Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1620 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Rudbeckianska skolan 1623 - 1973 Västerås gymnasium, Rudbeckianska skolan, 1623 - 19731973
Rudolf Flodman (1867-1931). Järnhandlande och kommunalman i Borgå. Borgå, Rudolf Flodman, Flodmans järnhandel, kommunalman1996
RUK 1920-1960
Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 Sverige, armé och flotta 1755, namnregister, Livdrabantkåren, Livgardet, indelta kavalleri- och dragonregementen, Nylands- och Tavastehus dragonregemente, Karelska eller Kymmenegårds dragonskvadron, indelta infanteriregementen,1976
Ryskt i Helsingfors 1809-1917 (Venäläisyys Helsingissä) 1800-1900-talet, rysk influens, byggare, byggherrar, militär, turister, kyrkan, skråmedl. studier i Petersburg, Karamzin, Adlerberg, Furuhjelm, Uschakoff, Scharin, Tschernitscheff, Willebrand, Timiriasew, Russoff, von Wenzell, tsarer, generalguvernörer1984
Rysäkari - Ryssänkari - Rysskär Helsingfors,befäst ö, 1800-talet, 1900-talet, militärförläggning2013
Rödsöboken Rödsö, Karleby, byar, historia, Åkerblomrörelsen2011
Röster och bilder från förgången tid Åström, Dönicke, St. Petersburg, Vasa1981
Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i svenska arkiv släktforskning, Sverige1997
S:t Petersburg o. Migration och influens 1703 - 1917ch Finland Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk H. 130, akademisk avhandling1983
Sagornas mormor i Kronohagen. Meri Genetz, målare och mystiker Helsingfors, Kronohagen, Paro, Meri Genetz, 1885-1943, konstnär, målare, Helena Hernberg,2014
Sahlbergska skolan - Svenska privata läroverket för flickor - Laurellska skolan 1870-1971. Sahlbergska skola, Svenska privata läroverket för flickor, Laurellska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1978
Salon yhteiskoulu 1898-1923 Salon yhteiskoulu, festskrifter, samskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Salo, 1800-talet, 1900-talet1923
Samlat sekel Helsingfors, hembygdsbeskrivning, Boxbacka, Sirkka Sundroos, Åggelby Svenska Samskola, Kymmene Bruk, krigsåren1998
Samling af wapen för de adelige ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands riddarhus, jemte wapenbeskrifning på svenska och franska språk heraldik, Finland1840
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer
Sammanfogat. En släktkrönika genom fem generationer Släktforksning, Cronstedt, Galindo, Aminoff, Lille1982
Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet. Sarvlaks, Pernå, Creutz, von Born, Stor-Sarvlaks, Norr-Sarflax, Lappnor, Bagarböle, Strömsland, Tjuvö, Påsalö, Fantnäs1980
Sata vuotta Kansallispankkia. Kansallis-Osake-Pankki sata vuotta Kansallispankki, Kansallis-Osake-Pankki, banker, affärsbanker, historia, 1800-talet, 1900-talet, Kämp, Helsingfors1989
Savon historia I. Esihistorian vuosituhannet Savon alueella Savolax, Östra Finland, historia, förhistoria, medeltiden, släkter1988
Savon historia II:1. Rajamaakunta asutusliikkeen aikakautena 1534-1617 Savolax, Tavinsalmi, Östra Finland, historia, släkter, 1500-talet, 1600-talet1982
Serlachiuksen suku. Sukuselvitys Släktforskning, Serlachius1981
Sianjalan Jalkasten sukukirja. Suonenjoen Jalkalasta polveutuvan savolaisuvun sukukirja Lauri Juhana Jalkasen (1887-1948) aineiston pohjalta. släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Jalkanen, Suonenjoki, Murtolahti, Paukarlahti, Kiihtelysvaara, Sortavala, Serepeta, Kangasniemi, Saarijärvi, Salmi1989
Sibbesgården Kort handledning för besökare museer, handledning, Sibbo1969
Sibbo skärgård. Villor. Liv. Folk. Sibbo, skärgårdssamhälle, villor, villaliv, villaarkitektur, båtbyggen2003
Sibbo sockens historia II. 1700-1868 Sibbo, präster, klockare, socknens förtroendemän, krögare och lönnbrännare, storskiftet, herrgårdar och boställen, jordbruk, handel, släkter och personligheter1950
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 1 Sibbo, forntiden, svensk inflyttning, ortnamn, jordbesittningen, bond- och herrgårdar, säterier, Norrkulla, Söderkulla, Immersby, Eriksnäs, Hitå, Borgby, Hovet, Nevas, Nickby, Skräddarby, Spjutsund, Löparö, Östersundom, Hovgård, Husö, Massby1994
