Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1330 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Med stöd af de tillförlitligaste väguppgifter af landets samtelige herrar guvernörer Finland, vägar, trafikförbindelser, 1800-talet1848
Nya svenska läroverket - Gymnasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1982
Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1932
Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1957
Nya svenska lärovärket 1882-1892 skolhistoriker, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet1892
Nya svenska samskolan 1888-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1938
Nya svenska samskolan, Lönnbeckska gymnasiet 1888-1988 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1988
Nyintroducerade svenska adelsätter. Sex stamtavlor släktforskning, ättartavlor, Sverige, von Braun, Carpelan, Gentzschein, Gyllenskepp, von Rosen af Kardina, von Samson-Himmelstjerna1992
Nykarleby stads historia. Del II 1810-1875 Nykarleby, historia, 1800-talet1980
Nylands Nations årsbok 1947 Nylands Nation, årsböcker, studenter, studerande, adresser, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1940-talet
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 I Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1920
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 II Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1922
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 III Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1924
Nylands södra skyddskårsdistrikt 1918-1928 Militaria, skyddskårer, lottadistrikt, södra Nyland, 1918-1928, annonser1928
Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1911
Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1800-talet1932
Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria släktforskning, ättartavlor, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Sverige, Elgenstierna Gustaf1990
Några Kyrkslättshemmans öden Kyrkslätt, Herlin, Witkars, Qvasborg, Gumbacka, Abramsby, Thorsvik1977
Några österbottniska släkter från 17-1800-talet. En genealogisk studie släktforskning, Österbotten, Wiklund, Hellström, Wallin, Eklund. Löwenmark, Warila, Nejnstedt1940
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20082008
När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, personhistoria, memoarer, minnen, elever, lärare, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1970
Närpes folkhögskola - Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi 75 år Närpes folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi, festskrifter, folkhögskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1900-talet1976
Närpes folkhögskola. Sextioårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1961
Näse-Jutte. Johan Holm 1789-1866. Ett försök att finna människan bakom föremålen Borgå, Näse gård, Johan Holm, Näse-Jutte, släkttavla1982
Om adliga vapensköldar i Borgå kyrka. Jämte förteckning å jordlägenheter i Borgå socken, vilka under 1500-, 1600- och 1700-talen tillhörde frälsesläkt Fleming, Fincke, Bjelke, Stålarm, Wildeman, Gyllenmåne, von Wittenberg, Güthrie, Kennerth, Berendes, von Plater, Kurck, Boose, Slatte, Finkenberg, Katinala, Ille, Ållongren, Tawast, Sabelhjerta, Stålhandske, Boije, Bosin, Adlercreutz, Ramsay, Bildstein1916
Om namnskicket bland svenskt och finskt arbetsfolk vid Sala gruva under 1500-talet : med en kort utredning om gruvans ålder och om "Pää-Pelle"... namn, Sverige, Sala, tillnamn, efternamn1940
Operation hembygdsinventering. Studieplan hembygdsinventering1986
Oppikoulujen opettajat = Läroverkslärarena 1955 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1955
Oppikoulujen opettajat 1967 = Läroverkslärarna 1967 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1968
Ordbok för släktforskare ordböcker1984
Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder ortnamn, Norden, Västra Nyland, byar1976
