Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1531 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Hangö samskola 1891-1916 skolhistoriker, skolmatriklar, Hangö samskola, samskolor, Hangö, 1800-talet, 1900-talet1917
Hangö samskola. Läseåret 1908-1909 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö primärskola, samskolor, Hangö, 1900-talet1909
Hangö samskola. Läseåret 1910-1911 årsberättelser, Hangö samskola, Hangö primärskola, samskolor, Hangö, 1910-talet1911
Hangö sparbank 1881-1956 Hangö Sparbank, historiker, 1800-talet, 1900-talet, banker, Hangö1956
Hangö. Årtalen berättar Hangö, Birgitta Ekström, 1200-1997, årtal1999
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa Släktforskning, Herlin, Westerlund1974
Harald Herlin esi- ja jälkipolvien saatossa I Släktforskning, Herlin, Westerlund, Hattula1974
Hattulan kihlakunnan ja Porvoon läänin autioituminen myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa Borgå län, Nyland, Tavastland, Hattula härad, ödeläggning, 1500-talet, 1600-talet1979
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690-1945 släktforskning, historia, handel, kultur, Donner, Nyen, Stockholm, Gamlakarleby2014
Heinolan kaupungin historia. 104 kuvaa ja karttaa Heinola1948
Helsinge församlings historia Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge församling, Johan Efraim Ahlgren, Josef Julius Fogelberg, K. A. L. Tallqvist, O. L. Weckström, K. A. Palmroth, Vald. Holmqvist, R. R. Rehell, O. M. Lönnroth1930
Helsinge kommuns historia 1865-1945, Från kommunalreformen till den stora Helsinge, Aulikki Litzen, Jukka Vuori, Helsinge socken, sockenhistorik, personregister, ortsregister1998
Helsinge sockens historia I. Helsinge sockens förhistoria, Helsisnge medeltid Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Padisdonationen, munkar, Rotzin nyttu, Biskopsböle, Finnby, Vik, Hoplax, Klemetskog, Domarby, Brackvik, Hertonäs, Bocksbacka, Gumtäkt, Skattmansby, Brändö, Tullholm, släkten Bonde, släkten Klocke,1963
Helsinge sockens historia II 1550-1713. Från tillkomsten av det gamla Helsingfors till Stora Ofreden Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, förklaringar på mynt och mått, personregister, ortsregister1992
Helsinge sockens historia III 1550-1713. Från Stora ofreden till landskommunens uppkomst 1713-1865 Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, personregister, ortsregister1992
Helsingfors Aktiebank 1913-1986 Helsingfors Aktiebank, banker, affärsbanker, historia, 1900-talet1986
Helsingfors Aktiebank under ett halvsekel Helsingfors Aktiebank, banker, affärsbanker, historia, 1900-talet1962
Helsingfors gatunamn Helsingfors, gatunamn, ortnamn, ryska gatunamn, namn på stadsdelar, gator, parker och torg, finsk-svensk förteckning över nuvarande gatunamn, namnregister1971
Helsingfors i forna tider Helsingfors, sigill och vapen, kungsgården, Gloet, ångbåtsförbindelser 1837-1887, riksdagshuset, posthuset1938
Helsingfors i panorama. Panoramabilder över staden från fyra torn. Helsingfors, panoramabilder, Kalliolinna torn, Domkyrkans torn, Nationalmuséets torn, Berghälls kyrktorn1989
Helsingfors lycei matrikel 1831-1889 Helsingfors lyceum, lyceer, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet1932
Helsingfors skepp I . Kort historik över några skepp i Helsingfors sjöfarts tjänst skepp, sjöfart, Helsingfors1995
Helsingfors skepp II .Kort historik över några skepp i Helsingfors´ segelsjöfarts tjänst Sjörart, fartyg, Helsingfors ca 1780-19001996
Helsingfors skepp III. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. 3 Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19001997
Helsingfors skepp V. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002001
Helsingfors skepp VII. Kort historik över ångfartygen Unionens och Fultons verksamhet i Helsingfors' ångsjöfarts tjänst Sjöfart, skepp, besättning, Helsingfors ca 1780-19002004
Helsingfors skepp VIII. Galeasen Aurora : kort historik över galeasen Auroras verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors ca 1780-19002005
Helsingfors skepp. IX, Skonerten Wictoria : kort historik över skonerten Wictorias verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002006
Helsingfors skepp. VI, Barkskeppet Africa : kort historik över barkskeppet Africas verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002003
Helsingfors stads elektricitetsverk 1909-1934 Helsingfors, elektricitetsverk, 1909-1934, belysning, förvaltning och direktörer1935
Helsingfors stads historia V andra bandet, perioden 1918-1945
Helsingfors stads historia V andra bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, församlingsliv, arbetarorganisationer, kulturliv, Helsingfors som garnisonsstad, Helsingfors under andra världskriget1965
Helsingfors stads historia V första bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, sjöfart och transport, import och export, bank- och penninginstitut, industriell utveckling, kommunal ekonomi, personregister, ortsregister, firmaregister, bildregister1964
