Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1717 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Historiska och litteraturhistoriska studier 46 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1971
Historiska och litteraturhistoriska studier 47 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1972
Historiska och litteraturhistoriska studier 48 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1973
Historiska och litteraturhistoriska studier 49 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1974
Historiska och litteraturhistoriska studier 5 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, svenska porträtt1929
Historiska och litteraturhistoriska studier 50 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1975
Historiska och litteraturhistoriska studier 51 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1976
Historiska och litteraturhistoriska studier 52 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1977
Historiska och litteraturhistoriska studier 53 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1978
Historiska och litteraturhistoriska studier 54 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1979
Historiska och litteraturhistoriska studier 55 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1980
Historiska och litteraturhistoriska studier 56 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1981
Historiska och litteraturhistoriska studier 57 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1982
Historiska och litteraturhistoriska studier 58 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1983
Historiska och litteraturhistoriska studier 59 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1984
Historiska och litteraturhistoriska studier 6 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, lyrik (Sverige)1930
Historiska och litteraturhistoriska studier 60 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1985
Historiska och litteraturhistoriska studier 61 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1986
Historiska och litteraturhistoriska studier 62 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1987
Historiska och litteraturhistoriska studier 63 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1988
Historiska och litteraturhistoriska studier 64 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1989
Historiska och litteraturhistoriska studier 65 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1990
Historiska och litteraturhistoriska studier 66 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1991
Historiska och litteraturhistoriska studier 67 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1992
Historiska och litteraturhistoriska studier 68 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1993
Historiska och litteraturhistoriska studier 69 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1994
Historiska och litteraturhistoriska studier 7 Finlands historia, finsk litteraturhistoria1931
Historiska och litteraturhistoriska studier 70 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1995
Historiska och litteraturhistoriska studier 71 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1996
Historiska och litteraturhistoriska studier 72 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1997
Historiska och litteraturhistoriska studier 73 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1998
Historiska och litteraturhistoriska studier 74 Finlands historia, finsk litteraturhistoria, finsk kulturhistoria1999
Historiska och litteraturhistoriska studier 75 Finland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet2000
Historiska och litteraturhistoriska studier 76 Finlands historia, finsk litteraturhistoria2001
Historiska och litteraturhistoriska studier 77 Finlands historia, finsk litteraturhistoria2002
Historiska och litteraturhistoriska studier 78 Finlands historia, finsk litteraturhistoria2003
Historiska och litteraturhistoriska studier 8 Finlands historia, finsk litteraturhistoria1932
Historiska och litteraturhistoriska studier 82 Finlands historia, finsk litteraturhistoria2007
Historiska och litteraturhistoriska studier 83 Finlands historia, finsk litteraturhistoria Flera av artiklarna anknyter till Finlands förvaltnings- och militärhistoria2008