Sibbo sockens historia. Fram till år 1868. Band 2 Sibbo, Massby, Fagerö, Mariedal, bondeseglation, beskattning, församlingsliv, folkundervisning, militär, sibboknektar, boställen, stora nordiska kriget, militärväsendet under 1700- och 1800-talet, ortnamnsregister, hemmansregister, personregister1994
Sibbosläkten Lund 1679-1994 Släktforskning, Lund, Sibbo, Tusby1994
Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi. Släktforskning, Sverige, Finland, Stockholm, Uleåborg1957
Sju magra år med Thalia; Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827-1833 Helsingfors, nöjesliv, 1800-talet,
Sjukvård och läkare under kriget 1808 - 1809 Skrifter utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland LXXXXV krigssjukhus 1808 - 1809, organisation, läge1908
Sjundeå sockens historia, andra delen Sjundeå, storgods, Sjundby gård, Jakob Henriksson, Claes Åkesson, Åke Henriksson Tott, Claes Åkesson Tott, E. J. Creutz, Tomas Adlercreutz, Otto Maurits Krebs, Svidja gård, Wrede, byar och gårdar,1955
Sjundeå sockens historia, första delen. Kyrkbyggnader och kyrkkonst. Sjundeå, Sjundby kapellkyrka, Svidja kapellkyrka, Sjundeå församlingskyrka, präster, klockare, lekmannafunktionärer, Hovgård, Broända, Sjundby, Karuby, Tjusterby, Svidja, Ödiskulla, Veijans, Kanala, Kopula, soldater och båtsmän, näringsliv, samfärdsel1953
Sjundeå sockens historia, tredje delen Sjundeå, Henrik Lindeberg, ägarlängder över gårdarna i Sjundeå, ortnamnsregister, personregister, förteckning över stupade, Porkalaparentesen, kommunalt liv, församlingsliv, föreningsliv1964
Skattedistrikt och förvaltningsområden på Åland under tidigt 1500-tal Åland, ekonomisk historia, skattedistrikt, marklag, täcker, nötslag, socknar, beskattning, förvaltning, historia, 1500-talet1983
Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808 - 1809 Skrifter utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland LVIII1903
Skolan i Munsala 1894 - 1994 Lärarmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Munsala1994
Skolan i Norrnäs 100 år 1897 - 1997 Skolmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Närpes1997
Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar1969
Skolorna i Finland före 1872 skolor, historia, bibliografier, arkivmaterial, guider, matriklar, skolhistoriker1990
Skrifter Band III Profiler Omarbetat upplaga (1913) med tillägg och bortlämningar1923
Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen. Domböcker, handel, rättsfall, Stockholm, Kristinestad1993
Skyddskårister och Lottor i Svenska Nyland Nylands Södra Skyddskårsdistrikt, Nylands Södra Lottasvärddistrikt, 1918-19441944
Skyddskårister och lottor i svenska Nyland 1918 - 1944, Nyland, skyddskårsdistrikt, Lotta Svärd-distrikt1944
Skånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-87 släktforskning, Skåne, Sverige, Skånes Genealogiska Förening1987
Skånska jordeböcker och mantalslängder före 1658 mantalslängder, jordeböcker, Skåne, Danmark, 1600-talet1982
Skånska Jordeböger m.m. samt annat källmaterial före och efter 1658 og Mandtal Material från Rigsarkivet i Köpenhamn, Riksarkivet i Stockholm, Landsarkiver i Lund, Lantmäteriet i Malmö
Slag i slag von Haartman, Armfelt, Wrede, Finland, Sverige, Spanien1971
Slaget i Oravais 14 september 1808 och efter 1808, Oravais, finska kriget, historik, minnesmärken, personporträtt1983
Slägten Hjelmman i Finland Släktforskning, Hjelmman
Släkt- och hembygdsforskning släktforskning, Sverige1978
Släktbok I släktforskning1912-1916
Släktbok II släktforskning1918-1933
Släktbok. Ny följd I:1-5 släktforskning1941-1958
Släktbok. Ny följd II:1-5 släktforskning1965-1977
Släktbok. Ny följd III:1 släktforskning, Byström, Lassenius, Mellberg, Palmén, Planman1982
Släktbok. Ny följd III:2-3 släktforskning, Backman, Enckell, Gräsbäck, Hipping1989
Släktbok. Ny följd III:5 släktforskning, Hultin, Hulkovius2003
Släktbok. Ny följd IV:1-2 släktforskning, Boisman, Elfvengren, Gottman–Gottsman, Herkepaeus, Sutthof2009
Släkten Börman = Börman suku släktforskning, släktböcker, släkter, Börman, Ahtola, Aalto, Kimito2004
