Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1381 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa Norra Savolax, bebyggelsehistoria, medeltiden, nya tiden, 1500-talet, 1600-talet1981
Pojo-släkten Collin 1657-2004 släktforskning, släkter, Collin, Ekholm, Grönholm, Ekström, Långstedt, Pihlström, Kullberg, Öhberg, Lindqvist, Palmroos, Alakoski, Eräjuuri, Ehrström, Lax, Pojo, Tenala, Karis, Ekenäs, Helsinge2004
Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja Oppilasmatrikkeli 1738-1842 skolmatriklar, elever, Björneborgs trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet, Björneborg1926
Porkalabygden och dess minnen Porkala, Esbo, Ingå, Degerby, Porkalaparentesen, avträdda områden, evakuering, Pontán, Brenner1945
Porvoon naisopisto = Institutet för unga flickor i Borgå. Porvoon naisopisto ja tyttölukio 1912-1930-1962 skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå, 1900-talet, Institutet för unga flickor i Borgå, Porvoon naisopisto ja tyttölukio1964
Privata förberedande skolan, Lovisa. Matrikel 1905–[1943] Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, skolmatriklar, elever, förteckningar, Lovisa, 1900-1940-talet
Privata svenska flickskolan 1889-1939 Privata svenska flickskolan, Laguska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1939
Privata svenska fruntimmersskolan. Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. Minnesskrift Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå, Privata svenska flickskolan i Borgå 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå1938
Privathus i Kronohagen i Helsingfors under empiretiden. En arkitekturhistorisk undersökning. Helsingfors, staden för branden 1808, Ehrenström, Engel, Kronohagen, stenhusen, trähusen, förteckning över privathus i Kronohagen 1828-1855, bildförteckning1978
Profiler ur finskt kulturliv personhistoria, kulturhistoria, bildkonstnärer, författare, Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius, Albert Edelfelt, Fredrik August von Platen, Waldemar Becker-Bey, Björnstjerne Björnson1913
Program för Lyceum i Borgå den 29 maj 1914; Borgå gymnasii matriklar 1809 - 1872 II Skolmatrickel, 1800-talet, 1900-talet1914
Program för Lyceum i Borgå en 31 maj 1913; Borgå gymnasii matriklar 1809 - 1872 I skolmatrikel, 1800-talet, 1900-talet, Borgå1913
Program öfver Antellska privata svenska fruntimmersskolan, Antell, aLINA Antellska privata svenska fruntimmersskolan, förberedande klasserna, småbarnsskolan och barnträdgården; nu Samskola i S:t Michel jämte återblick på dess 50 åriga verksamhet1905
Program öfver verksamheten och förändringarna vid svenska klassiska Lyceum i Åbo och fyrklassiga Elementarskolan i Björneborg 1890 -1899 Skolmatriklar, 1800-talet1899
Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare Frankrike, Villa Huovila, Rivieran, Nice, invånare, finländare, villor, Carl Constantin Collin, Nikolajeff, Sergei Nikolajeff junior, Olga Nikolajeff, 1800-talet, 1900-talet2011
Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita. Helsingfors, stadsdelar, Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Ulrikasborg, Skatudden, Brunnsparken, Eira, Västra hamnen, kvarteren i ordningsföljd, kvarteren i alfabetisk följd, kvarterens svenskspråkiga namn1975
Puolustusvoimiemme upseeristo 1929. Försvarsmakten, officerare 1929, matriklar, generaler, högre befäl1929
Pyttis socken Pyttis,, Kymmene socken, östra Finland, Nyland, Abborfors, Broby, Heinlaks, Hinkaböle, Klåsarö, Mogenpört, Pörtnora, Stensnäs, Svartbäck, Tuskas, Västerby, Väster- och Öster-Kyrkoby, Creutz, Solitander, Stor-Abborfors, Stockfors, Krämer,