Historiska och litteraturhistoriska studier 9 Finlands historia, finsk litteraturhistoria1933
Hjältarna i Finska kriget 1808 - 1809. Minnesbilder och biografier biografier, minnesbilder, krig, 1800-talet, Finland1908
Holmens bruks och fabriksaktiebolag Norrköping Norrköping, manufaktur, industri, 1600-talet till 1900-talet, Louis de Geer1945
Hospitalet i Helsingfors 1550-1840. Huvudstadens äldsta social- och sjukvårdsanstalt. Helsingfors, Gustav Vasa, Gammelstaden, stadslasarett, patienter, förvaltning,1974
Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstadsbladets 110-årsjubileum den 5 december 1974. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, bildbok, August Schauman, Mannerheimvägen, fotografregister1974
Hundra år med Pauligs 1876-1976 företagshistoriker, handelshus, kaffe, industriföretag, historia, Oy Gustav Paulig Ab, livsmedel1976
Hur bär man ett namn. Roman namn, efternamn, essäer, romaner, Svenskfinland, von Essen, Essen Agneta von2012
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Andra delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, den yngre1952
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Första delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, Marie Hackman1940
Huvudstaden - Helsingfors och Finska staten 1808-1863 Helsingfors, 1800-talet, den gamla trästaden, den nya staden2012
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841 Tavastehus, skolmatriklar, elever, Tavastehus trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet1927
Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1909-1927. Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1927-1934 Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning. Svenska handelshögskolan, historiker, matriklar, ekonomer, 1900-1930-talet, Helsingfors1934
Högre svenska lantbruksläroverket 1916-1966 Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1966
Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo. Dess tillkomst och första tio år Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1927
Högvalla 1908 - 1928 historik, matriklar, 1900-talet, Karis1928
I Borgå och Helsingfors essäer, Mårtenson, Borgå, Helsingfors, dagboksanteckningar, brev, Runeberg, Lindfors, 1700-18001969
I fädrens spår. Övermark 1986 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, rotesoldater, Norrback, släkter1986
I guldmyntfotens hägn. Finlands Bank 1878-1914 Finlands Bank, historia, 1800-talet, 1900-talet, ekonomisk historia, guldmyntfoten1969
I huvudstadens virvlar. Helsingforsfilm i tolv öden. Helsingfors, Markus Hultman, lektor Conradius, Wilhelm Lindelund, Adrian Stenlöv, sockerbagare Krusell, privatdetektiv P. F. Wickmann, professor James Brinck, tandläkare Viola Brusin, hovmästaren, konsthandlare Bengt Blondin, presidentens adjutant, diktar1928
I Kronans tjänst. Pargasdragoner i Kungl. Indelta Livdragonregementet 1721 - 1791 och spåren av deras boplatser idag Pargas Hembyggdsförenings publikationen nr 101988
I Nådens dal. Klosterfolk och andra c. 1440-1590 Nådendal, kloster, 1400-talet, 1500-talet1979
I oljans och vindarnas land. Brev från Baku 1882-1886 Gustaf Törnudd, finländare, Baku, Azerbaijan, Ryssland, 1800-talet, 1880-talet, autonoma tiden, Nobel1956
Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag 1898-1967 företagshistoriker, Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag, Ömsesidiga bolaget Industriförsäkring, 1800-talet, 1900-talet, arbetsolycksfall1974
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, andra delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, första delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, tredje delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner, 1936-1971, Ingå kommun, byar, gårdar1971
Inte bara kyrkböcker. Alternativa källor i släktforskningen. Biographica, Genealogica, Bilder1990
Intermezzo - Stenrothien välisoitto. Vänrikki Erik Stenrothin (1688 - 1766) jälkeläisten sukukirja Släktforskning, Stenroth, soldater , musiker, präster, lärda2006
Invid Västerleden, Mattlidens gymnasiums 25 års historik 1977-2002 Skolmatrikel, direktion, lärae, elever (t.o.m. 2001)2002
Isänmaan portinvartijat. Suomen rajojen vartiointi 1918-1994. Gränsbevakningsväsendet, 1918-1921, 1920- och 1930-talet, 1939-1944, 1958-1962, Gränsbevakningsväsendets personal, personregister1994
