Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1531 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Släkten Marander. En utredning av Gunnar Maranders och Elin Sundtsröms anor och släkt Släktforskning, Marander, mfl.1992
Släkten Norrmén. En krönika genom elva släktled och tre århundraden. Släktforskning, Nurmeen, Norrmén, Qvarnström, Gyllenbögel, Raumo, Åbo, Helsingfors
Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg Släktforskning, Nylander,
Släkten Schulman - von Schulman i Sverige, Finland och Baltikum. Familjelrönika och ättartavlor. Släktforksning, Sculman, von Schulman1938
Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar samlade och sammanställda av Ida Wennström släktforskning, historia Settergren, Sverige1952
Släkten Silén. En krönika om August Oskars och Hedvig Josefinas urhem 1865-83 samt en förteckning av deras efterkommande. släktforskning, Silén, Åbo, Pojo1988
Släkten Simberg. En släktkrönika Släktforskning. Simberg ,Fredrikshamn, Sordavala, Helsingfors1992
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktkrönika. Anteckningar Släktforskning, Stråhlman, Borgå, Viborg1999
Släkten Stråhlman- Stråhlmann. Släktutredning & litteraturförteckning Släktforskning, Viborg, Borgå m.fl.1993
Släkten Sumelius släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumeles, Sumell, Sulamäki,1944
Släkten Sumelius. Med särskild hänsyn till ättlingarna efter Gustaf Oskar, Frans Peter Wilhelm och Georg Ilo Immanuel Sumelius Släktforskning, Huuna, Sumelius, Sumellus, Sumell, Sulamäki2005
Släkten Söderström - Hertzman, Farmors farmors anor sedan 1600-tal släkthistoria, Skåne, Småland, Östergötland, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal2023
Släkten Trädgårdh Släktforskning, Trädgårdh, Sverige, Skåne1978
Släkten Wilskman släktforskning, Wilskman1907
Släkten Zitting släktforskning, Zitting, Sitting, Sverige, Finland, USA1996
Släkter i brytningstider. En krönika över släkter i Finland släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Sibbo, Ådahl, Mylius, Knekt2017
Släkterna Caino och Torp. En genealogisk studie. 1490(1603)-1799 släktforskning, Caino, Kainu, Torp, Torppa, Österbotten, Mellersta Österbotten, Vetil, Kaustby, Halso, Perho2002
Släkterna Wingqvist och Åhman från Helsinge socken Släktforskning, Helsinge, Sibbo, Mäntsälä, Tusby1997
Släktforska i Finland handbok, släktforskning, Finland, grundläggande vägledning, Finlands historia, finska regementen, ortsnamn2023
Släktforska i städer släktforskning, Sverige, Stockholm, Göteborg, Karlskrona2019
Släktforska med DNA DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
Släktforska med kartor kartor, Sverige2016
Släktforska om sjöfolk släktforskning, Sverige, sjöfolk, sjömanshus2017
Släktforska utanför Norden släktforskning, Europa, Baltikum, Levanten, Asien, Latinamerika, Sverige2019
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1983
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1987
Släktforska! Steg för steg släktforskning, Sverige1997
Släktforskarens uppslagsbok. 3400 uppslagsord uppslagsböcker2002
Släktforskarna och Krigsarkivet. En vägvisare till de militära källorna Sverige, militära källor, Riksarkivet2000
Släktforskarnas årsbok ´96. Resor, Östergötland, Varia. släktforskning, Tage Danielsson, resor1996
Släktforskarnas årsbok - 97 Judiska familjer, barnhusbarn, Släkten Berchelt, urmakare, militärhistoria, smeder, prästsläkter1997
Släktforskarnas årsbok '98 Källkritik, Etik, Faderskap, Prentation av SBL, Medeltida källor, Släkter: Karl VI Gustaf, Olof Montén, Sasse, Maria Watz, Ängaätten, Smedssläkter, Svedjefinnar1998
Släktforskarnas årsbok '99 Familjearkiv, stavning av namn, emigrantöden, pesten, bysamhälle, borgmästarsläkter i Hudiksvall, släktutredningar: Felländer, Bengt Feltman, Sten Pedersson (stjärna),1999
Släktforskarnas årsbok 2000 Rattiga och fattigvård förr, militärtjenst 1800-talet, släkterna Gottfarb, Rålamb, Palbitzki2000