Släkten Enckell 1623-2000 släktforskning, släkter, Aejmelaeus, Alanen, Alatalo, Andersin, Astrén, Ehrström, Enckell, Haapamäki, Hakala, Harjunpää, Hyväranta, Jubbus, Komsi, Koskinen, Kotiranta, Kraemer, Kuhlberg, Kulmala, Laurén, Lenning, Leppänen, Marttila, Mäkinen, Mäntylä,2000
Släkten Enkel från Ormsö 1710-1998 släktforskning, Enkel, Ormsö, Estland, Baltikum1998
Släkten Estlander Släktforskning, Estlander, Uleåborg, Vasa, Helsingfors1965
Släkten Fleege släktforskning, Seege, Wittfooth, Åbo1988
Släkten Hammarstrand från Loftahammar Släktforskning, Hammarstrand, Bohuslän1962
Släkten Johannes Eriksson från Hindersby i Lappträsk 1692 till 2007 släktforskning, Johan Gammals, Martin Nyström, Lappträsk, Lovisa, Sund, Vårdö, Mörskom, Liljendal, Strömfors, Helsingfors, Grankulla, Ekenäs2007
Släkten Krogius under trenne sekel. En släkthistorisk skildring. släktforskning, Krogius, Viborg, Fredrikshamn, Jomala1924
Släkten Liljequist 1972 släktforskning, Liljequist, Krogius1972
Släkten Liljequist 5.11.2004 släktforskning, Liljequist, Krogius2004
Släkten Lind från Tavastland 1667-1923 Släktforskning, Lind, Lindh1923
Släkten Lundberg från Granboda i Lemland Släktforskning, , Åland, Lemland1987
Släkten Marander. En utredning av Gunnar Maranders och Elin Sundtsröms anor och släkt Släktforskning, Marander, mfl.1992
Släkten Norrmén. En krönika genom elva släktled och tre århundraden. Släktforskning, Nurmeen, Norrmén, Qvarnström, Gyllenbögel, Raumo, Åbo, Helsingfors
Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg Släktforskning, Nylander,
Släkten Schulman - von Schulman i Sverige, Finland och Baltikum. Familjelrönika och ättartavlor. Släktforksning, Sculman, von Schulman1938
Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar samlade och sammanställda av Ida Wennström släktforskning, historia Settergren, Sverige1952
Släkten Silén. En krönika om August Oskars och Hedvig Josefinas urhem 1865-83 samt en förteckning av deras efterkommande. släktforskning, Silén, Åbo, Pojo1988
Släkten Simberg. En släktkrönika Släktforskning. Simberg ,Fredrikshamn, Sordavala, Helsingfors1992
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktkrönika. Anteckningar Släktforskning, Stråhlman, Borgå, Viborg1999
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktutredning & litteraturförteckning Släktforskning, Viborg, Borgå m.fl.1993
Släkten Sumelius släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumeles, Sumell, Sulamäki,1944
Släkten Sumelius. Med särskild hänsyn till ättlingarna efter Gustaf Oskar, Frans Peter Wilhelm och Georg Ilo Immanuel Sumelius Släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumellus, Sumell, Sulamäki2005
Släkten Söderström - Hertzman, Farmors farmors anor sedan 1600-tal släkthistoria, Skåne, Småland, Östergötland, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal2023
Släkten Trädgårdh Släktforskning, Trädgårdh, Sverige, Skåne1978
Släkten Wilskman släktforskning, Wilskman1907
Släkten Zitting släktforskning, Zitting, Sitting, Sverige, Finland, USA1996
Släkten Åström från Kervo och Karl Robert Åström i Helsingfors släktforskning, Åström, Kervo, Helsingfors1983
Släkter i brytningstider. En krönika över släkter i Finland släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Sibbo, Ådahl, Mylius, Knekt2017
Släkterna Caino och Torp. En genealogisk studie. 1490(1603)-1799 släktforskning, Caino, Kainu, Torp, Torppa, Österbotten, Mellersta Österbotten, Vetil, Kaustby, Halso, Perho2002
Släkterna Wingqvist och Åhman från Helsinge socken Släktforskning, Helsinge, Sibbo, Mäntsälä, Tusby1997
Släktforska i Finland handbok, släktforskning, Finland, grundläggande vägledning, Finlands historia, finska regementen, ortsnamn2023
Släktforska i städer släktforskning, Sverige, Stockholm, Göteborg, Karlskrona2019
Släktforska med DNA DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
Släktforska med kartor kartor, Sverige2016
Släktforska om sjöfolk släktforskning, Sverige, sjöfolk, sjömanshus2017
Släktforska utanför Norden släktforskning, Europa, Baltikum, Levanten, Asien, Latinamerika, Sverige2019
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1983
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1987
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1997