Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1531 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Suomalaiset sukunimet namn, Finland, efternamn1993
Suomalaisia sukuja ja sukunimiä. Joka perheen sukunimi- ja sukututkimusopas namn, släktforskning, Finland, Svenskfinland1968
Suomalaisten Teknikkojen Seuran nimikirja 1896-1936 Suomalaisten Teknikkojen Seura, medlemmar, matriklar, biografier, ingenjörer, diplomingenjörer, tekniker, 1800-talet, 1900-talet1936
Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella 1570-1600 Underbefäl, 1570-1600, Kyösti Kiuasmaa, militäradministration, fältarmé, flottan, personförteckning,1968
Suomen Apteekkarit - Finlands Apotekare 1954 1900-tal, apotekare, avlidna, avstådda apoteksrättigheter, födelsedagsförteckning, provisordatum1954
Suomen Apteekkarit - Finlands Apotekare 1975 1900-tal, apotekare, avlidna, avstådda apoteksrättigheter, födelsedagsförteckning1975
Suomen Apteekkarit - Finlands Apotekare 1985 1900-talet, apotekare, avlidna, avstådda apoteksrättigheter1985
Suomen Apteekkarit - Finlands Apotekare 1993 1900-tal, apotekare, avstådda apoteksrättigheter1993
Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871, viranhaltijain luettelot Militaria, Finlands armé, Wirilander, 1812-1871 (1880), personregister1985
Suomen bibliografisen kirjallisuuden opas bibliografier1965
Suomen eduskunta = Finlands riksdag 1930 II vp.-1932 riksdagsmän, matriklar, Riksdagen, 1930-talet1931
Suomen eduskunta 1924-1926 = Finlands riksdag 1924-1926 riksdagsmän, matriklar, Riksdagen, 1920-talet1925
Suomen Eläinlääkäriliiton nimikirja 1992 = Finlands Veterinärförbunds matrikel 1992 Finlands Veterinärförbund, veterinärmatriklar, veterinärer1992
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli prästmatriklar, kyrkan, församlingar, uppslagsböcker, 1900-talet1953
Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeli prästmatriklar, kyrkan, församlingar, uppslagsböcker, 1800-talet1898
Suomen hammaslääkärit = Finlands tandläkare tandläkare, odontologer, läkarmatriklar, Finska tandläkarsällskapet, medlemmar1938
Suomen hammaslääkärit = Finlands tandläkare 1948 tandläkare, odontologer, läkarmatriklar, Finska tandläkarsällskapet, medlemmar1949
Suomen hautausmaiden historia olika typer avbegravningplatser, begravningsseder,1945
Suomen hopeaveroluettelot 1571 III. Häme Finlands silverskatteregister 1571 III. Tavastland silverskatteregister, Tavastland, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1944
Suomen hopeaveroluettelot 1571 IV. Satakunta = Finlands silverskatteregister 1571 IV. Satakunta silverskatteregister, Satakunda, Satakunta, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1953
Suomen hopeaveroluettelot 1571 VI. Pohjanmaa = Finlands silverskatteregister 1571 VI. Österbotten silverskatteregister, Österbotten, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1985
Suomen insinöörejä ja arkkitehtejä 1948 = Ingenjörer och arkitekter i Finland 1948 ingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomalaisten Teknikkojen Seura1948
Suomen Kadettikoulun vapaaehtoiset Frivilliga under 1887-1902 aktiva officerare som utexaminerats från Finska Kadettskolan specialklasser, Klaus Castrén, befordringar, militärgrad vid död, personregister2003
Suomen kansakoulu-matrikkeli = Finlands folkskole-matrikel folkskolan, lärarmatriklar, lärare, tjänstemän, Skolverket, seminarier, folkskolor1911
Suomen kansallisbiografia 1-10 personhistoria, biografier, matriklar2003-2007
Suomen kansallisbiografia. Hakemisto personregister, personhistoria, biografier, matriklar,2008
Suomen kauppa ja teollisuus kuvina I. Uudenmaan lääni handel, industri, matriklar, uppslagsböcker, företagare, affärsmän, företag, Nyland, Helsingfors1970
Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla Åbo, Borgå, Viborg, Nådendal, Raumo, Kexholm, Ekenäs, Björneborg, Uleåborg, Vasa, Nystad, Nykarleby, Gamlakarleby, Torneå, Tavastehus, Nyslott, Sordavala, Brahestad, Villmanstrand, Kristinestad, Kajana, Jakobstad, Fredrikstad, Lovisa, Kaskö, Hangö1924
Suomen kemistit = Finlands kemister 1964 kemister, matriklar, kemiingenjörer, kemilärare, kemistmatriklar1965
Suomen kirjakauppiaita = Finlands bokhandlare matriklar, bokhandlare, librister, Finland, bokhandel, historia1923
Suomen kirjansitojamestarit = Finlands bokbindarmästare 1514-1868 bokbindare, bokbindarmästare, matriklar, 1500-1800-talet1992
Suomen kirjastonhoitajat = Finlands bibliotekarier 1967 bibliotekarier, matriklar, personhistoria, 1950-talet, 1960-talet1968