Släktforskarnas årsbok 2002 Släkterna: Aspenäsätten (Blå), Moderus (Modéer), Zacharoff; Saint -Barthélemy; dödsorsaker (sjukdomar); länsräkenskaper; värdering av äldre släktutredningar2002
Släktforskarnas årsbok 2004 Släkterna Christiernin, Fot, Hysing, Keisari, Schmidt; svenska officerare i amerikanska inbördeskriget; trolldomsprocesser i Småland; morianer i 1700- och 1800-talets Stockholm; ättebot (mansbot)2004
Släktforskarnas årsbok 2006 släkterna: Hillebard, Kärling, Mörk, Pagrotsky, Paulin, prästsläkter på 1600-talet, sexmannasläkter i Gårdväga socken på 1600-talet; kvinnors bakgrund; Linköpings blodbad; äldre dagstidningar;2006
Släktforskarnas Årsbok 95. Framtiden, Ångermanland, Varia Släktforskning, namnforskning, Ångermanland1995
Släktforskning för alla släktforskning, Sverige1980
Släktforskning i Finland släktforskning, Finland2015
Släktforskning i svenska Österbotten. Förteckning över släktforskare och deras arbeten bibliografier, släktforskning, Österbotten, förteckningar, släktforskare, släktforskarförteckningar1966
Släktforskning. Praktisk handbok för Finland släktforskning1947
Släktforskning. Vägen till din egen historia släktforskning, Sverige1993
Släktföreningen Sandelin och släktföreningen Släktforskning, Sandelin tre grenar2004
Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter släktforskning2005
Släktkalender [I] släktforskning1949
Släktkalender II släktforskning1956
Släktkalender III släktforskning1960
Släktkalender IV släktforskning1963
Släktkrönika I. Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök Släktforksning, Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök, Sverige, Finland, Sibbo, Tusby1981
Smedforska. Hur jag finner brukssmederna i släkten. handbok, smeder2013
Smeds-bladet nr 2 släktforskning, Österbotten, Smeds, släktföreningar, antavlor, Blomström, adel, byggmästare, utvandrare, Alaska, Ahlnäs, släkttidningar1978
Smått och gott för släktforskare släktforskning, släkthistoria, släkttabeller, Limingo, Lithovius, presidenter, ärkebiskopar, Carl Michael Bellman, Ekenäs, släktutredningar1985
Snappertuna en kustbygds hävder. Del I forntid-1809 Snappertuna, bol och byar under medeltiden, Raseborg, Snappertuna kyrka, soldaterna i Snappertuna 1743, 1804 och 1806, källförteckning, personförteckning, ortnamnsförteckning1991
Snappertuna en kustbygds hävder. Del II efter 1809 Snappertuna, kyrkans tjänare, kommunala förtroendemän, bildningsväsendet, lanthushållning, kommunikationer, skyddskår och Lotta Svärd, längder över hemmansägare efter 1809, längder över landbönder, arrendatorer och torpare efter 1809, källhänvisningar1975
Sockenbacka bykyrka Helsingfors, Sockenbacka, bykyrka, 1929-1959, historik, Lukas församling 40-årsjubileum, Pro Lukas2001
Som officer med Svenska brigaden i Finland 1918, Finska inbördeskriget, Svenska brigaden, officer (kapten)1919
Sommarliv på Björkholmen. Kesäpäiviä Koivusaaressa. Helsingfors, Drumsö, Björkholmen, villorna på Björkholmen, släkter, släktforskning, Heikas, Bertas, Wavulin, Brummer, Karl och Ester Stockmann, Grönqvist, Seidenschnur, Tiljander, Zitting, Breder, Helsingius,Jorvasvägen, NJK, båtar2009
Sortavalan Pulli-suku I Släktforskning, Pulli, Pullinen, Sortavala1989
Sortavalan tyttökoulu ja Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat 1857-1944 Sortavalan tyttökoulu, Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat, flickskolor, skolmatriklar, skolhistoriker, Sordavala, 1800-talet, 1900-talet1962
Sotahistoriallinen Aikakauskirja 5 Sotahistoriallinen Aikakauskirja 5, 19861986
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1728-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1992
Sotkamon seurakunnan rippikirja 1729-1734 kommunionböcker, Sotkamo, 1700-talet1995
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931 Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, företagshistoriker, kollektivtrafik, Helsingfors stad, spårvägar, historia1931
