Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1717 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
'Sockenboarne'. Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850 Savolax, Jorois, Jockas, herrgårdskultur, historia, 1700-talet, 1800-talet, ägarlängder, innehavarlängder1993
"Isänmaani onni on kuulua Venäjälle". Vapaaherra Lars Gabriel von Haartmannin elämä.ä. von Haaartman, Armfelt, von Kothen, mannerheim, Rehbinder Stjernvall-Wallén2001
"Kagalen" : ett bidrag till Finlands historia 1899-1905. 1 Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland CXCIX (199)1928
"vill heta Ruth". Släktkrönika jämte utredning över torpåaren och herrgårdsfiskaren JOHAN JOHANSSON RUTH och han ättlingar Släktforskning, Ruth, Stjernvall, Borgå, Pernå, Lappträsk1993
"Wulffska hörnet" under 50 år. Minnesskrift utgiven av Th. Wulff Oy/Ab i anledning av dess 50-åriga verksamhet Oy Wulff Ab, företagshistoriker, Helsingfors, handelshus, familjeföretag, historia, Wulffska hörnet, stadshistoria, Thomas Wulff, 1800-talet, 1900-talet1940
(Keisarillisen) Suomen senaatin talousosaston puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918. Elämäkerrallinen luettelo matriklar, personhistoria, 1900-talet, 1910-talet, Kejserliga senaten för Finland, Ekonomiedepartementet, ordföranden, medlemmar, tjänstemän,1964
[Socionommatriklar] Svenska social- och kommunal högskolan, Svenska socionomföreningen, Studenkåren vid Svenska social- och kommunal högskolan, matriklar, socionomer, bibliotekaries, studenter, studerande, kataloger
100 år med Vasa Telefon 1882-1982 Vasa Telefon Ab, Vaasan Puhelin Oy, Alavuden Puhelin Oy, Vasa historiker, företag, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1982
300-vuotisen Kuusamon seurakunnan paimenten kronikka Kuusamo, Norra Österbotten, personhistoria, prästerskapet, 1600-1900-talet1978
50 år i industrins tjänst. Ett bildverk sammanställt med anledning av Oy Mercantile Ab:s halvsekeljubileum Oy Mercantile Ab, festpublikationer, företagshistoriker, maskinindustri, kemisk industri, import, export, 1900-talet, Helsingfors1951
60 vuotta selluloosan valmistusta Joutsenossa cellulosafabriker, Joutseno-Pulp Oy, historia, 1900-talet, företagshistoriker, Joutseno, förteckningar, arbetstagare1967
A. W. Enbom. Historiikki = Historik 1884-1984 Oy A. W. Enbom Ab, företagshistoriker, hantverkare, plåtslagare, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, släkter, Enbom, Bjärnå, Tykö Bruk, personhistoria1984
Adolph Fredric Munck. En hovgunstlings uppgång och fall. Munck, svenska kungahuset, Armfelt, Ruuth, Stockholm, St. Petersburg, Savolax1991
Adress-Kalender för Helsingfors stad 1874-1875. Helsingfors, allmänna adresser, bostadsadresser, annonser1874
Adress: Helsingfors, tredje upplagan Helsingfors, 26 skribenters upptäcktsfärd i Helsingfors1994
Affärer, allianser, anseende - Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors 1740-1820 Helsingfors, 1700-talet, 1800-talet, borgerskap och nätverk, administrativ omvälvning2010
Agthe-Achté-suku Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomessa släktforskning, historia, släkter, släktböcker, Agthe, Achté, Tyskland, Baltikum, Ryssland, Finland2008
Ahlholm - byn i minnets vind Malax, Ahlholm, byar, historia1994
Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista personhistoria, biografier, matriklar, 1920-talet1920
