Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1531 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Narinkka 1977-1978 Helsingfors, "Lilla Nådendal", Skeppsredaregatan 7, Tölögatan 7, Sibbo Kyrka, Helsingfors affischer, 1920-talets teaterfenomen i Helsingfors, Helsingforsöarnas historia1979
Narinkka 1981 Helsingfors, Helsingfors stadsmuseum, 1700-talet, Anders Byström, borgarhus före lilla ofreden, Hertonäs keramik- och kakelfabrik, kinatapeter i Mejlans gård1982
Narinkka 1988 Helsingfors, Epitafium över bortglömda avlidna, Gamla begravningsplatsen, Gamla kyrkoparken, Johan Erik Lindh, C. L. Engel, Aurora Karamzin,1988
Niemenlautta. En central knut i ett släktnät släktforskning, herrgårdar, Simberg, Hugo Simberg, Andersin, Harthin, Naeslindh, Niemenlautta, Viborg, Säkkijärvi2010
Nikolain ratsuväkiopiston suomalaisjunkkarit 1828-1917 Finländska junkkare vid Nikolai kavalleriskola 1828-1917, Klaus Castrén, personregister1992
Nio syskon på landet Släktberättelser, personhistoria von Born1948
Nio syskon på landet släkthistoria, von Born
Norrgran - Munsmo. Ättlingar till Abraham Mattsson Norrgran (1726-1796) och Anna Carlsdotter (1731-1811) släktforskning, släktböcker, Munsmo, Korsholm, Österbotten, Norrgran, Engman, Lassila, Snåfs, Paulin, Hellman, Sjöberg, Båssar, Nedergård. Sjöberg, Wester, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1998
Norrskata i ord och bild Korpo, Norrskata, släktforskning, lokalhistoriker, Åboland1988
Norssit 1867-1992. Suomalaisen normaalilyseen, Helsingin normaalilyseon, Helsingin I normaalikoulun ja sen alkuvaiheiden matrikkeli Suomalainen normaalilyseo, Helsingin normaalilyseo, Helsingin I normaalikoulu, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1992
Nuhteettomasta palveluksesta. Nuhteettoman palveluksen kunniamerkin saaneet 1918-1969 utmärkelsetecknen, ordnar, förtjänsttecken, hederstitlar, historia, statstjänstemän1998
Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland. Med stöd af de tillförlitligaste väguppgifter af landets samtelige herrar guvernörer Finland, vägar, trafikförbindelser, 1800-talet1848
Nya svenska läroverket - Gymnasiet Lärkan hundra år, 1882-1982 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Gymnasiet Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1982
Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1932
Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957 skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1957
Nya svenska lärovärket 1882-1892 skolhistoriker, Nya svenska läroverket, Lärkan, Helsingfors, 1800-talet1892
Nya svenska samskolan 1888-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1938
Nya svenska samskolan, Lönnbeckska gymnasiet 1888-1988 skolmatriklar, skolhistoriker, Nya svenska samskolan, 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors, Lönnbeckska gymnasiet, Lönkan1988
Nyintroducerade svenska adelsätter. Sex stamtavlor släktforskning, ättartavlor, Sverige, von Braun, Carpelan, Gentzschein, Gyllenskepp, von Rosen af Kardina, von Samson-Himmelstjerna1992
Nykarleby Folkskoleseminarium Matrikel 1873 - 1957 historik, matriklar, 1800-talet, 1900-talet, Nykarleby1958
Nykarleby seminarium Matrikel 1873 -1971 Matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Nykarleby1984
Nykarleby stads historia. Del II 1810-1875 Nykarleby, historia, 1800-talet1980
Nylands Nations årsbok 1947 Nylands Nation, årsböcker, studenter, studerande, adresser, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1940-talet
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 I Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1920
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 II Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1922
Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 III Nyland, ortnamn, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1924
