Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1717 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Förändringar under de senaste fem år i fråga om Lärare och Elever vid Åbo Gymnasium 1830 - 1872 Matrikel, förändringar 1902-1907, gymnasistmöte 19071907
G. F. Stockmann, Ungdomsår och uppväxt i Tyskland, Släktnätverk och vänner Tyskland, uppväxt, släktnätverk, 1800-tal2020
G. F. Stockmanns anställda 1858 - 1902 personal, 1800-tal, 1900-tal2013
Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Dyhr, Hèrnod, Vasa, Piteå1991
Gamlakarleby stads historia. Delar 1-2 Gamlakarleby, Karleby, stadshistoria, 1600-talet, 1700-talet, 1800-18081944-1951
Genealogia Caroli Frederici Björnbergi släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Björnberg, Tamlander, Forsman, Koskimies, Lönegren, Björneborg1948
Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1960
Gentes Finlandiae I seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Tawast, Schauman, Grotenfelt, Schildt, von Knorring, Kenneth Sutherland, Duffus, Appelbom, Björnram, Toll1966
Gentes Finlandiae III seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, frälse, Kråkö, Borgå socken, Lang-Langenskiöld, Lang, Dubbe, Larsson, Fock, von Baer, von Falck1975
Gentes Finlandiae IV seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, frälse, sigill, Grabbe, Göran Månsson till Koskis, Blåfield, von Willebrand, Mecklenburg, Baltikum, Sverige, Möller, Möllersvärd, Rokassowskij, von Schantz, Johan Fredrik Knorring1978
Gentes Finlandiae IX. Finland och Ryssland under tiden fram till 1918 : Namnregister Gentes Finlandiae VI-VIII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ryssland, adlande, hovdamer, sköldebrev, Viborg, heraldik, Kalitin2001
Gentes Finlandiae V seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, heraldik, Sigrid Granfelt, Lang, Kråkö, Pistolekors, Säminge, Reiher, Baltikum, Sverige, Wulffert, Dittmar1981
Gentes Finlandiae VI seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ryssland, Ingermanland, Alopaeus, von Rechenberg, Tawaststjerna, Lode, Möller, Möllersvärd, Krämer1984
Gentes Finlandiae VII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Ingermanland, Ryssland, von Nandelstaedt, Livland, Baltikum, von Platen, Ållongren, Ollongren, Bonsdorff, von Bonsdorff, Christopher Bondstorph, Kraemer, Pyttis, Johnstone1987
Gentes Finlandiae VIII seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, inbördeskriget, 1918, vinterkriget, fortsättningskriget, 1939-1945, stupade, civila offer1994
Gentes Finlandiae X seriepublikationer, Riddarhuset, Finland, genealogi, släkthistoria, adel, Alexander II, ständermötet 1863, heraldik, Schildt, Jägerhorn af Spurila, Antonius Rosenbröijer, von Witte, von Weissenberg, Baltikum2007
Gods och herresäten i Finland gods, säterier, herrgårdar, slott, borgar, historia, Finland,1600-1900-talet1946
Gordein suku. Rajakarjalainen suku Salmin Manssilan kylästä Släktforskning, Gordei , Castrén
Grankulla 1906-2006. Den sista i sitt slag Grankulla, lokalhistoria, platser, människor, villor, samhällen2006
Grankulla samskola 1907-1957. Festskrift utgiven till skolans 50-årsjubileum i september 1957 Grankulla samskola, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, 1900-talet, festskrifter, Grankulla1957
Grankulla samskola 1957-1977, Ulfvens, B. skolmatrikel, studenter 1958-1977, lärare och personal 1957-19771986
Grankulla under 50 år Grankulla, 50-årsjubileum, historik, köping, samhällsaktiviteter1971
Grankulla. Såsom villasamhälle, samhälle med sammanträngd befolkning och köping Grankulla, 25-årsjubileum, villasamhälle, historik, Grankulla samskola, Grankulla Elektricitetsverks Aktiebolag, samhällsfunktionärer-1946
Grannar emellan Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 19971997
Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2 Österbotten, Sydösterbotten, Sideby, Tjöck, Lappfjärd, byar, Storsjö, Gäddvik, Norrback, Flöijer, Skaftung, Höijer,släktforskning, hembygdsskildringar1984
