Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Finländska gestalter X. Fantaster och realister

personhistoria, finländare, biografier, finlandssvenskar, Svenskfinland, Fritz Wetterhoff, Hjalmar Gabriel von Bonsdorff, Sara Wacklin, Gustaf Adolf Helsingius
Aktörer
redaktör: Mustelin, Olof
förläggare: Ekenäs tryckeri aktiebolags förlag
Ämnesord
historia, socialvård, författare, krigshistoria, läkare, svenskspråkiga, jägare (soldater), forskare, bemärkta personer
Tid
1974
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
L Fin
Skapat 03.12.2021 av vuokkotainio
Uppdaterat 03.12.2021 av vuokkotainio