Itä-Helsingin vaiheita ja nähtävyyksiä - Minnen och sevärdheter i Östra-Helsingfors Helsingfors, Östra delen, minnen, sevärdheter2000
Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla. Savosta ja Viipurin-Karjalasta poismuuttaneita migration, emigration, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län1993
Jac. Ahrenberg och östra Finland. En litteraturhistorisk studie med politisk bakgrund. Ahrenberg, Bäck, Viborg, Helsingfors1943
Jacobina Charlotta Munsterhjelms Dagböcker 1799-1801. Med kommentarer och register. Munsterhjelm, Rehbinder m.fl. Elimä, Lovisa1970
Jag föddes till ett ljuvligt liv. Thesleff, Wahren, Viborg, Helsingfors1977
Jakob Bremers släkt Släktforskning, Bremer, Pipping2018
Jakob Bremers släkt - Jakob Bremerin suku Släktforskning, Bremer, Pipping,1992
Jakobstad. Ett bildverk utgivet med anledning av stadens 300-årsjubileum Jakobstad, stadshistoria, 1600-1900-talet, bildverk1952
Jakobstads historia. Andra delen Jakobstad, stadshistoria, 1700-talet, 1800-talet, församlingar1974
Jakobstads historia. Del IV Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet2002
Jakobstads historia. Första delen Jakobstad, stadshistoria, Pedersöre, förhistoria, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet1974
Jakobstads historia. Tredje delen Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1974
Jakobstads svenska folkundervisning 1800 - 1950, Skolor och lärare i ord och bild; Birck Joh. Ludvig lärarmatrikel, skolhistoria, Jakobstad, 1800-talet, 1900-talet1952
Jean Cronstedt 1832 - 1932 Cronstedt, Helsingfors1932
Johan Eriksson Norberg (1660-1740). Nordenskiöldien kantaisä. Den nordenskiöldska ättens stamfader. Släktforskning, Norberg-Nordenskiöld, Wrede, Sverige-Finland, Mänstäl,1995
Johan Josef Fogelberg - Från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Åbo, Esbo, Pargas, Nagu, Helsinge, 1800-talet, 1900-talet2019
Johan Kemp. En aktiv patriot i Finland 1881 - 1941 1800-talet, 1900-talet, politisk aktivitet, Lahtis1942
Johan Sundströmin sukua Suomesta ja Ruotsista Släktforskning, Sundström, brukshistoria, Dalsbruk, Björkboda
Johdatus geneettiseen sukututkimukseen DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
John Lindgren, Viipuri. Lyhyttavaroiden tukkuliike. Alusvaate-, kravatti-, olkain- ja lakkitehtaat. Villa- ja puuvillakutomo. Värjäämö 1899-192 John Lindgren, Viborg, företagshistoriker, partiaffärer, väverier, textilier1924
Johtoporras VI personer på ledar- och förtroendeposter inom näringslivet i Finland1971
Journalister och publicister i svensk press i Finland under tvåhundra år. En matrikel journalister, publicister, matriklar, journalistik, personhistoria, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Svenskfinland1981
Jusupoffska villan i östra Brunnsparken och dess invånare. Villan Nr 8 kallad Rauhaniemi. Helsingfors, Brunnsparken, släkter, Jusupoffska villan, villan nr 8, Rauhaniemi, Karl Stockmann, Fredrik Wilhelm Grönqvist, Sten Stockmann, Zenaida Jusufpoff, invånarna i Jusupoffska villan 1847-1865, Leopold Toppelius, Emil Borgström, Theodor Höijer2006
Juthbacka. Jubileumskrift Nykarleby, herrgårdar, historia, Juthbacka semesterhem, Carl Backman, Forsman1961
Juuret Kälviällä 1688-1809. Avuksi sukututkimukseen Kälviällä ja Ullavalla släktforskning, Kälviä, Kelviå, Ullava, Österbotten, hemman1985
Juuret ovat syvällä Släktforskning, Karl Den Store, Skottland, England1984
Jyväskylän Norssi 70 vuotta. Historiikki ja matrikkeli Jyväskylän normaalilyseo, Jyväskylän Suomalainen Yhteiskoulu, Jyväskylän Koeyhteiskoulu, Jyväskylän Koeyhteislyseo. Jyväskylän Yhteislyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, Jyväskylä, 1900-talet1986
Jyväskylän seminaarin historia Jyväskylän seminaari, lärarseminarier, Jyväskylä, historiker, 1800-talet, 1900-talet1963
Jyväskylän tyttökoulu ja tyttölyseo 1864-1964 Jyväskylän tyttökoulu, Jyväskylän tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter,1800-talet, 1900-talet, flickskolor1964
Jägarbataljonen 27, II delen. En historik i ord och bild Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, Libau, Riga, Misse, porträtt,1920
Jägarbataljonen 27. I delen. En historik i ord och bild. Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, porträtt,1919