Gummerus-Pihkalan suku släktforskning, släkter, Pihkala, Gummerus, Ärrälä, Tillberg, Damfelt, Åbo, Orivesi, Kangasala, Vasa, Keuruu, Kivijärvi1992
Gustaf Fredric Stjernvall 1767 - 1815 Stjernvall, ämbetsmän1931
Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814 Dödsdömd kungagunstling i Sverige Ärad stadsgrundare i Finland hovkarriär, Gustav III, Sverige, Alexander I, Storfurstendömet, 1700-talet, 1800-talet2012
Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar Släktforskning, Malin, Damstén, Munsala
Gustaf von och Santa Anna. En krönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar. Släktforskning, Malin, von Numers, Damsten, präster1979
Gården vid kanalen. Strömma gårds historia. Kimito, Bjärnå, Strömma kanal, Strömma gård, Tykö, Mathildedal, Storgården, Backgården, Kvarnbacka, Boije, Kurck, De la Gardie, Oxenstierna, Wasastierna2013
Gårdens och hembygdens historia. Praktisk vägledning för självstudier och egen forskning. Del 1. Forntid, medeltid och 1500-tal hemman, hembygdsforskning, Sverige, forntid, medeltid, 1500-talet1987
Gårdens och hembygdens historia. Praktisk vägledning för självstudier och egen forskning. Del 2 Från 1600-talet till våra dagar hemman, hembygdsforskning, Sverige, 1600-1900-talet1988
Gåsö historik - förra delen, tiden fram till första världskriget 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal, Ingå, Lill Ramsjö by, Gåsö, lägenheter, ägarförhållanden2009
Haagan kauppalan historia Helsisngfors, Haga villastad, köping, 1923-1945, M. G. Stenius, Eliel Saarinen, Helsingfors växer, personregister, källregister1950
Haapajärvi - min hemby. Kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun Haapajärvi, Kyrkslätt, Hedberg, Maula, Seppälä, Skinnars, Nissilä, Pussila, Lustigkulla, Masala, Kyrkslätts hembygdsförening2003
Haapaniemi krigsskola och topografiska kår Haapaniemi, Gustav III,Samuel Möller, E.S. Tigerstedt, Sigurd , Finska Kadettklubben1930
Haapaniemi krigsskola. Dess lärare och elever. Anteckningar, handlingar,bref och matrikel. Haapaniemi, krigsskola,1910
Hamina Fredrikshamn, fotobok1966
Handbok i konsten att skriva mikrohistoria handbok för historiker, skrivanvisningar2004
Handbok i släkt- och personforskning. Del I Metodlära, medeltidsförhållanden, historiografi och bibliografi släktforskning, Sverige, Finland1961
Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951 företagshistoriker, handelshus, kaffe, te, historia, Oy Gustav Paulig Ab, livsmedel1952
Handelshuset Stockmann genom tre kvarts sekel 1862-1937; Stockmann genom hundra år företagshistoriker, handelshus, varuhus, Stockmann, historia, släkter, personhistoria, Helsingfors, Tyskland, G. F. Stockmann Aktiebolag, 1800-talet, 1900-talet1937-1962
Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927-1952. Matrikel ekonomer, ekonommatriklar, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Åbo1953
Handledning till källor rörande finländare i Ryssland 1800-talet, 1900-talet, församlingar, passmaterial, officerare, förvisade till Sibirien2004
Handlingar till upplysning i Finlands kyrko-historia. Med det högwördiga domkapitlets i Åbo tillstädjelse. Ny följd I-IV kyrkohistoria, Finland, medeltiden, 1500-1800-talet, dokument, herdaminnen, prästmatriklar, Åbo domkapitel, stift, församlingar1836-1839
Hangö i tiden 1890-1899 Hangö, tidningsartiklar, notiser, annonser, 1890-1899,1993
Hangö i tiden 1900-1909 Hangö, tidningsartiklar, notiser, annonser, 1900-19091995
Hangö samlyceum under läseåret 1930-1931 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö samlyceum, samskolor, Hangö, 1930-talet1931
Hangö samskola 1891-1916 skolhistoriker, skolmatriklar, Hangö samskola, samskolor, Hangö, 1800-talet, 1900-talet1917
Hangö samskola. Läseåret 1908-1909 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö primärskola, samskolor, Hangö, 1900-talet1909
