Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1369 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Svenska släktkalendern 1950 släktforskning, Sverige1949
Svenska släktkalendern 1984 släktforskning, Sverige1984
Svenska släktkalendern 1989 släktforskning, Sverige1989
Svenska släktkalendern 1992 släktforskning, Sverige1992
Svenska talande sämre folk . ett porträtt av en familj Helsingfors, svenskfinland, Per-Erik Lönnfors, 1940-talet, 1950-talet, pojkvärld2005
Svenska ättartal 1905-1908 släktforskning, Sverige1905-1908
Svenska Österbotten. Vasatraktens kust- och skärgårdskommuner Österbotten, Vasa, Vörå, Maxmo, Kvevlax, Korsholm. Replot, Björköby, Solf, Malax, Bergö, kommuner, Svenskfinland1963
Svenska Österbottens historia I Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, -1809, historia, landskap1977
Svenska Österbottens historia II Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkohistoria, utbildningshistoria, 1200-1900-talet, landskap1979
Svenska Österbottens historia III Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, ekonomisk historia, -1900-talet, landskap1980
Svenska Österbottens historia IV Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, landskap, kulturhistoria, -1900-talet,1983
Svenska Österbottens historia V Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkor, konsthistoria, byggnadshistoria, kyrkobyggare, landskap1985
Svenska Österbottningar i Helsingfors. Historik 1917-1992 föreningshistoriker, Svenska Österbottningar i Helsingfors, Österbotten, Helsingfors, 1900-talet
Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860 finlandssvenskar, identitet, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet1983
Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier finlandssvenskar, befolkningsutveckling, demografi, språkgränser, Svenskfinland, Viborg, Österbotten, Nyland1984
Sveriges regenter. Från forntid till nutid personhistoria, släkter, Sverige2004
Sveriges ridderskap och adels kalender 2007 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2006
Sveriges ridderskap och adels kalender 2010 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2009
Sveriges ridderskap och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2012
Sveriges ridderskap och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2015
Sveriges ridderskap och adels kalender 2019 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2018
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1912 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1911
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1922
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1924 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1923
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1929 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1928
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1935 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1934
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1971 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1971
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1973 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1973
Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 Rättshistoriskt bibliotek, 37. bandet1984
Säterier och storgårdar i Finland I säterier, herrgårdar, historia, Nyland1939
Säterier och storgårdar i Finland II säterier, herrgårdar, historia, Åland, Åbo och Björneborgs län, Egentliga Finland, Satakunta1942
Södergårdssläkten från Torsholma i Brändö (Åland). Gretas släkttgren släktforskning, Torsholma, Brändö, Åland2000
Tampereen vanhat alkeiskoulut. Pedagogio, ala-alkeiskoulu, yläalkeiskoulu förberedande skolor, pedagogier, historia, Tammerfors, skolhistoriker, skolmatriklar, 1700-talet, 1800-talet1946
Tarina arjesta. Lassila & Tikanoja 1905-2005 Lassila & Tikanoja, J. W. Suominen, Amerplast, Niklas, Inka, företagshistoriker, 1900-talet, 2000-talet2005
Tarujen Simpsiö Lappo, Simpsiö, berg, historia1986
Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet släktforskning2017
Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung släktforskning, Tyskland; Europa1951
Tavastvägen 33 skall aldrig dö Helsingfors, Tavastvägen 33,memoarer, levnadsöden, Mårten Bondestam, 1935-1955, familjen2014
Tekniska föreningen i Finland 1880-1930 Tekniska föreningen i Finland, TFiF, festsskrifter, historiker, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet1930
