Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

[Socionommatriklar]

Svenska social- och kommunal högskolan, Svenska socionomföreningen, Studenkåren vid Svenska social- och kommunal högskolan, matriklar, socionomer, bibliotekaries, studenter, studerande, kataloger

Pärm med tidskrifter, småskrifter och stenciler som innehåller förteckningar på socionomer och bibliotekarier

Ämnesord
personhistoria
Typ
Annan typ
Media id/signum
I15 Soc
Skapat 25.02.2022 av vuokkotainio
Uppdaterat 25.02.2022 av vuokkotainio