Hangö samskola. Läseåret 1910-1911 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö primärskola, samskolor, Hangö, 1910-talet1911
Hangö sparbank 1881-1956 Hangö Sparbank, historiker, 1800-talet, 1900-talet, banker, Hangö1956
Hangö. Årtalen berättar Hangö, Birgitta Ekström, 1200-1997, årtal1999
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa Släktforskning, Herlin, Westerlund1974
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa I Släktforskning, Herlin, Westerlund, Hattula1974
Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin autioituminen myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa Borgå län, Nyland, Tavastland, Hattula härad, ödeläggning, 1500-talet, 1600-talet1979
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690-1945 släktforskning, historia, handel, kultur, Donner, Nyen, Stockholm, Gamlakarleby2014
Heinolan kaupungin historia. 104 kuvaa ja karttaa Heinola1948
Helsinge församlings historia Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge församling, Johan Efraim Ahlgren, Josef Julius Fogelberg, K. A. L. Tallqvist, O. L. Weckström, K. A. Palmroth, Vald. Holmqvist, R. R. Rehell, O. M. Lönnroth1930
Helsinge kommuns historia 1865-1945, Från kommunalreformen till den stora Helsinge, Aulikki Litzen, Jukka Vuori, Helsinge socken, sockenhistorik, personregister, ortsregister1998
Helsinge sockens historia I. Helsinge sockens förhistoria, Helsisnge medeltid Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Padisdonationen, munkar, Rotzin nyttu, Biskopsböle, Finnby, Vik, Hoplax, Klemetskog, Domarby, Brackvik, Hertonäs, Bocksbacka, Gumtäkt, Skattmansby, Brändö, Tullholm, släkten Bonde, släkten Klocke,1963
Helsinge sockens historia II 1550-1713. Från tillkomsten av det gamla Helsingfors till Stora Ofreden Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, förklaringar på mynt och mått, personregister, ortsregister1992
Helsinge sockens historia III 1550-1713. Från Stora ofreden till landskommunens uppkomst 1713-1865 Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, personregister, ortsregister1992
Helsingfors Aktiebank 1913-1986 Helsingfors Aktiebank, banker, affärsbanker, historia, 1900-talet1986
Helsingfors Aktiebank under ett halvsekel Helsingfors Aktiebank, banker, affärsbanker, historia, 1900-talet1962
Helsingfors folkskolors historia 1800-talet, 1900-talet, tiden före kommunal skola, Helsingfors skolväsen grundas, utveckling, undervisning, social verksamhet, skollokaler, hjälpmedel, lever, lärare ,förvaltning, folkskolans avveckling1979
Helsingfors från småstad till storstad Helsingfors namn, kartor, och nyreglering, esplanederna, Ulrikasborgsbergen, eldsvådor1932
Helsingfors gatunamn Helsingfors, gatunamn, ortnamn, ryska gatunamn, namn på stadsdelar, gator, parker och torg, finsk-svensk förteckning över nuvarande gatunamn, namnregister1971
Helsingfors i forna tider Helsingfors, sigill och vapen, kungsgården, Gloet, ångbåtsförbindelser 1837-1887, riksdagshuset, posthuset1938
Helsingfors i panorama. Panoramabilder över staden från fyra torn. Helsingfors, panoramabilder, Kalliolinna torn, Domkyrkans torn, Nationalmuséets torn, Berghälls kyrktorn1989
Helsingfors lycei matrikel 1831-1889 Helsingfors lyceum, lyceer, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet1932
Helsingfors skepp I . Kort historik över några skepp i Helsingfors sjöfarts tjänst skepp, sjöfart, Helsingfors1995
Helsingfors skepp II .Kort historik över några skepp i Helsingfors´ segelsjöfarts tjänst Sjörart, fartyg, Helsingfors ca 1780-19001996
Helsingfors skepp III. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. 3 Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19001997
Helsingfors skepp V. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002001
Helsingfors skepp VII. Kort historik över ångfartygen Unionens och Fultons verksamhet i Helsingfors' ångsjöfarts tjänst Sjöfart, skepp, besättning, Helsingfors ca 1780-19002004
