Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsingin pitäjä 1989

Helsinge, Helsinge socken, Vanda, sågen, Boxbacka, Willy von Bonsdorff, Birger Brunila, Friherrs, Ruskeasanta, Sjöskog
Helsinge hembygdsföreings årsbok, delvis tvåspråkig på finska och svenska

Markku Kuisma: Talonpoikaisoppositio, Helsingin pormestari ja kauppasahan perustaminen - teollisuuspoliittista päätöksentekoa 1720-luvulla.
Laura Kolbe: Boxbacka - huvilayhdyskunta radanvarressa.
Lauri Leppänen: Ruskeasannan hautausmaa 100 vuotta.
Pentti Törrönen ja Jukka Hako: Friherrs - Länsi-Vantaan ensimmäinen taajama.
Timo Hanhivaara: Seutulan keskiaikaiset kyläjaot.

Aktörer
utgivare: Helsinge hembygdsförening
Ämnesord
hembygdsarbete, hembygdsarkiv
Tid
1989
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 21.01.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 28.01.2022 av rita.neittamo