Nylands södra skyddskårsdistrikt 1918-1928 Militaria, skyddskårer, lottadistrikt, södra Nyland, 1918-1928, annonser1928
Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1911
Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 Nylands Nation, Nyländska avdelningen, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1800-talet1932
Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria släktforskning, ättartavlor, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Sverige, Elgenstierna Gustaf1990
Några anteckningar till Nylands Regementes historia Nylands Regemente, 1493 - 18091926
Några Kyrkslättshemmans öden Kyrkslätt, Herlin, Witkars, Qvasborg, Gumbacka, Abramsby, Thorsvik1977
Några österbottniska släkter från 17-1800-talet. En genealogisk studie släktforskning, Österbotten, Wiklund, Hellström, Wallin, Eklund. Löwenmark, Warila, Nejnstedt1940
När Finlands öde avgjordes. Skioldring från frihetskriget 1918, finska inbördeskriget, anekdoter;1927
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20082008
När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, personhistoria, memoarer, minnen, elever, lärare, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1970
Närpes folkhögskola - Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi 75 år Närpes folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi, festskrifter, folkhögskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1900-talet1976
Närpes Folkhögskola Tjugofemårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1926
Närpes folkhögskola. Sextioårsberättelse Närpes folkhögskola, folkhögskolor, skolhistoriker, festskrifter, skolmatriklar, 1900-talet1961
Näse-Jutte. Johan Holm 1789-1866. Ett försök att finna människan bakom föremålen Borgå, Näse gård, Johan Holm, Näse-Jutte, släkttavla1982
O. P. Andersson, Linton och Rosenhoff; Släktutredning Genealogiska Föreningens släktböcker 11; Riksförening för släktforskning (Sverige)
Ockuperat område, 18 elevuppsatser kring Stora ofreden i Finlands och i synnerhet Åbolands historia seminarieuppsatser i nordisk historia om Stora ofreden speciellt i Åboland 1981 - 19831983
Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812-1827 med en historisk översikt Helsingfors, nöjesliv, 1800-talet, prolog 1550-18121943
Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1827-1832 Helsingfors, nöjesliv, 1800-talet,1947
Officerarna som fick nog. Anjalamännen och Gustaf III:s ryska krig 1788 - 1790 1788 - 1790, Anjalamännen, Gustaf III1996
Om adliga vapensköldar i Borgå kyrka. Jämte förteckning å jordlägenheter i Borgå socken, vilka under 1500-, 1600- och 1700-talen tillhörde frälsesläkt Fleming, Fincke, Bjelke, Stålarm, Wildeman, Gyllenmåne, von Wittenberg, Güthrie, Kennerth, Berendes, von Plater, Kurck, Boose, Slatte, Finkenberg, Katinala, Ille, Ållongren, Tawast, Sabelhjerta, Stålhandske, Boije, Bosin, Adlercreutz, Ramsay, Bildstein1916
Om namnskicket bland svenskt och finskt arbetsfolk vid Sala gruva under 1500-talet : med en kort utredning om gruvans ålder och om "Pää-Pelle"... namn, Sverige, Sala, tillnamn, efternamn1940
Operation hembygdsinventering. Studieplan hembygdsinventering1986
Opinionens tryck: en studie över pressens bildningsskede i Finland Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland Nr 5261985
Oppikoulujen opettajat = Läroverkslärarena 1955 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1955
Oppikoulujen opettajat 1967 = Läroverkslärarna 1967 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1968
Ordbok för släktforskare Ordbok1984
Ordbok för släktforskare ordböcker1984
Ortnamn och samhälle. Aspekter, begrepp, metoder ortnamn, Norden, Västra Nyland, byar1976
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1635-1750 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1635-1750 Uleåborg, bouppteckningar, 1600-talet, 1700-talet1963