Osakeyhtiö Pulp 1908-1920. Ett sulfatcellulosaföretags gründerperiod cellulosafabriker, historia, 1900-talet, 1910-talet, företagshistoriker, Osakeyhtiö Pulp, Joutseno, Östra Finland1967
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1635-1750 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1635-1750 Uleåborg, bouppteckningar, 1600-talet, 1700-talet1963
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1750-1779 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1750- 1779 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet1964
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1779-1800 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1779-1800 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet, personregister1966
Oulunkylä - Åggelby. Vihreä idylli Helsingfors, Åggelby, husen och deras ägare, Vera Hjelt, Wiberg, personregister, kartor, förteckning över fastighetsägare i Åggelby villasamhälle 19051987
Oy Fiskars Ab 1883-1983 Oy Fiskars Ab, Billnäs, Pojo, Raseborg, järnbruk, historia, bildverk, företagshistoriker1983
Oy Hartwall Ab. Banbrytaren i Finland för mineralvatten och läskedrycker. En krönika till 125-årsjubiléet företagshistoriker, Oy Hartwall Ab, industrier, hälsobrunnar, mineralvatten, läskedrycker, historia, Helsingfors, personhistoria, släkter, Hartwall1961
Oy Kaukas Ab 1945-1971. En teknisk-ekonomisk studie företagshistoriker, skogsindustri, historia, Oy Kaukas Ab, Joutseno-Pulp, Mahogany, Nordland Papier Gmbf & Co, 1900-talet, 1940-1970-talet, Karelen, Lauritsala, Joutseno, Kaltimo, Nyby, cellulosafabriker, anställda1973
Oy Mannerin Konepaja Ab 1890-1950 Manners Mekaniska Verkstad, Oy Mannerin Konepaja Ab, företagshistoriker, Hangö, 1800-talet, 1900-talet, Johan Manner1950
Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställande direktörer berättar Oy Snellman Ab, Snellman, familjer, släkter, familjeföretag, koncerner, Jakobstad, Pedersöre, Kållby, Kurt Snellman , Karl Snellman, Per Snellman1996
Oy Vesijohtoliike-Huber Ab 1879-1954 Oy Vesijohtoliike-Huber Ab, företagshistoriker, familjeföretag, vattenledningsverkstäder, metallverkstäder, installationfirmor, sanitetsteknik, Helsingfors, Robert Huber, 1800-talet, 1900-talet1954
Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1993
Paltamon seurakunnan rippikirja 1738-1744 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1998
Pappa Musses liv. I minnesbilder av hans närmaste anhöriga och vänner. Luther, Lieven, Geust, Jakobstad,Kemijärvi, Karelen, präster, församlingar, familj, krig2017
Pargasbönder i 1540-års Jordebok skatter, Pargas socken, 1540-års Jordebok, Pargas Släktforskare, Tara bol, Ålö bol, Skörmåla bol, Masko bol, Pargas bol, Attu bol, Kirjala bol, Tervo bol, Vannais bol, Lielax bol1994
Patricierhuset vid skvären. Patriisitalo puiston laidalla. Bulevarden 10 Helsingfors. Helsingfors, Bulevarden, Gamla kyrkans skvär, Theodor Gransstedt, nyrenässans, de la Chapelle, Antell, Nordenstam, Kyösti Kallio, Rainer Knapas, Kyösti Kaikkonen, logen Phoenix, konst, mantalslängder 1895, 1905, 1915, 1925, 1945, 1955, 1965, 19752013
Pedersöre kyrka kyrkor, kyrkobyggnader, Pedersöre, Gabriel Aspegren, Jacob Rijf1965
Pedigrees of some of the emperor Charlemagne's dscendants. Volume I släktforskning, Karl den store1986
Pehr Johan Crohnsin ja Anna Maria Andersinin jälkeläiset viidenteen polveen saakka släktforskning, släkter, Collan, Crohns, Gummerus, Hasselblatt, Hultin, Lindberg, Pajula, Rudbäck1951
Pellingeboken. En samling uppsatser och berättelser om Pellinge. Pellinge, skärgård, ösamhälle,1972
Pengarna och livet. Färgstarka historier från Norra Esplanaden 19. Helsingfors, Uschakoffska huset, Jugendsalen2001
Pernå sockens historia II. Tiden ca 1700-1870. Band 2 Pernå, Degerby, Sarvlax, Särklax, Segersby, Malmgård, Forsby,Tervik, Tjusterby, Isnäs, Labby, Idlax, Näse, Sarvsalö, Kuggom, Baijars, Gislarböle, Greggböle, Hermans i Härpe, Sjöbård, Påvals, Lurens, Prästgården1981
