Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1369 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701-1735 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1700-talet, begravda, vigda1907
Utdrag ur Åbo stads dombok 1623-1624 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1886
Utdrag ur Åbo stads dombok 1624-1625 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1885
Utdrag ur Åbo stads dombok 1626-1632 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet, 1630-talet1887
Utdrag ur Åbo stads dombok 1632-1634 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1890
Utdrag ur Åbo stads dombok 1635 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet, diarium, brev, Hertig Johan1891
Utdrag ur Åbo stads dombok 1636 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1896
Utdrag ur Åbo stads dombok 1637 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1898
Utdrag ur Åbo stads dombok 1638 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1905
Uusi sukukirja I släktforskning1943-1946
Uusi sukukirja II släktforskning1947-1951
Uusi sukukirja III släktforskning1952-1970
V. M. von Borns ättlingar. Matrikel släktforskning, släktböcker, släkter; historia, von Born, Stor-Sarvlaks, Pernå2014
Vaakunat elävät. Heraldiikan merkitys meidän aikanamme ja sen vaikutus käyttötaiteeseen heraldik1961
Vaasan lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72 skolmatriklar, Vasa gymnasium, 1800-talet, Vasa, biografier, elever1963
Vad gjorde farfar i Klippiga bergen? Namnlista amerikafinländare, Colorado, Klippiga bergen, Montana, Utah, finländare, finnar, Österbotten1998
Vakuutusosakeyhtiö Fennia 1882-1982 Försäkringsaktiebolaget Fennia, Patria, företagshistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1984
Vallonska rötter. Människorna, migrationen, järnhanteringen och forskningen släktforskning, Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, De Geer, de Besche, Oxenstierna2016
Valsbergs folkskola. Historik över en by och dess skola Lokalhistoria, Övermark, skolhistorik, 1900-talet, lärarförteckning, elevförteckning1986
Valtionrautateiden liikenneosaston virkamiesmatrikkeli 1.4.1946 Statens järnvägar, Järnvägsstyrelsen, trafikavdelningen, tjänstemän, matriklar1946
Vandring i Svenska klassiska lyceum i Åbo Svenska klassiska lyceum i Åbo, artiklar, skolbyggnader, skolhistoriker, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1947
Vanha hautausmaa. Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas. Helsingfors, Sandudds begravningsplats, Gamla kyrkans begravningsplats, kartor, personregister, tema- och yrkesregister1977
Vanhaa taloa rakennetaan yhä. Satavuotias Nylandsgatan 23 - Uudenmaankatu 23 hundra år. Helsingfors, Rödbergen, kvarteret Gladan, Nylandsgatan, renessanshus, bostadsaktiebolag, Nicander, Sohlberg,1991
Vanhan Suomen talouselämä vuosina 1721-43. 1-2 Gamla Finland, ekonomisk historia, jord- och skogsbruk, 1700-talet, Östra Finland1986
Vanhat käsialat ja asiakirjat gamla handstilar1977
Vanhojen käsialojen lukuopas gamla handstilar, guider, källmaterial, släktforskning, 1500-1900-talet, gamla handskrifter, gotiska alfabetet, Finland, släktforskarens främsta källor2021
Varanotaarit = Vicenotarierna 1967 vicenotarier, juristmatriklar1968
Vasa 1852-1952. En krönika om Vasa och vasabor under hundra år Vasa, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
Vasa Elektriska. Vasa Elektriska Aktiebolag 1892-1967 Vasa Elektriska Aktiebolag, elverk, historiker, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, företagshistoriker, elproduktion1967
Vasa fruntimmerskola (1857-1892), Sääf Knut Vasa fruntimmersskola, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa, 1800-talet,1893
Vasa fruntimmersskola 1857-1893. En återblick Vasa, 1800-talet, historiker, skolmatrikel, lärare, elever1893
Vasa fruntimmersskola 1893-1917. Återblick II Vasa fruntimmersskola, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa, 1800-talet, 1900-talet1917
Vasa svenska lyceum 1874-1949. Historik och skolminnen av forna lyceister Vasa svenska lyceum, skolhistoriker, personhistoria, Vasa, 1800-talet, 1900-talet1949
Vasa svenska samskola 1907-1957. Jubileumsskrift Vasa svenska samskola, festskrifter, skolhistoriker, Vasa, 1900-1950-talet1957
Vasabladet. En österbottnisk historia Vasabladet, tidningar, historia, Österbotten, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Birger Thölix, personhistoria, Harry Schaumans stiftelse2007
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok 1985 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, bomärken, hemman, torpare, Grims, Murkais, Börg, Lemmens, Svartnäs1985
