Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1330 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Släktforskning. Praktisk handbok för Finland släktforskning1947
Släktforskning. Vägen till din egen historia släktforskning, Sverige1993
Släktföreningen Sandelin och släktföreningen Släktforskning, Sandelin tre grenar2004
Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter släktforskning2005
Släktkalender [I] släktforskning1949
Släktkalender II släktforskning1956
Släktkalender III släktforskning1960
Släktkalender IV släktforskning1963
Släktkrönika I. Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök Släktforksning, Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök, Sverige, Finland, Sibbo, Tusby1981
Smedforska. Hur jag finner brukssmederna i släkten. handbok, smeder2013
Smeds-bladet nr 2 släktforskning, Österbotten, Smeds, släktföreningar, antavlor, Blomström, adel, byggmästare, utvandrare, Alaska, Ahlnäs, släkttidningar1978
Smått och gott för släktforskare släktforskning, släkthistoria, släkttabeller, Limingo, Lithovius, presidenter, ärkebiskopar, Carl Michael Bellman, Ekenäs, släktutredningar1985
Snappertuna en kustbygds hävder. Del I forntid-1809 Snappertuna, bol och byar under medeltiden, Raseborg, Snappertuna kyrka, soldaterna i Snappertuna 1743, 1804 och 1806, källförteckning, personförteckning, ortnamnsförteckning1991
Snappertuna en kustbygds hävder. Del II efter 1809 Snappertuna, kyrkans tjänare, kommunala förtroendemän, bildningsväsendet, lanthushållning, kommunikationer, skyddskår och Lotta Svärd, längder över hemmansägare efter 1809, längder över landbönder, arrendatorer och torpare efter 1809, källhänvisningar1975
Sockenbacka bykyrka Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik, Lukas församling 40-årsjubileum, Pro Lukas2001
Sommarliv på Björkholmen. Kesäpäiviä Koivusaaressa. Helsingfors, Drumsö, Björkholmen, villorna på Björkholmen, släkter, släktforskning, Heikas, Bertas, Wavulin, Brummer, Karl och Ester Stockmann, Grönqvist, Seidenschnur, Tiljander, Zitting, Breder, Helsingius,Jorvasvägen, NJK, båtar2009
Sortavalan Pulli-suku I Släktforskning, Pulli, Pullinen, Sortavala1989
Sortavalan tyttökoulu ja Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat 1857-1944 Sortavalan tyttökoulu, Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat, flickskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Sordavala, 1800-talet, 1900-talet1962
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1992
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1995
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931 Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, företagshistoriker, kollektivtrafik, Helsingfors stad, spårvägar, historia1931
St. Katarina svenska församlings i St. Petersburg historie. På grund av kyrkorådsprotokoll och upplevelser församlingar, S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg, historia, församlingshistoriker, svenskspråkiga, finländare, finlandssvenskar, svenskar, Ryssland, 1800-talet, 1900-talet1980
Stadsbor i gågna tider. Släktforskaren och staden Städer i Sverige, Stockholm, Göteborg mm, domböcker, kartor, Norman, Bellman1989
Stenbådan. Ett åländskt fiskeläge i Bottenhavet Stenbådan, Brändö, Åland, fiskelägen, Bottenhavet, historia1980
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, Stockholms stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1900-talet, Stockholm, Finska församlingen1951
Stockmann sadan vuoden aikana företagshistoriker, handelshus, varuhus, Stockmann, historia, släkter, personhistoria, Helsingfors, Tyskland, G. F. Stockmann Aktiebolag, 1800-talet, 1900--talet1962
Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1897 släktforskning, adelskalendrar1897
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
Strengberg 1762-1962 Ph. U. Stregnberg & K:ni Ab, tobaksindustri, historia, företagshistoriker, Jakobstad, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1962
Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1963 Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå, Svenska småskolan i Borgå, skolmatriklar, skolhistoriker, flickskolor, 1800-talet, 1900-talet1964
Strömfors socken Strömfors, före lilla ofreden, efter lilla ofreden, Stålarm, Willigman, Creutz, Wildeman, Boije,1923