Aikamme pankki. Henkilöhakemisto ja numerotietoja osuuspankkijärjestöstä andelsbanker, föreningar, matriklar, Andelsbankernas Centralbank, bankmatriklar1975
Ajattele historiaksi historieforskning1986
Akademiska Bokhandeln. Ett kapitel ur Finlands kulturhistoria Akademiska Bokhandeln, bokhandlare, historia, företagshistoriker, 1800-talet, 1900-talet1943
Aktiebolaget som blev stad. Grankulla 80 år Grankulla, aktiebolaget Grankulla, Lybeck, Vallmogård, Bergroth, af Forselles, Nykopp, Malmström, Holmström, Wulff, Stenius, Tötterman Westynthius, Thurman, villor, konstnärer, författare, Grankulla samskola1986
All tid på Lekholmen Helsingfors, Lekholmen,församling, skriftskolan, minnen2012
Almanach de Gotha 1903. Annuaire génealogique, diplomatique et statistique släktforskning, Europa1903
Almanach de St-Pétersbourg. Cour, monde et ville 1912 adresskalendrar, St. Petersburg, Ryssland1912
Almanacka 1620-1820 almanackor, Sverige1983
Almanacka för 500 år. Från år 1500 till år 2000. Almanacka, handbok, uppslagsbok almanackor, Sverige, Finland, Norden, Tyskland1984
Almanackan kulturbärare almanackor, Sverige1984
An outline of heraldry heraldik, England, Skottland, Storbritannien1975
Andersin. Den östfinländska tjänstemannasläkten släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Östra Finland, Savolax, Karelen, Ingermanland, Andersin2000
Andersudde. En plats i solen Åland, Lemland, Järsö, villor, Andersudde, konstsamlingar, Anders Wiklöf2012
Anfäder och ättlingar till Gustaf och/ja Anna Lindblom. Esivanhemmat jälkeläiset Släktforskning, Lindblom, Åbo, Jakobstad2008
Anor och anförvanter. Släktforskning, Paul, Bondsdorff, Marttila-Marttinen. Koljo, Ammondt, von.1994
Anteckninar om indelta dragoner i östra Finland 1644-1721 Indelta dragoner, Wiborgska dragoner 1644-1679, Georg von Schwengelms dragoner 1655-1660, Karelska dragonregementet 1665-1680, Grotenfelts dragoner 1686-1709, Karelska lantdragonerna 1709-1721, personförteckning1940
Anteckningar från det Helsingfors som gått 1969
Anteckningar om indelta dragoner i Östra Finland 1644-1721 personförteckning, dragoner, lantdragoner,regementen1940
Anteckningar om Kånala med omgivning under gångna tider Helsinge, Helsingfors, Kånala, historia, 1500-1900-talet, Sockenbacka, Tali, Reimars, Lassas, släkter, hemman, Mattheiszen, Ramsay1978
Antti Ahlström, Hans liv och verksamhet, Minnesskrift 1800-talet, Sastmola, Björneborg, Långfors, Norrmark, Kauttua, Fredriksfors, nyupplaga1927
Apteekkikalenteri Apotekskalender 1970 matrikel, apotek, Finland, 19701970
Arkistonhoidon opas arkiv1978
Arkitekter och annat folk personhistoria, arkitekter, stadsplanering, Helsingfors, Birger Brunila, Kotka, Viborg, memoarer, minnen1966
Arkiven sjunger - nedslag i svensk musikhistoria Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20112011
Arkivskatter Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 19941994
Arvonimet Suomessa 1917 -1985 oficiella titlar, 1900-talet1986
Aschan. En släkthistoria. En skildring av släkten Aschan under 300 år släktböcker, släkter, historia, Aschan, Lessebo1994
Aschebergska grafkoret. Biografiska anteckningar om Aschebergska ätten släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Ascheberg, Kristine kyrka, Göteborg1899
Asunto-osakeyhtiö Itä-Kaivopuisto N:o 7:n 80-vuotishistoria. Bostadsaktiebolaget Östra Brunnsparken N:o 7 80-års historik. Helsingfors, Brunnsparken, Bostadsaktiebolaget Östra Brunnsparken N:o 7, Carl Gustaf Ullner, E.G. Wasastjerna, von Willebrandt, Georg Frans Stockmann, Walter Ahlqvist, Gustaf A. Estlander, J. Alfred Tanner1988
