Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1531 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Lennart Backman 1882-1982 företagshistoriker, spedition, sjöfart, historia, Vasa, Oy Lennart Backman Ab, Waldemar Schauman, Georg Bucht, Lennart Backman,1800-talet, 1900-talet1982
Lerche. Leopold och Adèle Lerches ättlingar släktforskning, släkter, Lerche, Adlercreutz, Helsingfors, Botby gård,2014
Liber Scholae Aboensis 1670-1825-1830 Åbo katedralskola, skolmatriklar, trivialskolor,1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1933
Liber scholae Aboensis 1670-1825-1830. Appendix: Distributio paroeciarum 1668-1712 Åbo katedralskola, trivialskolor, elever, djäknepenningar, förteckningar, 1600-talet, 1700-talet1973
Liber Scholae Helsingforsiensis 1691-1865 skolmatriklar, Helsingfors trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Helsingfors1936
Liber Scholae Wasensis 1722-1830 skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1947
Liby hemman i Saltvik. En gårdskrönika Åland, Saltvik, Liby, hemman, historiker, Hagström, Mattsson1977
Lilla syster. Finlands Röda Kors hjälpsystrar under fortsättningskriget 1941 - 1944, Finlands Röda Kors hjälpsystrar1998
Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797-1870 Släktforskning, biografi, Europaeus, Libelitz1987
Lisää elämää vuosiin. Neljännesvuosisata Veteraaniopettajat ry:n toimintaa (1969) 1975-1999 Veteraaniopettajat ry, föreningshistoriker, lärare, pensionärer, personhistoria2000
Litteratur om Kyrkslätt -Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta. 1871-1968 katalog-luettelo Kyrkslätt, Kirkkonummi, katalog, Melkas, Porkala,1971
Liv - arbete - miljö i kuststaden kuststäder, Svenskfinland, etnologi, städer, näringar, bebyggelse, Kaskö, Jakobstad, Ekenäs, Nyland, Österbotten1986
Liv i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
Livländsk rymling - östnyländsk torpare Släktforskning, Stenbäck, Danielsson, Borgå lk, Estland-Livland1991
Logen N:o 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. Minnesskrift 1927-1952 Minnesskrift 1927-1952 (25 år)1952
Lohjalaisten historia 1 Lojo, Fleming, Hästesko, Boije1973
Lohjalaisten historia 2. 1808-1925 Lojo, 1808-1809, befolkning, bosättning, industrialisering, handel, tjänster1980
Lohjan historia I Lohja, Lojo, Erik Fleming, Gustav Vaasa, Laakspohja, Klaus Fleming, Karnainen, Yrjänä Boije1944
Lohjan historia II Lojo, Väinö Hirsjärvi, Kirkniemi, Vääntelä, Laakspohja, Moisio, Veijola, Paloniemi, Vohloinen, Suur-Teutari, Kyrkstad, Koivula, Anttila, Hakaskyttä, Monkola, 1809-19251950
Lohjan kirkko. Rakennushistoria, maalaukset ja sisustus Lojo, medeltiden, 1500-1990,1990
Lojo och dess kyrka. Illustrerad vägledare Lojo, Lojobacken, Lojo kyrka, Kalkberget, Hiittis, Lojoåsen, Vaanila, Laxpojo Koivula, Paloniemi, Outamo, Karstu, Muijala, Virkby, Gerknäs1905
Lokalhistoriska arkiv. En handledning lokalarkiv1987
Lotta-Svärd 1939-1940 Bilder och skildringar från Finlands vinterkrig Lotta-Svärd, vinterkriget, 1900-talet1941
Lovisa Christandotter von Vogelsang 1720 - 1812 och hennes ättlingar Släktforskning,Vogelsang von, Sverige, Enköping, Villberga
Lovisa stads historia I. 1745-1808 Lovisa, Degerby, Svartholm, Mårten Grään, Hinrich Willström, Petter Tesche, Carl Bruun, Samuel Forsell, Gabriel Nigraeus, Mattias Hammarbeck, Jonas Forsberg, Aron Schlang, Anders Brunck, Johan Pardanus, Henrik Borgström, Gustave Felin1930
Lovisa stads historia II. 1808-1855 Lovisa, köpmanssläkter, Sucksdorff, Stenius, sjöfart1932
Lovisa stads historia III. 1855-1918 Lovisa, förvaltning, samfärdsel, rederinäring, tjänstemän1939
Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund r.f. 1945-1995. En minneskavalkad från decennier som gått Lovisa svenska lärdomsskola, Lovisa svenska lärdomsskolas elevförbund, festsskrifter, föreningshistoriker, elever, 1900-talet1994