På den gamla goda tiden. Övermark 1989 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, släkter, Ragvals1989
På Finlands riddarhus immatrikulerade medlemmar av R.o.A. som recipienter av de högsta ryska ordnarna 1809-1917 R.o.A., ryska ordnar, Finland1987
På forskningsresor i svenskbygden allmogekultur, Svenskfinland, Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Åland, folkdräkter, textilier, fester, 1910-talet, 1920-talet, reseberättelser1986
På spaning efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944. Bernstein, judar, Helsingfors2017
På vandring genom byn. Helsingfors, Åggelby, Mickels rusthåll, villa Central, Svenska hemmet, Åggelby svenska samskola, Kullatorp, Alexander Franck, Tyyni Hentman, pensionatet, societetshuset, brandkårshuset, Arkadia teater, Biola, Villa Fredriksro, Anders Jansson, källor2004
Pörtom Ungdomsförening 1895-1945 Pörtom, Närpes, Malax, Österbotten, ungdomsföreningar, historiker, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom Ungdomsförening1946
Raahen Porv ari- ja Kauppakoulu Kertomus 1917-1918, 1918-1919. . Liite Raahen porvari- ja kauppiassukuja III matrikel, 1900-talet, Brahestad, register över köpmannasläkter1919
Raseborgs slott Raseborg, slott, Slottsknektens stuga, Forngården, Snappertuna kyrka1965
Rautatievirkamiesmatrikkeli 1.1.1982 Statens järnvägar, Järnvägsstyrelsen, tjänstemän, förteckningar, matriklar1982
Reallyceum-Svenska reallyceum-Svenska lyceum 1872-1922. Minneskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, Reallyceum, Svenska reallyceum, Svenska lyceum, Svenska lyceum i Helsingfors1922
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1954-1955 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1955
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1955-1956 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1956
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1956-1957 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1957
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1957-1958 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1958
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1958-1959 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1959
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1959-1960 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1960
Register till finländskt herrgårdsliv. Karsby gård Karsby gård, Tenala, 1800-1970, personregister,ortsnamnsregister, sakregister, rättelser och tillägg till Finländskt herrgårdsliv1980
Resan till Farmor, Släktforskning som ett äventyr berättad i kåserande form. Löfving, Morand, Balticum, Paris, Helsingfors2016
Rikollista Rakkautta ja räiskyvää tykkitulta. Pihl-suvun seikkalilut Suomessa, Ruotsissa Släktforskning, Pihl, Lehtonen, Grundström, Stockholm, St. Petersburg, Halikko, Helsingfors
Rinnastuksia Signe Branderin kuviin Helsingistä Helsingfors, Matti Karjanoja, Signe Brander, jämförande fotografier1983
Ristningarna vid Gäddtarmen Gäddtarmen, Hangö, ristningar, 1500- och 1600-talet, , Gamla Tullholmen, Johan III, Torsten Stålhandske, Oxenstierna,Ban Fleming, Färla, Knutsson, Stålarm, Bonde, Banér, Horn, Tott, Creutz, Uggla, Wrede, Wachtmeister, Persson, Johansson, Kekkonen1979
Rudolf Flodman (1867-1931). Järnhandlande och kommunalman i Borgå. Borgå, Rudolf Flodman, Flodmans järnhandel, kommunalman1996
RUK 1920-1960
Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 Sverige, armé och flotta 1755, namnregister, Livdrabantkåren, Livgardet, indelta kavalleri- och dragonregementen, Nylands- och Tavastehus dragonregemente, Karelska eller Kymmenegårds dragonskvadron, indelta infanteriregementen,1976