Helsingfors skepp VIII. Galeasen Aurora : kort historik över galeasen Auroras verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors ca 1780-19002005
Helsingfors skepp. IX, Skonerten Wictoria : kort historik över skonerten Wictorias verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002006
Helsingfors skepp. VI, Barkskeppet Africa : kort historik över barkskeppet Africas verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002003
Helsingfors stads elektricitetsverk 1909-1934 Helsingfors, elektricitetsverk, 1909-1934, belysning, förvaltning och direktörer1935
Helsingfors stads historia efter 1945 del 1 Helsingfors, 1900-talet, befolkning, stadsplanering, boende, näringsliv2002
Helsingfors stads historia efter 1945 del 2 Helsingfors, 1900-talet, planering, byggande, sociala problem, sport2003
Helsingfors stads historia efter 1945 del 3 Helsingfors, 1900-talet, kommunalförvaltning, politik, kommunalekonomi2004
Helsingfors stads historia V andra bandet, perioden 1918-1945
Helsingfors stads historia V andra bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, församlingsliv, arbetarorganisationer, kulturliv, Helsingfors som garnisonsstad, Helsingfors under andra världskriget1965
Helsingfors stads historia V första bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, sjöfart och transport, import och export, bank- och penninginstitut, industriell utveckling, kommunal ekonomi, personregister, ortsregister, firmaregister, bildregister1964
Helsingfors stads historia V tredje bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, sjöfart och transport, export och import, bank- och penninginstitut, industriell utveckling, kommunalekonomi, personregister, ortsregister, sakregister, bildregister1967
Helsingfors stads historia, II delen, perioden 1721-1809 Helsingfors, Sveaborg, Petter Stierncrantz, Axel Erik Gyllenstierna, Karl Johan Creutz, Otto Reinhold Ladau, Gustaf Samuel Gyllenborg, Abraham Wetter, Lorens Streng, Henrik Forsman, Jobs Hueck, Otto Magnus Baumgarten, Johan Mether, Petter Sund, Schwartz1950
Helsingfors stads historia, III delen, andra bandet, 1809-1875 Helsingfors, huvudstadssamhället, socialvård, kommunalt liv, lantdagsrepresentanter, församlingarna, skolorna, kulturcentrum1950
Helsingfors stads historia, III delen, första bandet, 1809-1875 Helsingfors, stadsplanering, byggnadsverksamhet, huvudstad, militärstad, trafikstad, industristad, Anders Kocke, Johan Sederholm, Johan Albrekt Ehrenström, Johan Carl Ludvig Engel,1950
Helsingfors stads historia, IV delen, andra bandet, perioden 1875-1918 Helsingfors, stadssamhällets omdaning, kommunalt liv, församlingarna, kulturliv1956
Helsingfors stads historia, IV delen, första bandet, perioden 1875-1918 Helsingfors, stadsplan, politiska händelser, kriget i Helsingfors, trafikcentrum, handelsstad, industristad, näringslivet under första världskriget1956
Helsingfors stads historia. I delen, till år 1721 Helsingfors, geologi, förhistorisk tid, historien före stadens grundläggning, Helsingfors vid Vanda å, stapelstaden på Estnässkatan, Hans och Jakob Greek, Hans van Sanden, Erik Lille, Henrik Persson, Lars Michelsson, Frans Albrecht Stockman, Grönfelt1950
Helsingfors stads kommunalkalender 30. 1958 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1950-talet1958
Helsingfors stads kommunalkalender 39. 1967 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1960-talet1967
Helsingfors stads kommunalkalender 48. 1976 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1970-talet1976
Helsingfors stads sjuksköterskeskola 1909-1959 Helsingfors stads sjuksköterskeskola, sjukvårdsläroanstalter, historiker, sjukskötare, yrkesutbildning, Helsingfors, 1900-talet, lärarmatriklar1959
Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1948-1973 Verksamhet och lärarkår 1972, elever 1948-19721973
Helsingfors Telefonförening 1891-1916. Historik Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, historiker, telefon, företag, historia, 1800-talet, 1900-1910-talet1916