Luettelo Suomen Koneenkäyttäjien Liiton jäsenistä v. 1909 = Förteckning öfver medlemmar i Finska Maskinistförbundet år 1909 Finska Maskinistförbundet, medlemsförteckningar, 1900-talet, maskinister, tekniker1909
Lumijoen rokotusluetteloita 1811-1903 Lumijoki, vaccinerade, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1991
Lumijoen seurakunnassa kuolleita 1825-1866 Lumijoki, tingsprotokoll, domböcker, döda, 1800-talet1989
Lumppappersbruken i Finland. En historik lumppapper, pappersbruk, historia, Frenckell, Tervakoski, Lohikoski-Kangas, Kymmene, Tammerfors, Ingerois, Nokia, Åstrand, Juvankoski, Ingerttilä, Tomasböle, Järvenoja-Möllby, Terttilä, Jungsund, Haga, Viento-Taipale, Granfors, Talisola1955
Lübecker in Finnland Lybeckbor, Finland1991
Lykättävät lyhdyt ja kannettavat kamerat. Elokuvamiehen muistelmia Holger Harrivirta, Holger Holmström, filmfotografer, memoarer, Suomi-Filmi, filmindustri, historia, krigstider, Sovjetunionen1983
Lägre folkskoleseminariet i Vasa. Historik och matrikel 1915-1945 folkskolelärare, utbildning, Vasa, 1900-talet1964
Lägre folkskolseminariet i Vasa. Historik och matrikel 1915-1945 Lägre folkskolseminariet i Vasa, Vasa seminarium, lärarseminarier, Vasa, 1900-talet, historiker, matriklar1964
Lägret nr 1 Finlandia 50 år 50 års jubileumsskrift, 1900-talet2002
Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640 - 1940 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, läkekonstens historia, Finland1978
Lärkan 110 år skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Läroverket för gossar och flickor. Festskrift utgiven till femtioårsjubileet september 1933 Läroverket för gossar och flickor Brobergska samskolan, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1933
Läsebok för släktforskare släktforskning, gamla handstilar1980
Läsning av gamla handstilar gamla handstilar
Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi Helsinge, Östra Helsingfors, personhistoria2005
Made in Helsinki. Helsinkiläisen työn helmiä kolmelta vuosisadalta Helsinki, Helsingfors, guld- och silversmeder i Helsingfors, J. C. Wancke, E. G. Granholm, spegeltillverkning på 1800-talet, snickare, modister, K. R. Hirvikallio, metallmöbler, Wilh. Salin, mode, källförteckning2011
Malaxbygdens stupade. För fosterlandet stupade, Malax, Bergö, Petalax, Pörtom, 1918, 1939-1945, Infanteriregemente 132009
Malmgård. Grevliga ätten Creutz´ stamgods. Malmgård, Kuuskoski gård, Lovisa, Pernå, Ernst Johan Creutz, Carl Creutz, Gustav Philip Creutz, Carl-Gustaf Creutz, gårdshushållning, gårdssamhälle, herrgårdsliv, Carl Magnus Creutz1985
Malmska handelshuset i Jakobstad Malmska handelshuset, Jakobstad, historia, släkter, Malm, sjöfart, Otto August Malm, Peter Malm, 1800-talet1948
Man skrev sommaren 1845 Helsingfors, Söderköping, 1, 845Märta Borgström, Julius Lundahl, Constance Gripenberg, Gripenbergska och Lundahlska släkttavlorna1956
Manner- suvun vaiheita. Släktforskning, Manner, Lillkyro, Vasa, Ekenäs, Hangö1963
Mannerheimvägen 18. Tragisk fars i sjutton tablåer. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, Nya Pressen, Amos Andersson, Konstsamfundet, Carl Olof Tallgren, Jan-Magnus Jansson, Per-Erik Lönnfors, Torsten Steinby1986
Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder mantalslängder, Sverige2016
Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 mantal, Sverige. 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1987
Martin Wegelius-institutet 1956-1966 musikinstitut, Helsingfors, 1900-talet1967
Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget 1892-1932 samt dess föregångare Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget, Osbergska verkstaden, Brobyggnadsbolaget, historia, 1800-talet, 1900-talet,1932