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok nr 2. 1986 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, hemman, Thors, Bodbacka, Pensar, Mornai, Kimo, smeder, bomärken; Replot1986
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok nr 3. 1987 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, bomärken, Gerby, Närpes, hemman, torpare, Fågel, Pensar, Krokmossa, Replot, Oravais; Kimo; husbönder1987
Vem och vad? 1920. Uppslagsbok över samtida finländare personhistoria, biografier, matriklar1920
Vem och vad? Biografisk handbok 1926 personhistoria, biografier, matriklar, 1920-talet1925
Vem och vad? Biografisk handbok 1931 personhistoria, biografier, matriklar, 1930-talet1930
Vem och vad? Biografisk handbok 1941 personhistoria, biografier, matriklar, 1940-talet1941
Vem och vad? Biografisk handbok 1948 personhistoria, biografier, matriklar, 1940-talet1948
Vem och vad? Biografisk handbok 1957 personhistoria, biografier, matriklar, 1950-talet1957
Vem och vad? Biografisk handbok 1962 personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1961
Vem och vad? Biografisk handbok 1967 personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966
Vem och vad? Biografisk handbok 1970 personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1969
Vem och vad? Biografisk handbok 1975 personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1974
Vem och vad? Biografisk handbok 1980 personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1979
Vem och vad? Biografisk handbok 1986 personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1985
Vem och vad? Biografisk handbok 1992 personhistoria, biografier, matriklar, 1990-talet1992
Vem och vad? Biografisk handbok 2004 personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2004
Vem och vad? Biografisk handbok 2010 personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2010
Vem är det. Svensk biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet, Sverige1970
Vem är vem i Norden. Biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar, Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island1941
Vem är vem på Åland Åland, uppslagsverk, bemärkta personer1999
Venäläiset Suomessa 1809-1917 ryssar, ryskspråkiga, Finland, Ryssland, autonoma tiden, historia1985
Vi brändöiter i vår hundraåriga skola. Matrikel 1962-2012 Brändö svenska samskola, skolmatriklar, samskolor, Helsingfors, 1900-talet, 2000-talet2012
Vi minns Hangö. Del I Hangö, Tomy Karlsson, emigranttiden, Båklandet, Russarö, Gustavsvärn, Tulludden Gunnarsstrand, Hangöby, 1914-1918, 19181988
Vi minns Hangö. Del II Hangö, Tomy Karlsson, före 1920, 1914-1918, 1920-1939, vinterkriget, evakueringen 19401990
Vi minns Hangö. Del III Hangö, fånglägren, krigsbarn, ingermanländare, återuppbyggnad, Hangö Gillet, Hangö Kex1991
Vi ser deras möda. Övermark 1993 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, släkter, Kaars1993
Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matkrikel Viborgs gymnasium, skolmatriklar, biografier, Viborg, gymnasier, 1800-talet1961
Vid foten av de kullar där Gustav Vasa grundade Helsingfors Helsingfors, Gammelstadens Ungdomsförening, GUF, Michaela Bränn, Arabia, styrelsemedlemmar2010
Vihdin historia 1800-1918. Vihti Venäjän vallan aikana. Vihti, Vichtis, 1800-1917,Kourla, Olkkala, Lahnus, Kirvelä, Suontaka, Irjala, Tervalampi, Kotkaniemi, Pyöli, Härkälä, Hiiskula, Vanjärvi, Tuohilammi1990
Viipuri. Vanhan Suomen pääkaupunki = Vyborg. Stolica Staroj Finljandii = Viborg. Gamla Finlands huvudstad Viborg, stadshistoria, historia, Gamla Finland, byggnadshistoria, 1700-talet, Ryssland1993
Viipurin kaupungin historia III osa. Vuodet 1710-1812 Viborg, stadshistoria, 1700-talet, 1800-talet, 1810-talet, Gamla Finland, historia, Ryssland1975
Viipurin kaupungin historia IV osa. [Vuodet 1812-1917] Viborg, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet, historia1981
Viipurin linna Viborg, Viborgs slott, Viborgska smällen1976
Viipurin pitäjän historia I. Vuoteen 1865 Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, förhistoria, -1800-talet, församlingshistoriker1967
Viipurin pitäjän historia II. Vuodesta 1865 Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, kommunförvaltning, 1800-talet, 1900-1940-talet1982
Viipurin pitäjän historia III. Kartanot Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, herrgårdar, bebyggelse1985
