Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Anteckninar om indelta dragoner i östra Finland 1644-1721

Indelta dragoner, Wiborgska dragoner 1644-1679, Georg von Schwengelms dragoner 1655-1660, Karelska dragonregementet 1665-1680, Grotenfelts dragoner 1686-1709, Karelska lantdragonerna 1709-1721, personförteckning
Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXIX
Aktörer
upphovsman: Grotenfelt, Karl
utgivare: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord
krigsfolk, dragoner (soldater)
Tid
1940
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
I10 Militaria
Skapat 07.10.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 10.04.2023 av leif.c.eriksson