Matriculum Gymnasii Borgoensis 1725-1809 skolmatriklar, Borgå, 1700-talet, 1800-talet, Borgå gymnasium1946
Matrikel för Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905 - 1955 jämte endel kompletteringar t.o.m. 1957 Skolor, Matrikel, 1900-talet, Ekenäs1958
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären den 1 januari 1894 Matrikel, finska militären 1894, stabs- och överofficerare, Oskar Wasastjerna, personregister1894
Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivial-skola 1788-1815 Kuopio Trivial-skola, Kuopio Trivialskola, skolmatriklar, Kuopio, 1700-talet, 1800-talet1970
Matrikel över Svenska Frimurareorden i Finland, LXIII 2008
Matrikeln för Högre elementarskolan i Viborg 1857-1874 skolmatrikel, 1800-talet1911
Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. Tiedot 20 000 sairaanhoitajasta ja kätilöstä sekä 306 sairaalasta matriklar, sjukskötare, sjukvårdare, barnmorskor1971
Med förenade krafter. SOK 1904-1979 andelsaffärer, SOK, SOK-rörelsen, kooperation, historia, Finland, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 1900-talet1980
Med lagen och svärdet. Kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899 - 1919 1800-talet, 1900-talet, motstånd, ofärdsår1919
Med mänskliga mått. Aktia - en stor liten bank och dess hemlighet Aktia, Helsingfors Sparbank, banker, sparbanker, historia, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet2006
Medlemsförteckning 1997. Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland ingenjörer, diplomingenjörer, arkitekter, Tekniska föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland, DIFF, TFiF, medlemsförteckningar, 1990-talet1997
Meidän suvun voima. Opas suvun ja sukulaisten yhteydenpitoon släkter1999
Mereväe soomepoisid Krigshistoria, Estland, språk: estniska2003
Merisotakoulu 1930-1970 Sjökrigsskolan, 1930-1970, historik, matrikel, Sveaborg1970
Merkittävien sukujen äärellä. Didrik Stråhlman ja Peter Falkenberg Släktforskning, Stråhlmann, Falkenberg, Viborg, Pyterlaks, Fredrikshamn2005
Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Utvandring, invandring, arkiv1992
Min hembygd. Så trång men dock så vid. Kyrkslätt, Obbnäs, Rosberg1927
Min slaegt. Hvordan - hvornår - hvorfor? släktforskning, Danmark1989
Minnen - en björntjänst åt eftervärlden Harms, Darboven, f. Wendt, Litzén, Wikström, Tyskland, Sverige, Finland2010
Minnen från Lojobygden Lojo, Doris Antin, Kurt Askolin Brita Bolte, Erik Björkman, Guy Fyrqvist, Adalbert van Gilse van der Pals, Asta Jansson, Birgit Sundberg, Bjarne Sundman, Henrik Sumelius, Lars Sumelius, Per-Erik Törnblom, Gunnar Wickström, lottaminnen av Raili Åkerfelt2003
Mitt Borgå bibliotek. Tore Modeen, Borgå, Pellinge, Borgå skärgård, hembygdslitteratur, kartor, sjökort2014
Mitt förlorade paradis. Bilder och minnen från Obbnäs och omnejd. Kyrkslätt, Obbnäs, Lindqvist, Stor-Hila, Junkars, Mellangård, Bergstad, Vitträsk, Svartträsk1946
Mitt Helsingfors. Ungdomsminnen Helsingfors, Augusta Krook, personregister, ungdomsminnen, konfirmation, teater, promotion,,sällskapsliv, Langenskiöldska gården, Bodom, Kärkis, Parikkala, Avaranda1950
Mittler - Kivalo - Seikkula Suku Suomessa Släktforksning, Mittler, Kivalo, Seikkula, Schalin, Uleåborg, Åbo2003
Mor och vi. 25 kända män och kvinnor om sina mödrar mödrar, porträtt, biografier, bemärkta personer, minnen, barndom1947
Munksnäs svenska samskola 1945-1970 skolhistoriker, Munksnäs svenska samskola, förteckningar, elever, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet, Helsingfors1971
Mussalon sotilaspojat 1944, luftvärnsutbildning, ungdom, Mussalo2000
