Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1525 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 4 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 41933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 5 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 51933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 6 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidenssvenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 61933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 7-8 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 7-81933
Svenska lyceets i Wiborg konvent 25 år matrikel över skolkonvent, Viborg, 1800-tal, 1900-tal1916
Svenska lyceum i Helsingfors 1872-1957. Jubileumsskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, Reallyceum, Svenska reallyceum, Svenska lyceum, Svenska lyceum i Helsingfors1960
Svenska lyceum i Wiborg 1874-1917 Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, skolmatriklar, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1917
Svenska lyceum i Wiborg. Elevmatrikel 1874-1939 Svenska lyceum I Wiborg, skolmatriklar, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1960
Svenska normallyceum 1864-1964 Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1964
Svenska normallyceum i Helsingfors 1864-1914. En minnesskrift Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1915
Svenska normallyceum i Helsingfors. Dess tredje kvartsekel 1914-1939 Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet1941
Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974. Del I, II Eleverna 1-4043 Svenska normallyceum i Helsingfors, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet1974-1978
Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974. Del III, IV Eleverna 4044-7698 Svenska normallyceum i Helsingfors, skolmatriklar, Helsingfors, 1900-talet1984-1989
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning I/III Sverige, ortbeskrivning1932
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning II/III Ortbeskrivning, Sverige1932
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning III/III kartor, Sverige1932
Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter ortnamn, Estland2002
Svenska ortnamn i Finland ortnamn, Finland, Svenskfinland1984
Svenska privatlyceum och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio. Historik och matrikel Svenska privatlyceum i Kuopio, Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, samskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1916
Svenska privatskolan i Uleåborg 1859-1999 samt faktorer som upprätthållit densamma Svenska privatskolan i Uleåborg, skolhistoriker, skolmatriklar, Uleåborg, samskolor2000
Svenska reallyceum och Lyceum i Åbo. Elevmatrikel 1884-1945 Svenska reallyceum i Åbo, Lyceum I Åbo, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet1969
Svenska samskolan i Helsingfors (de Pontska skolan) 1913-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Svenska samskolan, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, Helsingfors, de Pontska skolan1940
Svenska samskolan i Helsingfors 1938-1952. Minnesskrift över "de Pontska skolan" skolmatriklar, skolhistoriker, Svenska samskolan, 1930-talet, 1940-talet, 1950-talet, Helsingfors, de Pontska skolan1965
Svenska samskolan i Tammerfors 1895-1945 skolhistoriker, skolmatriklar, Svenska samskolan i Tammerfors, samskolor, Tammerfors, 1800-talet, 1900-talet1949
Svenska samskolan i Tammerfors. 75-års matrikel. 1895-1970 Svenska samskolan i Tammerfors skolmatriklar, skolhistoriker, samskolor, Tammerfors, 1800-talet, 1900-talet1970
Svenska skolan för synskadade 125 år Svenska skolan för synskadade, specialskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker1990
Svenska släkt-kalendern 1912 släktforskning, Sverige1911
Svenska släkt-kalendern 1914 släktforskning, Sverige1914
Svenska släktkalendern 1965 släktforskning, Sverige1965
Svenska släktkalendern 1936 släktforskning, Sverige1935
Svenska släktkalendern 1950 släktforskning, Sverige1949
Svenska släktkalendern 1984 släktforskning, Sverige1984
Svenska släktkalendern 1989 släktforskning, Sverige1989
Svenska släktkalendern 1992 släktforskning, Sverige1992
Svenska talande sämre folk . ett porträtt av en familj Helsingfors, svenskfinland, Per-Erik Lönnfors, 1940-talet, 1950-talet, pojkvärld2005
Svenska ättartal 1905-1908 släktforskning, Sverige1905-1908
Svenska Österbotten. Vasatraktens kust- och skärgårdskommuner Österbotten, Vasa, Vörå, Maxmo, Kvevlax, Korsholm. Replot, Björköby, Solf, Malax, Bergö, kommuner, Svenskfinland1963
Svenska Österbottens historia I Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, -1809, historia, landskap1977
Svenska Österbottens historia II Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkohistoria, utbildningshistoria, 1200-1900-talet, landskap1979
Svenska Österbottens historia III Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, ekonomisk historia, -1900-talet, landskap1980
Svenska Österbottens historia IV Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, landskap, kulturhistoria, -1900-talet,1983
Svenska Österbottens historia V Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkor, konsthistoria, byggnadshistoria, kyrkobyggare, landskap1985
Svenska Österbottningar i Helsingfors. Historik 1917-1992 föreningshistoriker, Svenska Österbottningar i Helsingfors, Österbotten, Helsingfors, 1900-talet
Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860 finlandssvenskar, identitet, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet1983
Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier finlandssvenskar, befolkningsutveckling, demografi, språkgränser, Svenskfinland, Viborg, Österbotten, Nyland1984
Sveriges Bibligrafi intill år 1600 Band I Sveriges bibliografi 1478-15301938
Sveriges regenter. Från forntid till nutid personhistoria, släkter, Sverige2004
Sveriges ridderskap och adels kalender 2007 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2006
Sveriges ridderskap och adels kalender 2010 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2009
Sveriges ridderskap och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2012
Sveriges ridderskap och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2015
Sveriges ridderskap och adels kalender 2019 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2018
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1912 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1911