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1750-1779 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1750- 1779 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet1964
Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1779-1800 = Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1779-1800 Uleåborg, bouppteckningar, 1700-talet, personregister1966
Oulunkylä - Åggelby. Vihreä idylli Helsingfors, Åggelby, husen och deras ägare, Vera Hjelt, Wiberg, personregister, kartor, förteckning över fastighetsägare i Åggelby villasamhälle 19051987
Oy Fiskars Ab 1883-1983 Oy Fiskars Ab, Billnäs, Pojo, Raseborg, järnbruk, historia, bildverk, företagshistoriker1983
Oy Hartwall Ab. Banbrytaren i Finland för mineralvatten och läskedrycker. En krönika till 125-årsjubiléet företagshistoriker, Oy Hartwall Ab, industrier, hälsobrunnar, mineralvatten, läskedrycker, historia, Helsingfors, personhistoria, släkter, Hartwall1961
Oy Kaukas Ab 1945-1971. En teknisk-ekonomisk studie företagshistoriker, skogsindustri, historia, Oy Kaukas Ab, Joutseno-Pulp, Mahogany, Nordland Papier Gmbf & Co, 1900-talet, 1940-1970-talet, Karelen, Lauritsala, Joutseno, Kaltimo, Nyby, cellulosafabriker, anställda1973
Oy Mannerin Konepaja Ab 1890-1950 Manners Mekaniska Verkstad, Oy Mannerin Konepaja Ab, företagshistoriker, Hangö, 1800-talet, 1900-talet, Johan Manner1950
Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställande direktörer berättar Oy Snellman Ab, Snellman, familjer, släkter, familjeföretag, koncerner, Jakobstad, Pedersöre, Kållby, Kurt Snellman , Karl Snellman, Per Snellman1996
Oy Vesijohtoliike-Huber Ab 1879-1954 Oy Vesijohtoliike-Huber Ab, företagshistoriker, familjeföretag, vattenledningsverkstäder, metallverkstäder, installationfirmor, sanitetsteknik, Helsingfors, Robert Huber, 1800-talet, 1900-talet1954
Paltamon seurakunnan rippikirja 1731-1737 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1993
Paltamon seurakunnan rippikirja 1738-1744 kommunionböcker, Paltamo, 1700-talet1998
Pappa Musses liv. I minnesbilder av hans närmaste anhöriga och vänner. Luther, Lieven, Geust, Jakobstad,Kemijärvi, Karelen, präster, församlingar, familj, krig2017
Pargas Svenska Samskola 1910 - 1960 skolmatrikel, 1900-talet, Pargas1961
Pargasbönder i 1540-års Jordebok skatter, Pargas socken, 1540-års Jordebok, Pargas Släktforskare, Tara bol, Ålö bol, Skörmåla bol, Masko bol, Pargas bol, Attu bol, Kirjala bol, Tervo bol, Vannais bol, Lielax bol1994
Patricierhuset vid skvären. Patriisitalo puiston laidalla. Bulevarden 10 Helsingfors. Helsingfors, Bulevarden, Gamla kyrkans skvär, Theodor Gransstedt, nyrenässans, de la Chapelle, Antell, Nordenstam, Kyösti Kallio, Rainer Knapas, Kyösti Kaikkonen, logen Phoenix, konst, mantalslängder 1895, 1905, 1915, 1925, 1945, 1955, 1965, 19752013
Pedersöre folkskolor. Skolväsendets uppkomst och dess utveckling intill 1950 skolhistoriker, folkskolor, Pedersöre, 1800-talet, 1900-talet1951
Pedersöre kyrka kyrkor, kyrkobyggnader, Pedersöre, Gabriel Aspegren, Jacob Rijf1965
Pedersöre kyrkoby folkskola 50 år 1876 - 1926. Minnesskrift; Westerlund J. V. Historik, skolmatrikel, 1800-talet, 1900-talet, Pedersöre1926
Pedigrees of some of the emperor Charlemagne's dscendants. Volume I släktforskning, Karl den store1986
Pehr Johan Crohnsin ja Anna Maria Andersinin jälkeläiset viidenteen polveen saakka släktforskning, släkter, Collan, Crohns, Gummerus, Hasselblatt, Hultin, Lindberg, Pajula, Rudbäck1951
Pellingeboken. En samling uppsatser och berättelser om Pellinge. Pellinge, skärgård, ösamhälle,1972
Pellingekåren historik, Ivar Ståhle, Arvi Tapiola, Gunnar Nyström, Ernst von Born, Marta Helenius, Mathias Frick, Bror Hjelt, Collet Lindén, Holger Qvarnström, Mårten Ekblom,Gösta Prytz, Polly Schulman, Fritiof Freudenthal,Knut von Troil, Torsten Nummelin, Dagmar Ruin1918