Helsingfors stads historia V tredje bandet, perioden 1918-1945 Helsingfors, 1918-1945, sjöfart och transport, export och import, bank- och penninginstitut, industriell utveckling, kommunalekonomi, personregister, ortsregister, sakregister, bildregister1967
Helsingfors stads historia, II delen, perioden 1721-1809 Helsingfors, Sveaborg, Petter Stierncrantz, Axel Erik Gyllenstierna, Karl Johan Creutz, Otto Reinhold Ladau, Gustaf Samuel Gyllenborg, Abraham Wetter, Lorens Streng, Henrik Forsman, Jobs Hueck, Otto Magnus Baumgarten, Johan Mether, Petter Sund, Schwartz1950
Helsingfors stads historia, III delen, andra bandet, 1809-1875 Helsingfors, huvudstadssamhället, socialvård, kommunalt liv, lantdagsrepresentanter, församlingarna, skolorna, kulturcentrum1950
Helsingfors stads historia, III delen, första bandet, 1809-1875 Helsingfors, stadsplanering, byggnadsverksamhet, huvudstad, militärstad, trafikstad, industristad, Anders Kocke, Johan Sederholm, Johan Albrekt Ehrenström, Johan Carl Ludvig Engel,1950
Helsingfors stads historia, IV delen, andra bandet, perioden 1875-1918 Helsingfors, stadssamhällets omdaning, kommunalt liv, församlingarna, kulturliv1956
Helsingfors stads historia, IV delen, första bandet, perioden 1875-1918 Helsingfors, stadsplan, politiska händelser, kriget i Helsingfors, trafikcentrum, handelsstad, industristad, näringslivet under första världskriget1956
Helsingfors stads historia. I delen, till år 1721 Helsingfors, geologi, förhistorisk tid, historien före stadens grundläggning, Helsingfors vid Vanda å, stapelstaden på Estnässkatan, Hans och Jakob Greek, Hans van Sanden, Erik Lille, Henrik Persson, Lars Michelsson, Frans Albrecht Stockman, Grönfelt1950
Helsingfors stads kommunalkalender 30. 1958 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1950-talet1958
Helsingfors stads kommunalkalender 39. 1967 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1960-talet1967
Helsingfors stads kommunalkalender 48. 1976 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1970-talet1976
Helsingfors stads sjuksköterskeskola 1909-1959 Helsingfors stads sjuksköterskeskola, sjukvårdsläroanstalter, historiker, sjukskötare, yrkesutbildning, Helsingfors, 1900-talet, lärarmatriklar1959
Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1948-1973 Verksamhet och lärarkår 1972, elever 1948-19721973
Helsingfors Telefonförening 1891-1916. Historik Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, historiker, telefon, företag, historia, 1800-talet, 1900-1910-talet1916
Helsingfors telefoninrättning 1882-1957 Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, Helsingfors telefoninrättning, företag, historiker, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
Helsingfors telefonkatalog no 46. Helsingfors, telefonkatalog, 1928, yrkesregister1928
Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828. I A-K matriklar, Helsingfors universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet, 1900-talet1925
Helsingfors universitet. Lärare och tjänstemän från år 1828. II L-Ö matriklar, Helsingfors universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet, 1900-talet1925
Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Förra häftet Helsingfors universitet, Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland, studentmatriklar, studenter, studerande, 1800-talet1928
Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Senare häftet Helsingfors universitet, Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland, studentmatriklar, studenter, studerande, 1800-talet1930
Helsingforsmarthorna 1900 - 2020 föreningshistorik2020
Helsingin kadunnimet Helsingfors, gatunamn, ortnamn, ryska gatunamn, namn på stadsdelar, gator, parker och torg, finsk-svensk förteckning över nuvarande gatunamn, namnregister1981
Helsingin kauppaoppilaitos 1881 - 1981 historia, personalmatrikel, elevmatrikei, 1800-tal, 1900-tal1981
Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 51. 1979-80 Helsingfors, förvaltning, stadens ämbetsverk, personal, tjänstemän, stadsfullmäktige, matriklar, kommunalkalendrar, 1970-talet1979
Helsingin kaupunginarkiston yleisluettelo Helsingfors, kommunala arkiv, privatarkiv, husbolagsarkiv, industrier och företag, privata skolor och daghem, föreningar, släktforskararkiv1981
Helsingin pitäjä 1974-75 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Tavastkulla gård,1974-1975
Helsingin pitäjä 1976 Helsinge, Helsinge socken, Vanda1976
Helsingin pitäjä 1978 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Hakunila,1978
Helsingin pitäjä 1979 Helsinge, Vanda, Korso, Tavastby, Hämeenkylä, kyrkbyn, Mustavuori,1979
Helsingin pitäjä 1980 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Korso, Kuninkaala1980
Helsingin pitäjä 1982 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, E.A. Crohns, Hannusas, brännvin1982
Helsingin pitäjä 1983 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Arvid Jöransson, Vinikby, Viktor Zebor Bremer, Vanda bruk, W. W. Dahlberg, bibliografi 1963-19821982