Suomen kirjastonhoitajat ja informaatikot = Finlands bibliotekarier och informatiker 1980 bibliotekarier, matriklar, personhistoria, 1970-talet1981
Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Ensimmäinen osa prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, stift, domkapitel, uppslagsböcker, kyrkan, 1800-talet, 1900-talet1910
Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan. Toinen osa prästmatriklar, herdaminnen, prästsläkter, släktforskning, kyrkan, 1800-talet, 1900-talet1918
Suomen Kirurgiyhdistys = Kirurgföreningen i Finland 50 Kirurgföreningen i Finland, festskrifter, föreningshistoriker, kirurger, läkare, föreningar, 1900-talet, medlemmar, personhistoria1975
Suomen korkeakouluinsinöörit ja arkkitehdit 1956 = Finlands högskoleingenjörer och arkitekter 1956 ingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1956
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1958 juristmatriklar1958
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1965 juristmatriklar1965
Suomen lakimiehet = Finlands jurister 1975 juristmatriklar1975
Suomen lasinpuhaltajat 1748-1860 glasblåsare, matriklar, biografier, släkter, 1700-talet, 1800-talet1981
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland I. A-L matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1930
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland II. M-Ö & Lisäosa = Supplement matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1930
Suomen liikemiehiä = Affärsmän i Finland III. Täydennysosa = Supplementband matriklar, biografier, affärsmän, företagare, direktörer1936
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1940 läkare, läkarmatriklar1941
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1957 läkare, läkarmatriklar1958
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1962 läkare, läkarmatriklar1963
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1967 läkare, läkarmatriklar1968
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1972 läkare, läkarmatriklar1974
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1977 läkare, läkarmatriklar1978
Suomen lääkärit = Finlands läkare 1982 läkare, läkarmatriklar1983
Suomen lääkärit = Finlands läkare 2007 läkare, läkarmatriklar2008
Suomen lääninvirkamiehistön matrikkeli = Finlands landstatsmatrikel matriklar, tjänstemän, länsförvaltning, kronolänsmän, autonoma tiden1909
Suomen piirilääkärit 1749-1927. Kokoelma lyhyitä elämäkertoja kretsläkare, läkarmatriklar, biografier, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1928
Suomen Rakuunarykmentti 1889 - 1901. Upseeristo ja siviilivirkamiehistö Eteläkarjalan Museo julkaisusarja 101984
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Div. Finlands frontmän 1939-1945, 6:e divisionens historik, 6:e divisionens matrikel1973
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Divisioona jatko-osa 6:e divisionens matrikel, fortsättningsdel1978
Suomen rintamamiehet 1939-1945. Päämaja, sodanjohto, erilisjoukot, reservit Finlands frontmän, 1939-1945, högkvarteret, krigsledningen, separatenheter, reserver, matrikel1975
Suomen sähköinsinöörejä = Elektroingenjörer i Finland 1926-1951 elektroingenjörer, ingenjörer, matriklar, medlemmar, Finlands elektroingenjörsförbund r.f.1951
Suomen Sähkölaitosyhdistys 1926-1966 Suomen Sähkölaitosyhdistys, historiker, 1900-talet, elverk, föreningar, Finland1966
Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo ja sen kaupankäyntimenetelmät 1600-luvun alkupuolella avhandling, Helsingfors Universitet, Filosofiska institutionen1954
Suomen teologit = Finlands teologer 2010 prästmatriklar, kyrkan, 2000-talet2010
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1911 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1911
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1914 = Finska tullverkets matrikel 1914 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1914
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1916 = Finska tullverkets matrikel 1916 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1916
Suomen vanhat pappilat. Menneisyyden tulevaisuus. Osa 1 prästgårdar, arkitektur, historia, dissertationer2000
Suomen vanhat pappilat. Menneisyyden tulevaisuus. Osa 2 prästgårdar, arkitektur, historia, dissertationer2000
Suomen Vapaussota 1918 Merkit ja tunnukset Frihetskriget 1918, jägarrörelsen, ordnar, minnesmedaljaer, fanor, röda gardet, Estlands frihetskrig 1918-1919, Sininen Risti, Tapio Saarni,1986
Suomen voimistelunopettajat 1883-1959 = Finlands gymnastiklärare 1883-1959 gymnastiklärare, matriklar, 1800-talet, 1900-talet, lärarmatriklar1959
Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna. Del 1 släktforskning, ättartavlor, Sverige2008
Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna. Del 2 släktforskning, ättartavlor, Sverige2008
Supplement till matrikeln för Svenska privatlyceum och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio Svenska privatlyceum i Kuopio, Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, skolmatriklar, flickskolor, samskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1950
Sursillin suku = Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1971
Suuri kansalaishakemisto I-III personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966-1968
Svartå bruks historia Svartå, västnyland, Svartå Bruk, smeder, ortnamnsförteckning, personregister, Linder,1962
Svensk arkivguide. Topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige arkiv, Sverige1990
Svensk regementshistorisk bibliografi Litteratur över svenska regementen enligt regemente och författare1949
Svensk slägtkalender och Svenska ättartal. Årg. 1-14 1885-1908. Personregister släktforskning, Sverige1976
Svenska arkitekters verksamhet i Finland 1870-1920. En del av utbildningsutbytet inom det tekniska området mellan Sverige och Finland arkitekter, rikssvenska, Sverige, Finland, personhistoria, biografier, arkitekturhistoria, 1800-talet, 1900-talet, doktorsavhandlingar1998
Svenska brigaden, En skildring från Finlands frihetskrig på uppdrag av föreningen Finlands vänner Svenska brigaden, 1918, Messukylä, Uusikylä, Tammerfors, Lempäälä, Tavastehus1920
Svenska folkskolan i Uleåborg 1880 - 1974 historik, skolmatriklar, Uleå 1800-talet, 1900-taletborg,1997
Svenska fruntimmersskolan - Svenska flickskolan i Åbo 1844-1955. Elevmatrikel Svenska fruntimmersskolan i Åbo, Svenska flickskolan i Åbo, skolmatriklar, skolhistoriker, flickskolor, Åbo, 1800-talet, 1900-talet1966
Svenska fruntimmersskolan och dess fortsättare Svenska mellanskolan i Uleåborg 1859-1924 skolhistorik, och matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Uleåborg, lärare, elever1924
Svenska fruntimmersskolan, Svenska flicklyceet i Helsingfors. Festskrift utg. till hundraårsjubileet november 1945 Svenska flicklyceet i Helsingfors, Svenska fruntimmersskolan, skolhistoriker, matriklar, personal, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1945
Svenska handelshögskolan 50 år, Festskrift med matrikel ekonommatrikel, 1900-tal1959
Svenska handelshögskolan 50 år. Festskrift med matrikel Svenska handelshögskolan, Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning, festskrifter, matriklar, ekonomer, 1900-1950-talet, Helsingfors1959
Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1911-1936 Svenska handelsinstitutet i Helsingfors, skolmatriklar, skolhistoriker, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, Helsingfors, merkonomer1936
Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1911-1961 Svenska handelsinstitutet i Helsingfors, skolmatriklar, skolhistoriker, 1900-talet, Helsingfors, merkonomer1961
Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1922. En minnesskrift Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1923
Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1972 Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1974
Svenska klassiska lyceum i Åbo 75 år 1872-1947 Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1947
Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred Indelningsverkets uppkomst, soldater, ryttare, rusthållare, rotebönder, soldathustrun2002
Svenska köpmannaläroverket, Svenska köpmannaskolan 1949-1969 Svenska köpmannaläroverket, Svenska köpmannaskolan, skolhistoriker, skolmatriklar, handelsskolor, försäljare, Helsingfors1969
Svenska Landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 1 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 11933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 2 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 21933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 3 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 31933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 4 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 41933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 5 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 51933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 6 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidenssvenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 61933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 7-8 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 7-81933