Strömsdals bruk = Juantehdas. 1746-1946 Strömsdals bruk, historia, Juankoski, järnbruk, Kymmene Aktiebolag, Anton von Alfthan, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1946
Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 kyrkböcker, Sverige, Europa, 1600-1900-talet1985
Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850-1880. Registrering, propaganda, agenter, transporter och resvägar utvandring, utvandrare, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada, 1800-talet1977
Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808. En socialhistorisk undersökning socialgrupper, Österbotten, Kungliga akademien i Åbo, Nylander, Rein, Wacklin, Wegelius, Ravander, Pilkar, Schöring, Uhlbom, Pilkar, Birling, Seppelin, Anglenius, Schroderus, Munck, Vargelin, Niska, Gäddvik, Ahlberg, Wikar, Kärnell 1700-talet, 1800-talet1950
Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekler. Försök till familjekrönika. Del I Släkten under 1600-talet och början av 1700-talet. Släktforskning, Stårck, Sturck, Sverige, Finland1964
Sukuhakemisto = Släktregister = Family index bibliografier, släktforskning1992
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I-II släktforskning1984
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I släktforskning1901
Sukukuvasto I släktforskning1935
Sukunimet namn, efternamn, Finland2000
Sukunimiopas ; Suojatut sukunimet namn, skyddade släktnamn, skyddet för efternamn, Finland1984
Sukupiiri. Alarik Gustaf Castrénin ja Johanna Sofia Laguksen jälkeläiset släktforskning, släktböcker, släkter, Castrén, Lagus, Soininvaara, Oulainen1982
Sukututkijan aapinen släktforskning1983
Sukututkijan ABC släktforskning1985
Sukututkijan käsikirja släktforskning2009
Sukututkijan sanasto släktforskning1980
Sukututkijan tietokirja släktforskning1987
Sukututkimuksen jatko-opas släktforskning2008
Sukututkimuksen opas släktforskning1975
Sukututkimuksen perustieto släktforskning1996
Sukututkimus askel askeleelta släktforskning1999
Sumparn : "l'isle des Sundmans" : en kort historik över en försvunnen ö Sumparn, Helsingfors, öar, markanvändning,2000
Suomalainen sukuhakemisto = Genealogiskt repertorium för Finland släktforskning, bibliografier1943
Suomalaiset Siperiassa finländare, Sibirien, Ryssland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1967
Suomalaiset sukunimet namn, Finland, efternamn1993
Suomalaisia sukuja ja sukunimiä. Joka perheen sukunimi- ja sukututkimusopas namn, släktforskning, Finland, Svenskfinland1968
Suomalaisten Teknikkojen Seuran nimikirja 1896-1936 Suomalaisten Teknikkojen Seura, medlemmar, matriklar, biografier, ingenjörer, diplomingenjörer, tekniker, 1800-talet, 1900-talet1936
Suomen 3. Oulun ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1854-1868, genealoginen luettelo Finland, skarpskyttebataljon, Uleåborg, officerare, 1854-18681991
Suomen 4. Oulun tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1880-1901 : genealoginen luettelo Militaria, Finska 4:e skarpskyttebataljonen i Uleåborg, befäl 1880-1901, matrikel, kommendörer, officerare, civiltjänstemän, personregister
Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella 1570-1600 Underbefäl, 1570-1600, Kyösti Kiuasmaa, militäradministration, fältarmé, flottan, personförteckning,1968
Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871, viranhaltijain luettelot Militaria, Finlands armé, Wirilander, 1812-1871 (1880), personregister1985
Suomen bibliografisen kirjallisuuden opas bibliografier1965
Suomen eduskunta = Finlands riksdag 1930 II vp.-1932 riksdagsmän, matriklar, Riksdagen, 1930-talet1931
Suomen eduskunta 1924-1926 = Finlands riksdag 1924-1926 riksdagsmän, matriklar, Riksdagen, 1920-talet1925
Suomen Eläinlääkäriliiton nimikirja 1992 = Finlands Veterinärförbunds matrikel 1992 Finlands Veterinärförbund, veterinärmatriklar, veterinärer1992
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli prästmatriklar, kyrkan, församlingar, uppslagsböcker, 1900-talet1953
Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeli prästmatriklar, kyrkan, församlingar, uppslagsböcker, 1800-talet1898
Suomen hammaslääkärit = Finlands tandläkare tandläkare, odontologer, läkarmatriklar, Finska tandläkarsällskapet, medlemmar1938
