Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsingin pitäjä 1986

Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Kungl. patriotiska sällskapet, Sjöskog, Eugen Schauman, Konungs gård i Fastböle by, Hanaböle
Helsinge hembygdsförenings årsbok tvåspråkigt finska och svenska

Markku Kuisma: Kolme hyödyn ajan ansioitunutta pitäjäläistä- Kungliga patriotiska sällskapet ja Helsingin pitäjä 1780-luvulla
Markku Kuisma. Torpparit ja käsityöläiset - kasvavat väestöryhmät 1700-luvulla
Jukka Hako: Helsingin pitäjässäkin herätään. Seutulan työväenyhdistyksen perustamisesta 80 vuotta
Seppo Zetterberg: Eugen Schaumanin väliaikainen hauta Malmilla 1904-1906
Joakim Hansson: Karaktärsbyggnaden på Konungs gård i Fastböle by
Leo Tiainen: Kylä tehtaan varjossa. Kuninkaala
Erik Söderling: Hanaböle kvarn och såg

Aktörer
utgivare: Helsinge hembygdsförening
Ämnesord
lokalhistoria, hembygdsarbete, hembygdsarkiv
Tid
1986
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 21.01.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 28.01.2022 av rita.neittamo