Viipurin suomalainen lyseo 1874-1940. Viipurin reaalikoulu 1874-1884... koulumatrikkelit, kouluhistoriikit, Viipuri, 1800-luku, 1900-luku, Viipurin suomalainen lyseo, Viipurin reaalikoulu, Viipurin alkeiskoulu, Viipurin suomalainen reaalilyseo. Viipurin suomalainen lyseo. Viipurin kaksoislyseo1955
Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620. Viipurinkarjalaisten sukunimien esiintyminen muualla Suomessa ja lähialueilla liikkuvuuden mittar migration, emigration, 1500-talet, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län, Ryssland, Ingermanland, Sverige2006
Villa Carlstedt. En krögar- och konstnärsfamil med sommarnöjen släkter, historia, Esbo, Mattby, Notudden, Carlstedt, Ellegaard, Sonck2007
Virkamiehiä. Lääninhallinnon virkamiehet 1721-1808 matriklar, personhistoria, tjänstemän, länsförvaltning, kronolänsmän, svenska tiden, 1700-talet, 1800-talet2005
Virkby Samskola Matrikel 1948 - 1968 skolmatrikel, 1900-talet, Lojo1969
Virkby Samskola, Vikkbynejdens högstadium, Virkby gymnasium 1948 - 1998 historik, lärarmatrikel, 1900-talet, Lojo1998
von Nandelstaedt i Livland och Ryssland von Nandelstaedt, Livland, Ryssland, Sverige, Finland1987
von Platen, den svensk-finska ointroducerade grenen von Platen, Sverige, Finland, ointroducerad adel1987
Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. Jäsenet = medlemmar 1992 Vuorimiesyhdistys -Bergsmannaföreningen r.y., medlemmar, matriklar, bergsingenjörer, gruvingenjörer, ingenjörer, diplomingenjörer, geologer, 1990-talet1992
Våra första amerikafarare. Historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige finlandssvenskar, finländare, Amerika, Sverige, Finland, Nya Sverige, 1600-talet1988
Våra första västindienfarare finländare, finlandssvenskar, Sverige, Västindien, S:t Barthélemy, kolonier, 1700-talet, Finland1990
Vårt Sottungsby - Sotunkimme Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Sottungsby, Håkansböle, Björkbacka, Lassas, Brandts, Myrbacka, Nedre Nissas, Övre Nissas, Nygårds, Kuppis, Bisa, Kullobacka, Langis, Smeds, Nils Westermark, Holst, Anders Wilhelm Siljander, Ida Nybäck, Henry Sjöblom2011
Vägen från Siliusbacken - berättelsen om släkten Silius släktforskning, Silius, Hollola, Kärkölä, Mäntsälä, Helsinge2012
Välskärin vaiheita. Saksasta Suomeen . 1788 muuttaneen Friedrich Zinckin (1767-1829) jälkeläiset v. 1993 släktforskning, Finland1993
Världens ljus. Uttrycksformer för det religiösa livet i Hangö Hangö, Ekström, religion, kyrkliga byggnader, finska församlingen, evangeliska rörelsen, ortodoxin, frälsningsarmén, missionen, metodisterna, pingsrörelsen, Jehovas vittnen1992
Västanby i Karis. Samt några därifrån härstammande släkter. En mikrohistorisk studie. Västanby, Karis, Nylander, Barkas, Klockars, Snobbers, Vallarsvedja, Vattukärr, Nyäng, Röös, släktforskning, släkter2007
Vörå sockens historia I Vörå, historia, förhistoria, sockenhistoriker1962
Vörå sockens historia II Vörå, historia, sockenhistoriker1963
Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar, med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1884
Wiborg. En stad i sten. Viborg, medeltiden, Gustav Vasa, Peter den store, finländsk fästningsstad, Fredrik August Odenwall, Johan E, Johansson, Waldemar Aspelin Allan Schulman, Karl Hård af Segerstad, Matti Pietinen, Paavo Uotila, Alvar Aalto1996
William Ruth. Ett bidrag till Kymmenedalens industrihistoria William Ruth, biografier, företagare, affärsmän, Karhula Bruk, Karhula Osakeyhtiö, Kotka, Kymmenedalen, ekonomisk historia, skogsindustri, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1924
Wulffska hörnet under 75 år Oy Wulff Ab, företagshistoriker, Helsingfors, handelshus, familjeföretag, historia, Wulffska hörnet, stadshistoria, Wulff, 1800-talet, 1900-talet1965
Ylioppilastalo. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen vaiheita festskrifter, historiker, Studenthuset, Helsingfors, Studentkåren vid Helsingfors universitet, studentorganisationer, fastigheter1970
Ylä-Savon Kauppisten sukukirja 1 släktforskning, släkter, Kauppinen, Ylä-Savo, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Varpaisjärvi, Pielavesi, Iisalmi, Leppävirta1988
Yttermark Sparbank 1912-1972 Yttermark Sparbank, banker, historker, 1900-talet, Yttermark, Närpes1972
Ziefeltska släktförbindelser Släktforksning Sverigei1976
Åbo akademi och dess män 1808-1828 I Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, 1800-talet, historia, universitet, ekonomi, hemman, personhistoria, lärare, tjänstemän, forskare, vetenskaplig forskning, organisation1912
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Förra afdelningen 1640-1740 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1600-talet, 1700-talet1891