Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet

bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet

Biografier på: Magnus Alopaeus,
Magnus Jacob Alopaeus, Pehr Johan Alopaeus, Gustaf Björnram, Johan Fredrik Carpelan, Vilhelm Carpelan,
Anders Chydenius, Nils Ehrensköld,
Eri Erikson, Henrik Hassel, Paavo Korhonen, Gustaf Orraeus, Isak Rothovius, Lars Sacklinius, Torsten Stålhandske, Mårten Stodius, Zacharias Topelius Arvid Bernhard Horn, Johan Lilius, Thomas Rajalin

Aktörer
utgivare: J. C. Franckell & Son
Ämnesord
matriklar, personhistoria, präster, adel, biskopar, kulturpåverkare, offentliga personer
Tid
1855 - 1857
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
L Fin
Skapat 22.04.2022 av vuokkotainio
Uppdaterat 05.09.2022 av vuokkotainio