Atlas öfver Finland. Text Finland, geografi, natur, statistik, 1800-talet1899
Atlas över Sverige med register kartor 1:300 000, 1:150 000, namnförteckning 60 000,1967
Att resa i arkiv Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20042004
Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1733-1739 lysningar, äktenskap, vigsel, Norra Österbotten, 1700-talet2002
Avioliittokuulutuksia Pohjois-Pohjanmaalta 1740-1748 lysningar, äktenskap, vigsel, Norra Österbotten, 1700-talet2002
Axell Andersson anfader till släkten Axelin släktforskning, Axelin, Letala, Egentliga Finans
Bad Grankulla och människorna kring det Grankulla, bad, kuranstalt1997
Bakgrunden till prästgårdsmuseet i Korsnäs. Historien om en prästgård Korsnäs, prästgårdar, museer, Prästgårdsmuseet i Korsnäs1991
Bankliv genom hundra år. Förenings-banken i Finland 1862-1919 ... Förenings-banken i Finland, Nordiska Aktiebanken för handel och industri, Nordiska Föreningsbanken, banker, affärsbanker, historia, 1800-talet, 1900-talet1962
Barndomshemmet i våra minnen. Nitton finlandssvenskar berättar om sin barndom barndomsminnen, finlandssvenskar, hem, släkter, Svenskfinland, Allardt, Hirn, Lindh, Hagbom, Fabritius, Hagelstam, Theslöf, Tigerstedt, von Bonsdorff, Langenskiöld, Carlson, Dahl, Ruin, Jern, Pipping, Fagerholm, Colliander, Wirtanen, von Schoultz1948
Barndomsminnen från sekelskiftet Helsingfors, Birgitta Gadolin, Urberga, Sarflax, Gammelbacka, Sjölax, barndomsminnen1969
Befolkningen i Jakobstad 1653-1714 Jakobstad, invånare, 1600-talet, 1700-talet1996
Bennäs skola 100 år 1892 - 1992 Skolmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Pedersöre1992
Bertha Maria -hemmet 1910-2000. Historien om en barnträdgård. Helsingfors, barnträdgårdar, Bertha Maria-hemmet, Kristina Ranki2000
Berttula anstallt för andessvaga 1890 - 1915 historik, matrikel, 1800-talet, 1900-talet1916
Bidrag till den svenska namnhistorien. Borgerliga sammansatta familjenamn. Första häftet namn, Sverige, borgare, borgerliga släkter, sammansatta efternamn1912
Bidrag till Helsingfors stads historia II Helsingfors, 1906, prosten Henrik Forsius1906
Bidrag till Helsingfors stads historia III Helsingfors, 1906, borgerskapet, utdrag ur Helsingfors stads domböcker 1639-1643, personregister1906
Bidrag till Helsingfors stads historia V gamla Helsingfors 1550-1640 Helsingfors, gamla Helsingfors 1550-1640, gamble Helsingefors Stadz Mantals Längdh 1644, tjänstemän i Helsingfors 1551-1644, personregister1908
Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809 Savolaxbrigaden, 1808-1809, Finska kriget, levnadsteckningar, namnregister, officerare, civila tjänstemän1908
Biografiskt lexikon för Finland 1. Svenska tiden personhistoria, biografier, matriklar, 1100-1700-talet2008
Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden personhistoria, biografier, matriklar, 1800-talet, 1809-19172009
Biografiskt lexikon för Finland 3. Republiken A-L personhistoria, biografier, matriklar, 1900-talet, 2000-talet2011
Biografiskt lexikon för Finland 4. Republiken M-Ö personhistoria, biografier, matriklar, 1900-talet, 2000-talet2011
Björneborgs stads historia Ulfsby, Björneborg; släkterna Björkman, Björnberg,Bäckman,Clouberg, Kellander, Selin, Sourander, Thurman, Wadén1897