Mårten Eliasson Jakobs och hans ättlingar släktforskning, släktböcker, Oravais, Kimo, Österbotten, Jakobs, Vörlund, Lindberg, Nylund, Knuters, Smeds, Seiplax, Österlund, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1996
Mårten Henriksson Lillkolfus ättlingar. Liljendalska släkten Mårtensson Släktforskning, Mårtensson, Liljendal2004
Människor och minnen [2]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Svenskfinland, Emil Cedercreutz, Dahlström, Lampa, von Willebrand, Karl Emil Berg, Mattlar, Grotenfelt, Wentzel Hagelstam1943
Människor och minnen [3]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Knut Felix Hoffström, Lorenzo Runeberg, Carl von Bonsdorff, Alexander Frey, von Daehn, Erik von Willebrand, Henrik Ahrenberg, Ernst Lundström, Granö, Helsingfors1944
Människor och minnen [4]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Ehrnrooth, Anders Ehrström, Freese, J. J. Tikkanen, Harald Dalström, Harry Federley, Toini Topelius, Nils Wasastjerna, Kronohagen, Helsingfors1946
Människor och minnen [5]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Falkman, Borenius, Borgå, Holsti, Dahl, Berga, Zacharias Topelius, Lydia Hermelin, J. W. Nylander, Harry Federley, Estrid Furuhjelm, Nylands Nation, Rolf Lagerborg1952
Människor och minnen [7]. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, bemärkta personer, Herman Avellan, Joseph Wegelius, Lorenz Conrad Grönvik, Antell, Wallenius, Adam Richard de la Chapelle, Emma Engdahl, Helsingfors, Vicke Pettersson1957
Människor och minnen. Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar personhistoria, biografier, minnen, memoarer, porträtt, släkthistoria, familjer, bemärkta personer, von Törne, Armfelt, von Haartman, Carl Enckell, Werner Segercrantz, Emil Wikström, Victor Hoving, Wahl, J. F. Selin, Gösta Serlachius, Zacharias Topelius1942
Människor som jag känt [I]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Adam Viskari, Carl Peter Mazér, J. A. de Gobineau, C. R. Sederholm, Woldemar Carl von Daehn, B. O. Schauman, Jakob Julius af Lindfors, Edvard af Forselles
Människor som jag känt [II]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Ignoi Vornanen, Erik Johan Bäck, Wladimir Swertschkoff, Nikolai Adlerberg, Severin Gabriel Falkman, Fanny Churberg, Fredrik Wilhelm Scholander,1907
Människor som jag känt [III]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Lena Lautiainen, Albert Edelfelt, Charles Garnier, Zacharias Topelius, Robert Olof Lagerborg1908
Människor som jag känt [IV]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, F. Heiden, Victor Procopé, Clara Montelius, Fredrik Pacius, F. L. Heiden, O. W. Segersvärd, Helgo Zettervall1909
Människor som jag känt [V]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Anders Ramsay, Julius Lange, Pietro Krohn, Henriette Rebecca Jacobson, Carl Gustaf Estlander, Ivan Obolenskij, Kaarlo Bergbom1910
Människor som jag känt [VI]. Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar personhistoria, biografier, minnen, Jac. Ahrenberg, memoarer, porträtt, brev, Johan Hampus Furuhjelm, Mary Furuhjelm Ehrensvärd, Matilde Sallier de la Tour, Julius Krohn, Friedrich Konrad Bellstein, Carl Theodor Höijer, Robert Konstantin Stigell1914
Mänttä bruk 1868-1928. Minnesskrift Mänttä Bruk, G. A. Serlachius Aktiebolag, företagshistoriker. historia, pappersindustri, pappersbruk, skogsindustri, brukspatroner, personhistoria, Gustaf Adolf Serlachius, Gösta Serlachius, 1800-talet, 1900-1920-talet1928
Mästersmeden vid Österbybruk Claes A Gauffins minnen och historier Österby bruk, 1900-talet, smedminnen1993
Möten med det förgångna. 200 år av min släkthistoria. Biström, Troberg, Roslin, Lundenius; Åland, Åboland, Helsingfors, Östra Nyland, Tavastland2022
Narinkka 1976 Helsingfors, fornminnesutskottet 1906-1911, villa Hagasund, bleck, trähus, Kapellet1976