Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet

bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet

Biografier på: Christopher Johan Rappe, Peder Särkilax, Mårten Skytte, Karl Gustaf Veman,
Georg Johan Adlercreutz, Mikael Agricola, Johan Gabriel Bergman,
Bengt Björnlund, Olof Bure, Bernhard Henrik Crusell, Gustaf Wilhelm Finnberg, Johan Johansson Haartman, Johan Julin, Peter Jusleen, Daniel Juslenius, Paul Juusten, Johan Leche, Johan Lillienstedt, Johan Nylander, Peter Serlachius, Herman Diedrik
Spöring, Elias Tillandz

Aktörer
utgivare: J. C. Frenckell & Son
Ämnesord
matriklar, personhistoria, präster, vetenskapsmän, prästerskapet, kulturpåverkare, offentliga personer
Tid
1853 - 1854
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
L Fin
Skapat 22.04.2022 av vuokkotainio
Uppdaterat 05.09.2022 av vuokkotainio