Person- och släktvapen i Finland heraldik, Finland2011
Personnamnsboken namn, Svenskfinland1993
Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning 1-5 personskrifter, bibliografier, personhistoria, småtryck, nekrologer, gravskrifter, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet1951-1959
Petrell från Petas Släktforskning, Petrell, Lönnqvist, Helsinge1976
Petter Hällströmin suku. Sukuhistoria ja sukuluettelo släktforskning, släkter, historia, Jussila, Siltaloppi, Westman, Latva-Jussila, Hällström, Jaskari, Ilmajoki, Helsinki, Tampere1985
Pilastrarna. En släktkrönika Släktforskning, Schildt, Borgå, Lovisa1995
Pitäjänmäen kyläkirkko Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik2000
Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750-1850. Asuminen ja elämänmuotot = Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne Österbotten, Gamlakarleby, Karleby, Jakobstad, Brahestad, Vasa, Östermyra, Seinäjoki, borgarståndet, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Roos, Lindskog, Lang, Falander, Wasastjerna2013
Pohjois-Karjalan historia I. Keskiajasta Stolbovan rauhaan Norra Karelen, historia, medeltiden, -1600-talet, landskap1969
Pohjois-Karjalan historia II. 1617-1721 Norra Karelen, historia, 1600-talet, 1700-talet, landskap, bebyggelsehistoria1976
Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen. Kymin osakeyhtiön historia 1872-1917 Kymmene Aktiebolag, Kymmene Oy, historia, Kymmenedalen, ekonomisk historia, Kuusankoski, Voikkaa, Valkeala, Iitti, industrialisering, industriorter1979
Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa Norra Savolax, bebyggelsehistoria, medeltiden, nya tiden, 1500-talet, 1600-talet1981
Pojo-släkten Collin 1657-2004 släktforskning, släkter, Collin, Ekholm, Grönholm, Ekström, Långstedt, Pihlström, Kullberg, Öhberg, Lindqvist, Palmroos, Alakoski, Eräjuuri, Ehrström, Lax, Pojo, Tenala, Karis, Ekenäs, Helsinge2004
Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja Oppilasmatrikkeli 1738-1842 skolmatriklar, elever, Björneborgs trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet, Björneborg1926
Porkalabygden och dess minnen Porkala, Esbo, Ingå, Degerby, Porkalaparentesen, avträdda områden, evakuering, Pontán, Brenner1945
Porvoon naisopisto = Institutet för unga flickor i Borgå. Porvoon naisopisto ja tyttölukio 1912-1930-1962 skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå, 1900-talet, Institutet för unga flickor i Borgå, Porvoon naisopisto ja tyttölukio1964
Privata förberedande skolan, Lovisa. Matrikel 1905–[1943] Privata förberedande skolan i Lovisa, Freders skola, skolmatriklar, elever, förteckningar, Lovisa, 1900-1940-talet
Privata svenska flickskolan 1889-1939 Privata svenska flickskolan, Laguska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1939
Privata svenska fruntimmersskolan. Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. Minnesskrift Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå, Privata svenska flickskolan i Borgå 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå1938
Privathus i Kronohagen i Helsingfors under empiretiden. En arkitekturhistorisk undersökning. Helsingfors, staden för branden 1808, Ehrenström, Engel, Kronohagen, stenhusen, trähusen, förteckning över privathus i Kronohagen 1828-1855, bildförteckning1978
Profiler ur finskt kulturliv personhistoria, kulturhistoria, bildkonstnärer, författare, Johan Ludvig Runeberg, Zacharias Topelius, Albert Edelfelt, Fredrik August von Platen, Waldemar Becker-Bey, Björnstjerne Björnson1913
Program för Lyceum i Borgå den 29 maj 1914; Borgå gymnasii matriklar 1809 - 1872 II Skolmatrickel, 1800-talet, 1900-talet1914
Program för Lyceum i Borgå en 31 maj 1913; Borgå gymnasii matriklar 1809 - 1872 I skolmatrikel, 1800-talet, 1900-talet, Borgå1913