Helsingin pitäjä 1984-1985 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Königstedt, Olofs, Hämevaara1984-1985
Helsingin pitäjä 1986 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Kungl. patriotiska sällskapet, Sjöskog, Eugen Schauman, Konungs gård i Fastböle by, Hanaböle1986
Helsingin pitäjä 1987 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Gumböle gård, Räckhals, Riddars II, hur vandabon kan söka rötter i det gamla Helsinge,1987
Helsingin pitäjä 1988 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Åggelby, Degerö, Hanaböle, Stors, Lillpetas, Peijas, Heikas, Storpetas, ägarlängder till gårdarna,1988
Helsingin pitäjä 1989 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, sågen, Boxbacka, Willy von Bonsdorff, Birger Brunila, Friherrs, Ruskeasanta, Sjöskog1989
Helsingin pitäjä 1990 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Haga, Sigurd Stenius, Artur Grönberg, Kurt Grönberg, Didrik, Fredrik Patkull, Hans Sunn, Östersundom, Skräddars, Lassbengts, Malmas, Ripuby, Kistola, Hannula, Juhola, Königstedt, Jäppilä, Tapola, Seppälä, Grips,1990
Helsingin pitäjä 1991 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby, Råtorp, Wendt, Elias Brenner1991
Helsingin pitäjä 1992 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby, Padis kloster, släktgårdar, revolutionen 19171992
Helsingin pitäjä 1993 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge kyrkby, Knapas, Ridars, Klockars, Rutars, Nilsas, Backas, Björns, Hannusas, Juns, Olofs, Danis, Otto Weckström, Kålabacka1993
Helsingin pitäjä 1994 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, rödgardister, Johan Josef Fogelberg, Constance Maria Ullner, Petas, Hertonäs gård1994
Helsingin pitäjä 1995 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Helsinge kyrkby, släktgårdar, Björns, Backas, Nygrans, Klockars, Olofs, Ridars, Juns, Nilsas, Danis, Hannusas, Rutars, Knapas, Påkas1995
Helsingin pitäjä 1963 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Vanda, Pukimäki, Erkki Melartin, Knusbacka, Hertonäs1963
Helsingin pitäjä 1964 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Aero, Männistö, Dickursby1964
Helsingin pitäjä 1965 Helsinge, Helsinge socken, Hertonäs, Hertas1965
Helsingin pitäjä 1966 Helsinge, Helsinge socken, Dickursby, Backas,1966
Helsingin pitäjä 1967 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Königstedt, sång och musik i Helsinge,1967
Helsingin pitäjä 1969 Helsinge, Helsinge socken, Kivistö, Helsinge kyrkbyn1969
Helsingin pitäjä 1970 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby,1970
Helsingin pitäjä 1972 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Olofs1972
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944 Helsingfors, skyddskårer, 1918-1944, Stig Roudasmaa1997
Helsingin suomalainen normaalilyseo 1887-1937. Juhlajulkaisu Helsingin normaalilyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1937
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886-1976. SYK skolmatriklar, skolhistoriker, Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors,1978
Helsingin yksityislyseo 1923-1973 Helsingin yksityislyseo, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, förteckningar, elever, 1900-talet1974
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869-1885 studentmatriklar, Helsingfors universitet, 1800-talet, personhistoria, studerande1996
Hembygdsforska! Steg för steg hembygdsforskning, Sverige1990
Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels släktforskning, släkter, historia, Brommels, Antfolk, Becker, Hannus, Lindfors, Perjus, Pörtfors, Rönngård, Rönnlund, Vahlsberg, Åström, Österbäck, Österlund, Övermark, Närpes, Yttermark1998
Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Helsingfors, barndomshem, Bulevarden, Kampen, Gardesstaden, Ulrikasborg, Rödbergen, Kronohagen, Skatudden, Långa bron, Tölö1990
Hemmafronten 1939-1945 Originaltitel: Kotirintama 1939-19452003
Hemmafrontens brödraskap. Jordbrukshjälpen och Kvarkentrafiken Svensk arbetshjälp för jordbruk i Finland under krigsåren 1941 - 1944 med namnlistor, vinterväg över Kvarken under vinterkriget 1939 - 1940, Norgehjälpen (svensk)2013
Heraldica Fennica heraldik, Heraldiska Sällskapet i Finland1978
Heraldiken i Sverige heraldik, Sverige2001
Heraldry in England heraldik, England, Storbritannien1946
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I-II prästmatriklar, herdaminnen, Östra Finland, Borgå stift, Viborgs stift, Borgå, Viborg, församlingar, stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1800-talet1868-1869
Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, förvaltning, lärare, Ingermanland, Sverige, 1500-talet, 1600-talet, församlingar, stift1987
Herdaminne för Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940 herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, Ingermanland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, svenskspråkiga, finskspråkiga, församlingar, stift, Ryssland, ryska tiden2000
Herman, min Herman. Roman romaner, guldgrävare, finländare, Österbotten, Sydafrika1988