Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Björneborgs svenska samskola jämte förberedande skola läseåren 1892 - 1902; Lagerblad, U.

skolhistoriker, skolmatriklar, Björneborgs svenska samskola, Björneborg, 1800-talet, 1900-talet
Björneborgs svenska samskola 1892-1902, Björneborgs svenska samskola 1901-1902 elevmatrikel och lärarmatrikel, Förberedande skola 1901-1902 matrikel
Aktörer
redaktör: Uno Lagerblad
Ämnesord
matriklar
Tid
1902
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
O Bjö
Skapat 30.11.2022 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 30.11.2022 av leif.c.eriksson