Suomen hammaslääkärit = Finlands tandläkare 1948 tandläkare, odontologer, läkarmatriklar, Finska tandläkarsällskapet, medlemmar1949
Suomen hopeaveroluettelot 1571 III. Häme Finlands silverskatteregister 1571 III. Tavastland silverskatteregister, Tavastland, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1944
Suomen hopeaveroluettelot 1571 IV. Satakunta = Finlands silverskatteregister 1571 IV. Satakunta silverskatteregister, Satakunda, Satakunta, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1953
Suomen hopeaveroluettelot 1571 VI. Pohjanmaa = Finlands silverskatteregister 1571 VI. Österbotten silverskatteregister, Österbotten, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1985
Suomen insinöörejä ja arkkitehtejä 1948 = Ingenjörer och arkitekter i Finland 1948 ingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomalaisten Teknikkojen Seura1948
Suomen Kadettikoulun vapaaehtoiset Frivilliga under 1887-1902 aktiva officerare som utexaminerats från Finska Kadettskolan specialklasser, Klaus Castrén, befordringar, militärgrad vid död, personregister2003
Suomen kansakoulu-matrikkeli = Finlands folkskole-matrikel folkskolan, lärarmatriklar, lärare, tjänstemän, Skolverket, seminarier, folkskolor1911
Suomen kansallisbiografia 1-10 personhistoria, biografier, matriklar2003-2007
Suomen kansallisbiografia. Hakemisto personregister, personhistoria, biografier, matriklar,2008
Suomen kauppa ja teollisuus kuvina I. Uudenmaan lääni handel, industri, matriklar, uppslagsböcker, företagare, affärsmän, företag, Nyland, Helsingfors1970
Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla Åbo, Borgå, Viborg, Nådendal, Raumo, Kexholm, Ekenäs, Björneborg, Uleåborg, Vasa, Nystad, Nykarleby, Gamlakarleby, Torneå, Tavastehus, Nyslott, Sordavala, Brahestad, Villmanstrand, Kristinestad, Kajana, Jakobstad, Fredrikstad, Lovisa, Kaskö, Hangö1924
Suomen kemistit = Finlands kemister 1964 kemister, matriklar, kemiingenjörer, kemilärare, kemistmatriklar1965
Suomen kirjakauppiaita = Finlands bokhandlare matriklar, bokhandlare, librister, Finland, bokhandel, historia1923
Suomen kirjansitojamestarit = Finlands bokbindarmästare 1514-1868 bokbindare, bokbindarmästare, matriklar, 1500-1800-talet1992
Suomen kirjastonhoitajat = Finlands bibliotekarier 1967 bibliotekarier, matriklar, personhistoria, 1950-talet, 1960-talet1968
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot = Finlands bibliotekarier och informatiker 1980 bibliotekarier, matriklar, personhistoria, 1970-talet1981
Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, stift, domkapitel, uppslagsböcker, kyrkan, 1800-talet, 1900-talet1910
Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Toinen osa prästmatriklar, herdaminnen, prästsläkter, släktforskning, kyrkan, 1800-talet, 1900-talet1918
Suomen Kirurgiyhdistys = Kirurgföreningen i Finland 50 Kirurgföreningen i Finland, festskrifter, föreningshistoriker, kirurger, läkare, föreningar, 1900-talet, medlemmar, personhistoria1975
Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit 1956 = Finlands högskoleingenjörer och arkitekter 1956 ingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1956
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1958 juristmatriklar1958
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1965 juristmatriklar1965
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1975 juristmatriklar1975
Suomen lasinpuhaltajat 1748-1860 glasblåsare, matriklar, biografier, släkter, 1700-talet, 1800-talet1981
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland I. A-L matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1930
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland II. M-Ö & Lisäosa = Supplement matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1930
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland III. Täydennysosa = Supplementband matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1936
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1940 läkare, läkarmatriklar1941
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1957 läkare, läkarmatriklar1958
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1962 läkare, läkarmatriklar1963
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1967 läkare, läkarmatriklar1968