Björneborgs svenska samskola 1892-1947 skolhistoriker, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet1947
Björneborgs svenska samskola 1892-1967 skolhistoriker, skolmatriklar, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet1967
Björneborgs svenska samskola 1893-1992 skolhistoriker, skolmatriklar, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet1992
Björneborgs svenska samskola jämte förberedande skola läseåren 1892 - 1902; Lagerblad, U. skolhistoriker, skolmatriklar, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet1902
Blad ur Närpes historia. Andra delen Närpes, sockenhistoriker, Närpes friherreskap, förläning1931
Blad ur Närpes historia. Första delen Närpes, sockenhistoriker, församlingshistoriker1928
Blad ur Närpes historia. Tredje delen Närpes, sockenhistoriker, krigshistoria1931
Bland bergsmän och bruksfolk Bergsbruk, smedforskning, anförvanter i Amerika1991
Boken i Finland. Bokbeståndet hos borgerskapet, hantverkareboch lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656-1809 Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland Nr 5961996
Boken om Drumsö. Drumsö, Helsingfors1947
Boken om Kortjärvi Terjärv, Kronoby, Kortjärvi, byar, släktforskning2005
Boken om Sibbo. Bidrag till Sibbo sockens geografi och historia II. Sibbo, heman, bönder, näringar, samfärdsel, kyrkan, rättsväsende,1808-1809, Krimkriget, furstar, soldader, mytiska sägner,1984
Boken om Sibbo. Bidrag till Sibbo sockens geografi och historia. Sibbo, Gästerby, Pigby, byar och gårdar,1925
Boktryckarna Frenckell och deras föregångare vid Åbo akademi. En krönika i bilder om vårt äldsta boktryckeri Frenckellska tryckeri aktiebolaget, Frenckell, boktryckare, tryckeriägare, Åbo, Helsingfors, boktryckeri, historia, personhistoria, Åbo akademi, 1600-1900-talet1942
Bonden i svenska Finland. Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel jordbruk, bondekultur, bönder, jordbrukare, historia, Svenskfinland, Finland1983
Borgå Folkhögskola, elevmatrikel 1889 - 1966 Matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Borgå1966
Borgå gymnasii matriklar 1809-1872. Del I 1809-1843 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasium. Från Viborg till Borgå - 350 år skolhistoria 1641-1991 skolhistoriker, Viborg, Borgå, 1600-1900-talet, Borgå gymnasium, Viborgs gymnasium1991
Borgå gymnasium. Matrikel 1725-1809 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1700-talet, 1800-talet, Borgå
Borgå gymnasium. Matrikel 1844-1872 Borgå gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Borgå
Borgå lyceum 1873-1923. Minnesskrift skolhistoriker, skolmatriklar, Borgå lyceum, 1800-talet, 1900-talet, Borgå1923
Borgå sockens historia. Till freden i Nystad Borgå, släkter, skattebönder, kronobönder, kyrkokloster- och prebendegods, stadgemän, förvaltningsmyndigheter, kungsgårdarna, frälsehemmanen,1925
Borgå stads historia I. Borgåtraktens förhistoria, medeltiden och 1500-talet Edgren, Gardberg, Borgå, 1500-talet1996
Borgå stads historia II. 1602-1809 Borgå, 1602-1639, 1639-1660, 1660-1699, 1700-1721, 1721-1741, 1741-1760, 1808-18091994
Borgåbladets 100 år Borgåbladet, tidningar, historia, nyheter, 1800-talet, 1900-talet, Borgå1960
Borgåsläkten Söderström. Familjen bakom WSOY, Söderströms och Schildts. Släkthistoria, Söderström, Borgå2009
Bouppteckningar i Borgå stad 1740-1800 bouppteckningar, Borgå, 1700-talet1934