Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsingin pitäjä 1987

Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Gumböle gård, Räckhals, Riddars II, hur vandabon kan söka rötter i det gamla Helsinge,
Helsinge hembygdsförenings årsbok tvåspråkigt finska och svenska

Markku Kuisma: 1600-luvun "venepakolaiset". Virolaiset kalastajat salakuljettivat väkeä Helsingin pitäjästä Baltiaan.
Timo Hanhivaara: Omistajia ja pantinhaltijoita. Kumpulan kartanon omistussuhteista 1700-luvulla.
Laura Kolbe: Helsingin pitäjän uudisrakentajat. Maayhtiöt aloittivat toimintansa vuonna 1906.
Juhani Piilonen: Punaista kunnallishallintoa Helsingin maalaiskunnassa 1918.
Ulpu Lehti: Rekolan alueen nimistön juuret.
Timo Hanhivaara: Vantaan seurakuntayhtymä kirjoituttaa Rekolan tilan historian.
Jukka Hako: Riddars II kaupungille.
Erik Söderling: Hur vandabon kan söka rötter i det gamla Helsinge.

Aktörer
utgivare: Helsinge hembygdsförening
Ämnesord
lokalhistoria, hembygdsarbete, hembygdsarkiv
Tid
1987
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 21.01.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 28.01.2022 av rita.neittamo