Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsingin pitäjä 1982

Helsinge, Helsinge socken, Vanda, E.A. Crohns, Hannusas, brännvin
årsbok 1982 för Helsinge hembygds- och museiförening

Markku Kuisma: Kirkkoherrasta torppariin - paloviinan valmistajat Helsingin pitäjässä v 1772
Matti Hako: Kirkkoherra E. A. Crohns - ansioton onnenpoika?
Ulpu Lehti: Martinlaakson nimi juontuu keskiajalta
Ulpu Lehti: Vantaan nimi
Seppo Myllyniemi: Vantaan historiaa arkistolähteistä etsimässä
Lauri Leppänen: Hannusas odottaa kunnostajiaan

Aktörer
utgivare: Helsinge hembygds- och museiföreing
Ämnesord
lokalhistoria, hembygdsarbete, hembygdsarkiv
Tid
1982
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 21.01.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 21.01.2022 av rita.neittamo