Tekniska föreningen i Finland. Medlemsförteckning presslagd den 12 april 1936 Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, medlemsförteckningar, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1930-talet1936
Tekniska läroverket. 25-års jubileumsskrift 1916-1941 Tekniska läroverket i Helsingfors, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1900-talet, undervisning, ingenjörer, tekniker1942
Tekniska skolan i Ekenäs. Kurspublikation 1980 Tekniska skolan i Ekenäs, kurspublikationer, studerande, lärare, minnen, personhistoria, tekniker, byggnadsmästare1980
Teknologföreningen 1872-1947. Minneskrift till föreningens 75 års jubileum den 22-23 februari 1947 Teknologföreningen, TF, festsskrifter, minnen, historiker, matriklar, teknologer, medlemmar, föreningar, studerande, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet, stupade1947
Teknologföreningen 1872-1972 Teknologföreningen, TF, festsskrifter, minnen, historiker, personhistoria, teknologer, medlemmar, föreningar, studerande, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet, Eyolf Mattson1972
Teknologföreningen. December 1947 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1947
Teknologföreningen. Oktober 1937 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1930-talet1937
Teknologföreningen. Oktober 1949 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1949
Teknologföreningen. Oktober 1951 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1950-talet1951
Teknologföreningen. Oktober 1952 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1950-talet1952
Teknologföreningen. September 1948 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1948
Tenala gamla byar. Glimtar ur byarnas och gårdarnas historia. Tenala, byar, personförteckning, lägenhetsförteckning2008
TF:s katalog 1977-1978 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1970-talet
TFIF 100 år. Tekniska Föreningen i Finland 1880-1980 Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, festsskrifter, historiker, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet1980
The Guinness book of names namn, Storbritannien1974
The legacy of Ida Lillbroända. Finnish emigrant to America 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2010
The mysterious David Anderson Carter in Aberdeen 1844. A family chronicle stretching from Scotland via St. Petersburg in Russia to Finland släktforskning, Skottland, St. Petersburg, Ryssland, Finland, Åbo, Anderson, Carter, Lager2010
Tider som flytt Haartman, von Haartman, Schultén af, Wendt von, Wysenthius1945
Tiet kaikki yhtyy täällä. Historiaa Helsingin Vanhalla hautausmaalla. Helsingfors, Sandudds begravningsplats, Gamla begravningsplatsen, namnregister1966
Tilastollinen ja elämäkerrallinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain kiertokoulunopettajain matrikkeli ambulerande skola, lärare, lärarmatriklar, kyrkan, kyrklig fostran, församlingar1891
Tilgmann 100 år. En återblick på traditionen bakom ett modernt tryckeriföretag 1869-1969 Oy Tilgmann Ab, tryckerier, historiker, 1800-talet, 1900-talet, familjeföretag, släkter, Tilgmann, Helsingfors1969
Till Amerika vi gå. Arvet efter Ida Lillbroända, finländsk emigrant 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2013
Till flydda tider II. Bidrag till Hangös personhistoria Hangö, Jeja Roos, hangöprofiler, hangöberättelser1948
Till flydda tider. En samling Hangöprofiler Hangö, personhistoria, hangöbor1944
Till minne av Maria Kristina Kraemer. En krönika över 500 år med släkten släktforskning, släkter, släktkrönika, Hedman Brännlund, Cremer, Kräemer, von Kraemer, Tallefelt, Jernlod, Vadstena, Hauho, Ösel, Pyttis, Hattula, Läckö2003
Till minnet av Alexander Edvard Modeen. Minnesskrift, Modeen, geografer
Till minnet av Gunnar Modeen Biografi, minnesskrift, tjänsteman, Modeen
Tio kapitel om Hangö. 1874-1974 Hangö, historia, 1874-1974, Hangö hamn, badort, seglarcentrum, industrialisering, idrott1973
Tjugo handskriftstexter för släkt- och hembygdsforskare handskrifter, gamla handstilar, Sverige, Skåne1991
Tomas Tomasson i Tötar och hans ättlingar. En krönika om släkten Tötterman. släktforskning, Tötterman, Ingå, Västra Nyland1993
Torp och backstugor i Pellinge. En översikt utarbetad 1994 Borgå, Pellinge, Lill-Pellinge, Ollas, Gråns, Smeds, Wäfvars/Nybondas, Brandts, Reimars, Staffas/Yrjas, Tallas, Mattas, Nybondas/Strandas, Fejars/Backas, Starkis/Storbondas, Gråbondas/Åldermans, Sundö/Suni, Rabbas/Nybondas1994