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1922
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1924 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1923
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1929 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1928
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1935 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1934
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1971 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1971
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1973 släktforskning, adelskalendrar, Sverige1973
Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 Rättshistoriskt bibliotek, 37. bandet1984
Symposium för historiker från Sverige och Finland; Symposierapport Kulturfondens för Sverige och Finland skriftserie; Symposium för historiker från Sverige och Finland; Rapport från symposiet på Olofsborg, Nyslott, Finland, 21-23 april 19781980
Säterier och storgårdar i Finland I säterier, herrgårdar, historia, Nyland1939
Säterier och storgårdar i Finland II säterier, herrgårdar, historia, Åland, Åbo och Björneborgs län, Egentliga Finland, Satakunta1942
Södergårdssläkten från Torsholma i Brändö (Åland). Gretas släkttgren släktforskning, Torsholma, Brändö, Åland2000
Taistelu Ahvenanmaasta Oolannin iäisyyskysymys 1800-talet, 1.a världskriget, Ålandsfrågan, strategiskställning, demilitariserng, försvar, framtiden2005
Tampereen vanhat alkeiskoulut. Pedagogio, ala-alkeiskoulu, yläalkeiskoulu förberedande skolor, pedagogier, historia, Tammerfors, skolhistoriker, skolmatriklar, 1700-talet, 1800-talet1946
Tarina arjesta. Lassila & Tikanoja 1905-2005 Lassila & Tikanoja, J. W. Suominen, Amerplast, Niklas, Inka, företagshistoriker, 1900-talet, 2000-talet2005
Tarujen Simpsiö Lappo, Simpsiö, berg, historia1986
Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet släktforskning2017
Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung släktforskning, Tyskland; Europa1951
Tavastvägen 33 skall aldrig dö Helsingfors, Tavastvägen 33,memoarer, levnadsöden, Mårten Bondestam, 1935-1955, familjen2014
Tekniska föreningen i Finland 1880-1930 Tekniska föreningen i Finland, TFiF, festsskrifter, historiker, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet1930
Tekniska föreningen i Finland. Medlemsförteckning presslagd den 12 april 1936 Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, medlemsförteckningar, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1930-talet1936
Tekniska läroverket. 25-års jubileumsskrift 1916-1941 Tekniska läroverket i Helsingfors, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1900-talet, undervisning, ingenjörer, tekniker1942
Tekniska läroverkets kamratförbund r.f. 1917 - 1967 historik, matrikel över ingenjörer, studeranden1967
Tekniska skolan i Ekenäs. Kurspublikation 1980 Tekniska skolan i Ekenäs, kurspublikationer, studerande, lärare, minnen, personhistoria, tekniker, byggnadsmästare1980
Teknologföreningen 1872-1947. Minneskrift till föreningens 75 års jubileum den 22-23 februari 1947 Teknologföreningen, TF, festsskrifter, minnen, historiker, matriklar, teknologer, medlemmar, föreningar, studerande, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet, stupade1947
Teknologföreningen 1872-1972 Teknologföreningen, TF, festsskrifter, minnen, historiker, personhistoria, teknologer, medlemmar, föreningar, studerande, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet, Eyolf Mattson1972
Teknologföreningen. December 1947 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1947
Teknologföreningen. Oktober 1937 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1930-talet1937
Teknologföreningen. Oktober 1949 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1949
Teknologföreningen. Oktober 1951 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1950-talet1951
Teknologföreningen. Oktober 1952 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1950-talet1952
Teknologföreningen. September 1948 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1940-talet1948
Tenala gamla byar. Glimtar ur byarnas och gårdarnas historia. Tenala, byar, personförteckning, lägenhetsförteckning2008
TF:s katalog 1977-1978 Teknologföreningen, TF, teknologer, studerande, medlemsförteckningar, Tekniska högskolan, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1970-talet
TFIF 100 år. Tekniska Föreningen i Finland 1880-1980 Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, festsskrifter, historiker, matriklar, medlemmar, ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, 1800-talet, 1900-talet1980
The Guinness book of names namn, Storbritannien1974
The legacy of Ida Lillbroända. Finnish emigrant to America 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2010
The mysterious David Anderson Carter in Aberdeen 1844. A family chronicle stretching from Scotland via St. Petersburg in Russia to Finland släktforskning, Skottland, St. Petersburg, Ryssland, Finland, Åbo, Anderson, Carter, Lager2010
Tider som flytt Haartman, von Haartman, Schultén af, Wendt von, Wysenthius1945
Tiet kaikki yhtyy täällä. Historiaa Helsingin Vanhalla hautausmaalla. Helsingfors, Sandudds begravningsplats, Gamla begravningsplatsen, namnregister1966
Tilastollinen ja elämäkerrallinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain kiertokoulunopettajain matrikkeli ambulerande skola, lärare, lärarmatriklar, kyrkan, kyrklig fostran, församlingar1891
Tilgmann 100 år. En återblick på traditionen bakom ett modernt tryckeriföretag 1869-1969 Oy Tilgmann Ab, tryckerier, historiker, 1800-talet, 1900-talet, familjeföretag, släkter, Tilgmann, Helsingfors1969
Till Amerika vi gå. Arvet efter Ida Lillbroända, finländsk emigrant 1893 Lillbroända, Sundquist, släkter, Ida Lillbroända, utvandrare, Österbotten, Colorado, Telluride, Skagit Valley, Washington, amerikafinländare2013
Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918 Svenska brigaden, inbördeskriget, 1918,2012
Till flydda tider II. Bidrag till Hangös personhistoria Hangö, Jeja Roos, hangöprofiler, hangöberättelser1948
Till flydda tider. En samling Hangöprofiler Hangö, personhistoria, hangöbor1944
Till minne av Maria Kristina Kraemer. En krönika över 500 år med släkten släktforskning, släkter, släktkrönika, Hedman Brännlund, Cremer, Kräemer, von Kraemer, Tallefelt, Jernlod, Vadstena, Hauho, Ösel, Pyttis, Hattula, Läckö2003
Till minnet av Alexander Edvard Modeen. Minnesskrift, Modeen, geografer