wickholm, Harry Blomqvist, Sten Eriksson, Sven-Olof och Gittan Lindroos2015
Från hav och hov Kraemer von, Platen von, Romanov, Finland, Ryssland, turkiet mm1931