Torpare och landbönder i Ingå Ingå, Fagervik, Degerby, torpare, landbönder, Ola Brenner,1979
Tracing your Swedish ancestry släktforskning, Sverige
Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 Komplettering av manskap 1721 från Upplands 5 m regemente, Upplands ståndsdragoner, Vestgöta 3-m. till häst och Livdragonregemente.1990
Tullilaitoksen nimikirja Tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, 1960-talet1967
Tullilaitoksen nimikirja 1969 Tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, 1960-talet1969
Tullilaitoksen nimikirja 1971 Tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, 1970-talet1971
Turun hiippakunnan paimenmuisto = Åbo stifts herdaminne 1554-1809. 1. vihko prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, uppslagsböcker, Åbo stift, Åbo domkapitel, kyrkan, 1800-talet, 1500-1800-talet, Åbo1963
Turun lyseo 1903-1953 Turun lyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, 1900-talet, Åbo1953
Turun lyseo. Matrikkeli 1903-1976 Turun lyseo, skolmatriklar, 1900-talet, Åbo1978
Turun suomalainen jatko-opisto 1895-1920 Turun suomalainen jatko-opisto, Åbo, läroanstalter, kvinnofostran, vidareutbildning, påbyggnadsutbildning, festskrifter, historiker, matriklar, 1800-talet, 1900-talet1920
Två bortglömda österbottniska bataljoner Kejserliga 2. Wasa Finska Skarpskyttebataljon 1817-1830, personförteckning Kejserliga 2. Wasa Indelta Finska Skarpskyttebataljon 1854-1868, Krimkriget, militieboställena och skarpskyttetorpen, personförteckning, förkortningar1980
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-1708 kommunionböcker, Tyrnävä, 1700-talet1993
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1709-1714 kommunionböcker, Tyrnävä, 1700-talet1999
Tyttönormaalilyseon matrikkeli I. Koulun historia 1869-1919 Helsingin suomalainen tyttökoulu, Helsingin tyttönormaalilyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1959
Tyttönormaalilyseon matrikkeli III. Koulun historia 1919-1969 Helsingin tyttönormaalilyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1900-talet1970
Tölö svenska samskola -Ulfåsa- 1928-1975 skolmatrikel, 1900-talet, lärare, elever, Föreningen Tölö svenska samskola r.f.1977
Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa utländska glasblåsare, Finland, personhistoria, biografier1985
Ullnerska villan Villan Nr 7 i Östra Brunnsparken och dess invånare. Helsingfors, Brunnsparken, Ullnerska villan, villan nr. 7, G. F. Stockmann, Karl Stockmann, Carl Gustaf Ullner, sommargäster i villan, Edvin Gideon Wasastjerna, Knut Felix von Willebrandt, planritningar, Karl Eugen Kristian Stockmann, Frans Stockmann,2012
Under Two Crowns. The River Kymi, border river 1743-1811 Kymmene älv, Anjala, Fredrikshamn, 1743-1811, Gustav III, Katarina II, freden i Värälä, Gamla Finland, sjöslagen vid Svensksund1998
Ung i går och i dag. Pörtom ungdomsförening 100 år Pörtom, Närpes, Malax, Österbotten, ungdomsföreningar, historiker, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom Ungdomsförening1995
Unga liv i krig och kristid. Minnen från 1939-44 minnen, barndom, ungdom, vinterkrig, fortsättningskrig, barndomsminnen, 1939-1944, krigsbarn, Sverige, Helsingfors, Nyland, Österbotten, Tammerfors2006
Ungdomsårens kalejdoskop Helsingfors, 1914, Birgitta Gadolin, uppväxtår, sanitär, Kristian von Alfthans ambulans1973
Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 1991 släktforskning, soldatforskning, Uppland, Sverige1991
Upplevt och uppnått. Ur minne, brev och loggböcker. Hisinger, Jägerskiöld, Mannerheim, Ramsay, Helsingfors, Stockholm1943
Upseerimatrikkeleita. "Mullikurssit" Kadettikoulun numeroimattomat kurssit 1919-1935. Officersmatrikel, 1919-1939, kadettskolan, krigsskolor, Åke Backström, personregister, namnförändringar, skyddskårer1986
Ur forsens kraft. [Tampella 125] Tampella, Tamrock, Tammerfors, Ingerois, textilföretag, pappersindustri, historia, bildverk, personhistoria, företagare, Gustaf August Wasastjerna, Alfred Kihlman, Adolf Törngren, Henrik Solin, Arno Solin, 1800-talet, 1900-talet1981
Ur min levnads bokfilm Levnadsminnen, släkthistoria von Born, von Wendt1948
Ur min levnads bokfilm personhistoria, von Wendt, von Born, Schauman1948
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553-1634 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1500-talet, 1600-talet, vigda1884
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634-1700 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1600-talet, vigda1901