Program öfver Antellska privata svenska fruntimmersskolan, Antell, aLINA Antellska privata svenska fruntimmersskolan, förberedande klasserna, småbarnsskolan och barnträdgården; nu Samskola i S:t Michel jämte återblick på dess 50 åriga verksamhet1905
Program öfver verksamheten och förändringarna vid svenska klassiska Lyceum i Åbo och fyrklassiga Elementarskolan i Björneborg 1890 -1899 Skolmatriklar, 1800-talet1899
Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare Frankrike, Villa Huovila, Rivieran, Nice, invånare, finländare, villor, Carl Constantin Collin, Nikolajeff, Sergei Nikolajeff junior, Olga Nikolajeff, 1800-talet, 1900-talet2011
Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita. Helsingfors, stadsdelar, Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Ulrikasborg, Skatudden, Brunnsparken, Eira, Västra hamnen, kvarteren i ordningsföljd, kvarteren i alfabetisk följd, kvarterens svenskspråkiga namn1975
Puolustusvoimiemme upseeristo 1929. Försvarsmakten, officerare 1929, matriklar, generaler, högre befäl1929
Pyttis socken Pyttis,, Kymmene socken, östra Finland, Nyland, Abborfors, Broby, Heinlaks, Hinkaböle, Klåsarö, Mogenpört, Pörtnora, Stensnäs, Svartbäck, Tuskas, Västerby, Väster- och Öster-Kyrkoby, Creutz, Solitander, Stor-Abborfors, Stockfors, Krämer,
På den gamla goda tiden. Övermark 1989 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, släkter, Ragvals1989
På Finlands riddarhus immatrikulerade medlemmar av R.o.A. som recipienter av de högsta ryska ordnarna 1809-1917 R.o.A., ryska ordnar, Finland1987
På forskningsresor i svenskbygden allmogekultur, Svenskfinland, Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Åland, folkdräkter, textilier, fester, 1910-talet, 1920-talet, reseberättelser1986
På spaning efter Pia och hennes bröder. Bakgrund och riskfyllda krigsår 1939-1944. Bernstein, judar, Helsingfors2017
På vandring genom byn. Helsingfors, Åggelby, Mickels rusthåll, villa Central, Svenska hemmet, Åggelby svenska samskola, Kullatorp, Alexander Franck, Tyyni Hentman, pensionatet, societetshuset, brandkårshuset, Arkadia teater, Biola, Villa Fredriksro, Anders Jansson, källor2004
Pörtom Ungdomsförening 1895-1945 Pörtom, Närpes, Malax, Österbotten, ungdomsföreningar, historiker, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom Ungdomsförening1946
Raseborgs slott Raseborg, slott, Slottsknektens stuga, Forngården, Snappertuna kyrka1965
Rautatievirkamiesmatrikkeli 1.1.1982 Statens järnvägar, Järnvägsstyrelsen, tjänstemän, förteckningar, matriklar1982
Reallyceum-Svenska reallyceum-Svenska lyceum 1872-1922. Minneskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, Reallyceum, Svenska reallyceum, Svenska lyceum, Svenska lyceum i Helsingfors1922
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1954-1955 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1955
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1955-1956 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1956
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1956-1957 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1957
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1957-1958 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1958
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1958-1959 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1959
Redogörelse för verksamheten i Svenska flicklyceet i Helsingfors läsåret 1959-1960 Svenska flicklyceet i Helsingfors, årsberättelser, Helsingfors, 1950-talet, flickskolor1960
Register till finländskt herrgårdsliv. Karsby gård Karsby gård, Tenala, 1800-1970, personregister,ortsnamnsregister, sakregister, rättelser och tillägg till Finländskt herrgårdsliv1980
Resan till Farmor, Släktforskning som ett äventyr berättad i kåserande form. Löfving, Morand, Balticum, Paris, Helsingfors2016
Rikollista Rakkautta ja räiskyvää tykkitulta. Pihl-suvun seikkalilut Suomessa, Ruotsissa Släktforskning, Pihl, Lehtonen, Grundström, Stockholm, St. Petersburg, Halikko, Helsingfors