Rödsöboken Rödsö, Karleby, byar, historia, Åkerblomrörelsen2011
Röster och bilder från förgången tid Åström, Dönicke, St. Petersburg, Vasa1981
Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i svenska arkiv släktforskning, Sverige1997
Sagornas mormor i Kronohagen. Meri Genetz, målare och mystiker Helsingfors, Kronohagen, Paro, Meri Genetz, 1885-1943, konstnär, målare, Helena Hernberg,2014
Sahlbergska skolan - Svenska privata läroverket för flickor - Laurellska skolan 1870-1971. Sahlbergska skola, Svenska privata läroverket för flickor, Laurellska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1978
Salon yhteiskoulu 1898-1923 Salon yhteiskoulu, festskrifter, samskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Salo, 1800-talet, 1900-talet1923
Samlat sekel Helsingfors, hembygdsbeskrivning, Boxbacka, Sirkka Sundroos, Åggelby Svenska Samskola, Kymmene Bruk, krigsåren1998
Samling af wapen för de adelige ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands riddarhus, jemte wapenbeskrifning på svenska och franska språk heraldik, Finland1840
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer Släktforksning, Cronstedt, Galindo, Aminoff, Lille1982
Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet. Sarvlaks, Pernå, Creutz, von Born, Stor-Sarvlaks, Norr-Sarflax, Lappnor, Bagarböle, Strömsland, Tjuvö, Påsalö, Fantnäs1980
Sata vuotta Kansallispankkia. Kansallis-Osake-Pankki sata vuotta Kansallispankki, Kansallis-Osake-Pankki, banker, affärsbanker, historia, 1800-talet, 1900-talet, Kämp, Helsingfors1989
Savon historia I. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella Savolax, Östra Finland, historia, förhistoria, medeltiden, släkter1988
Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617 Savolax, Tavinsalmi, Östra Finland, historia, släkter, 1500-talet, 1600-talet1982
Serlachiuksen suku. Sukuselvitys Släktforskning, Serlachius1981
Sianjalan Jalkasten sukukirja. Suonenjoen Jalkalasta polveutuvan savolaisuvun sukukirja Lauri Juhana Jalkasen (1887-1948) aineiston pohjalta. släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Jalkanen, Suonenjoki, Murtolahti, Paukarlahti, Kiihtelysvaara, Sortavala, Serepeta, Kangasniemi, Saarijärvi, Salmi1989
Sibbo skärgård. Villor. Liv. Folk. Sibbo, skärgårdssamhälle, villor, villaliv, villaarkitektur, båtbyggen2003
Sibbo sockens historia II. 1700-1868 Sibbo, präster, klockare, socknens förtroendemän, krögare och lönnbrännare, storskiftet, herrgårdar och boställen, jordbruk, handel, släkter och personligheter1950
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 1 Sibbo, forntiden, svensk inflyttning, ortnamn, jordbesittningen, bond- och herrgårdar, säterier, Norrkulla, Söderkulla, Immersby, Eriksnäs, Hitå, Borgby, Hovet, Nevas, Nickby, Skräddarby, Spjutsund, Löparö, Östersundom, Hovgård, Husö, Massby1994
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 2 Sibbo, Massby, Fagerö, Mariedal, bondeseglation, beskattning, församlingsliv, folkundervisning, militär, sibboknektar, boställen, stora nordiska kriget, militärväsendet under 1700- och 1800-talet, ortnamnsregister, hemmansregister, personregister1994
Sibbosläkten Lund 1679-1994 Släktforskning, Lund, Sibbo, Tusby1994
Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi. Släktforskning, Sverige, Finland, Stockholm, Uleåborg1957
Sjundeå sockens historia, andra delen Sjundeå, storgods, Sjundby gård, Jakob Henriksson, Claes Åkesson, Åke Henriksson Tott, Claes Åkesson Tott, E. J. Creutz, Tomas Adlercreutz, Otto Maurits Krebs, Svidja gård, Wrede, byar och gårdar,1955