Pengarna och livet. Färgstarka historier från Norra Esplanaden 19. Helsingfors, Uschakoffska huset, Jugendsalen2001
Pernå sockens historia II. Tiden ca 1700-1870. Band 2 Pernå, Degerby, Sarvlax, Särklax, Segersby, Malmgård, Forsby,Tervik, Tjusterby, Isnäs, Labby, Idlax, Näse, Sarvsalö, Kuggom, Baijars, Gislarböle, Greggböle, Hermans i Härpe, Sjöbård, Påvals, Lurens, Prästgården1981
Personkatalog öfver Wadströmska samlingen af svenska och finska porträtt katalogisering, personporträtt,1901
Personnamnsboken namn, Svenskfinland1993
Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713. Bibliografisk förteckning 1-5 personskrifter, bibliografier, personhistoria, småtryck, nekrologer, gravskrifter, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet1951-1959
Petrell från Petas Släktforskning, Petrell, Lönnqvist, Helsinge1976
Petter Hällströmin suku. Sukuhistoria ja sukuluettelo släktforskning, släkter, historia, Jussila, Siltaloppi, Westman, Latva-Jussila, Hällström, Jaskari, Ilmajoki, Helsinki, Tampere1985
Pilastrarna. En släktkrönika Släktforskning, Schildt, Borgå, Lovisa1995
Pitäjänmäen kyläkirkko Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik2000
Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750-1850. Asuminen ja elämänmuotot = Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne Österbotten, Gamlakarleby, Karleby, Jakobstad, Brahestad, Vasa, Östermyra, Seinäjoki, borgarståndet, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Roos, Lindskog, Lang, Falander, Wasastjerna2013
Pohjois-Karjalan historia I. Keskiajasta Stolbovan rauhaan Norra Karelen, historia, medeltiden, -1600-talet, landskap1969
Pohjois-Karjalan historia II. 1617-1721 Norra Karelen, historia, 1600-talet, 1700-talet, landskap, bebyggelsehistoria1976
Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen. Kymin osakeyhtiön historia 1872-1917 Kymmene Aktiebolag, Kymmene Oy, historia, Kymmenedalen, ekonomisk historia, Kuusankoski, Voikkaa, Valkeala, Iitti, industrialisering, industriorter1979
Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa Norra Savolax, bebyggelsehistoria, medeltiden, nya tiden, 1500-talet, 1600-talet1981
Pojo-släkten Collin 1657-2004 släktforskning, släkter, Collin, Ekholm, Grönholm, Ekström, Långstedt, Pihlström, Kullberg, Öhberg, Lindqvist, Palmroos, Alakoski, Eräjuuri, Ehrström, Lax, Pojo, Tenala, Karis, Ekenäs, Helsinge2004
Porilaisten kultainen kirja Kgl. Björneborgs Regemente, trupper 1581 - 18101961
Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja Oppilasmatrikkeli 1738-1842 skolmatriklar, elever, Björneborgs trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet, Björneborg1926
Porkalabygden och dess minnen Porkala, Esbo, Ingå, Degerby, Porkalaparentesen, avträdda områden, evakuering, Pontán, Brenner1945
Porträtt i Finland före 1844-talet äldre porträtt, Finland1931
Porvoon naisopisto = Institutet för unga flickor i Borgå. Porvoon naisopisto ja tyttölukio 1912-1930-1962 skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå, 1900-talet, Institutet för unga flickor i Borgå, Porvoon naisopisto ja tyttölukio1964
Privata svenska flickskolan 1889-1939 Privata svenska flickskolan, Laguska skolan, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1939
Privata svenska fruntimmersskolan. Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1919-1938. Minnesskrift Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå, Privata svenska flickskolan i Borgå 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Borgå1938
Privathus i Kronohagen i Helsingfors under empiretiden. En arkitekturhistorisk undersökning. Helsingfors, staden för branden 1808, Ehrenström, Engel, Kronohagen, stenhusen, trähusen, förteckning över privathus i Kronohagen 1828-1855, bildförteckning1978