Sjundeå sockens historia, första delen. Kyrkbyggnader och kyrkkonst. Sjundeå, Sjundby kapellkyrka, Svidja kapellkyrka, Sjundeå församlingskyrka, präster, klockare, lekmannafunktionärer, Hovgård, Broända, Sjundby, Karuby, Tjusterby, Svidja, Ödiskulla, Veijans, Kanala, Kopula, soldater och båtsmän, näringsliv, samfärdsel1953
Sjundeå sockens historia, tredje delen Sjundeå, Henrik Lindeberg, ägarlängder över gårdarna i Sjundeå, ortnamnsregister, personregister, förteckning över stupade, Porkalaparentesen, kommunalt liv, församlingsliv, föreningsliv1964
Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal Åland, ekonomisk historia, skattedistrikt, marklag, täcker, nötslag, socknar, beskattning, förvaltning, historia, 1500-talet1983
Skolan i Munsala 1894 - 1994 Lärarmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Munsala1994
Skolan i Norrnäs 100 år 1897 - 1997 Skolmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Närpes1997
Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar1969
Skolorna i Finland före 1872 skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar, skolhistoriker1990
Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen. Domböcker, handel, rättsfall, Stockholm, Kristinestad1993
Skyddskårister och Lottor i Svenska Nyland Nylands Södra Skyddskårsdistrikt, Nylands Södra Lottasvärddistrikt, 1918-19441944
Skånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-87 släktforskning, Skåne, Sverige, Skånes Genealogiska Förening1987
Skånska jordeböcker och mantalslängder före 1658 mantalslängder, jordeböcker, Skåne, Danmark, 1600-talet1982
Slag i slag von Haartman, Armfelt, Wrede, Finland, Sverige, Spanien1971
Slägten Hjelmman i Finland Släktforskning, Hjelmman
Släkt- och hembygdsforskning släktforskning, Sverige1978
Släktbok I släktforskning1912-1916
Släktbok II släktforskning1918-1933
Släktbok. Ny följd I:1-5 släktforskning1941-1958
Släktbok. Ny följd II:1-5 släktforskning1965-1977
Släktbok. Ny följd III:1 släktforskning, Byström, Lassenius, Mellberg, Palmén, Planman1982
Släktbok. Ny följd III:2-3 släktforskning, Backman, Enckell, Gräsbäck, Hipping1989
Släktbok. Ny följd III:5 släktforskning, Hultin, Hulkovius2003
Släktbok. Ny följd IV:1-2 släktforskning, Boisman, Elfvengren, Gottman–Gottsman, Herkepaeus, Sutthof2009
Släkten Börman = Börman suku släktforskning, släktböcker, släkter, Börman, Ahtola, Aalto, Kimito2004
Släkten Enckell 1623-2000 släktforskning, släkter, Aejmelaeus, Alanen, Alatalo, Andersin, Astrén, Ehrström, Enckell, Haapamäki, Hakala, Harjunpää, Hyväranta, Jubbus, Komsi, Koskinen, Kotiranta, Kraemer, Kuhlberg, Kulmala, Laurén, Lenning, Leppänen, Marttila, Mäkinen, Mäntylä,2000
Släkten Enkel från Ormsö 1710-1998 släktforskning, Enkel, Ormsö, Estland, Baltikum1998
Släkten Estlander Släktforskning, Estlander, Uleåborg, Vasa, Helsingfors1965
Släkten Fleege släktforskning, Seege, Wittfooth, Åbo1988
Släkten Hammarstrand från Loftahammar Släktforskning, Hammarstrand, Bohuslän1962
Släkten Johannes Eriksson från Hindersby i Lappträsk 1692 till 2007 släktforskning, Johan Gammals, Martin Nyström, Lappträsk, Lovisa, Sund, Vårdö, Mörskom, Liljendal, Strömfors, Helsingfors, Grankulla, Ekenäs2007
Släkten Krogius under trenne sekel. En släkthistorisk skildring. släktforskning, Krogius, Viborg, Fredrikshamn, Jomala1924
Släkten Liljequist 1972 släktforskning, Liljequist, Krogius1972
Släkten Liljequist 5.11.2004 släktforskning, Liljequist, Krogius2004
Släkten Lind från Tavastland 1667-1923 Släktforskning, Lind, Lindh1923
Släkten Lundberg från Granboda i Lemland Släktforskning, , Åland, Lemland1987
Släkten Marander. En utredning av Gunnar Maranders och Elin Sundtsröms anor och släkt Släktforskning, Marander, mfl.1992