St. Katarina svenska församlings i St. Petersburg historie. På grund av kyrkorådsprotokoll och upplevelser församlingar, S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg, historia, församlingshistoriker, svenskspråkiga, finländare, finlandssvenskar, svenskar, Ryssland, 1800-talet, 1900-talet1980
Stadsbor i gågna tider. Släktforskaren och staden Städer i Sverige, Stockholm, Göteborg mm, domböcker, kartor, Norman, Bellman1989
Stenbådan. Ett åländskt fiskeläge i Bottenhavet Stenbådan, Brändö, Åland, fiskelägen, Bottenhavet, historia1980
Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift. Biografisk matrikel prästmatriklar, herdaminnen, församlingar, Stockholms stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1900-talet, Stockholm, Finska församlingen1951
Stockmann sadan vuoden aikana företagshistoriker, handelshus, varuhus, Stockmann, historia, släkter, personhistoria, Helsingfors, Tyskland, G. F. Stockmann Aktiebolag, 1800-talet, 1900--talet1962
Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1897 släktforskning, adelskalendrar1897
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
Strengberg 1762-1962 Ph. U. Stregnberg & K:ni Ab, tobaksindustri, historia, företagshistoriker, Jakobstad, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1962
Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå 1863-1963 Strömborgska läroverket, Privata svenska fruntimmersskolan, Privata svenska flickskolan i Borgå, Svenska småskolan i Borgå, skolmatriklar, skolhistoriker, flickskolor, 1800-talet, 1900-talet1964
Strömfors socken Strömfors, före lilla ofreden, efter lilla ofreden, Stålarm, Willigman, Creutz, Wildeman, Boije,1923
Strömsdals bruk = Juantehdas. 1746-1946 Strömsdals bruk, historia, Juankoski, järnbruk, Kymmene Aktiebolag, Anton von Alfthan, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1946
Studenter under Finlands kampår 1898-1909 ofärdsåren, motstånd, generalguvernör Bobrikoff, 1898-19091940
Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 kyrkböcker, Sverige, Europa, 1600-1900-talet1985
Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850-1880. Registrering, propaganda, agenter, transporter och resvägar utvandring, utvandrare, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada, 1800-talet1977
Ståndssamhälle och universitet. Universitetsbesöken som socialt fenomen i Österbotten 1722-1808. En socialhistorisk undersökning socialgrupper, Österbotten, Kungliga akademien i Åbo, Nylander, Rein, Wacklin, Wegelius, Ravander, Pilkar, Schöring, Uhlbom, Pilkar, Birling, Seppelin, Anglenius, Schroderus, Munck, Vargelin, Niska, Gäddvik, Ahlberg, Wikar, Kärnell 1700-talet, 1800-talet1950
Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekler. Försök till familjekrönika. Del I Släkten under 1600-talet och början av 1700-talet. Släktforskning, Stårck, Sturck, Sverige, Finland1964
Sukuhakemisto = Släktregister = Family index bibliografier, släktforskning1992
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I-II släktforskning1984
Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I släktforskning1901
Sukukuvasto I släktforskning1935
Sukunimet namn, efternamn, Finland2000
Sukunimiopas ; Suojatut sukunimet namn, skyddade släktnamn, skyddet för efternamn, Finland1984
Sukupiiri. Alarik Gustaf Castrénin ja Johanna Sofia Laguksen jälkeläiset släktforskning, släktböcker, släkter, Castrén, Lagus, Soininvaara, Oulainen1982
Sukututkijan aapinen släktforskning1983
Sukututkijan ABC släktforskning1985
Sukututkijan käsikirja släktforskning2009
Sukututkijan sanasto släktforskning1980
Sukututkijan tietokirja släktforskning1987
Sukututkimuksen jatko-opas släktforskning2008
Sukututkimuksen opas släktforskning1975
Sukututkimuksen perustieto släktforskning1996
Sukututkimus askel askeleelta släktforskning1999
Sumparn : "l'isle des Sundmans" : en kort historik över en försvunnen ö Sumparn, Helsingfors, öar, markanvändning,2000
Sundby skola 100 år 1897 - 1997 Skolmatrikel, historik, 1800-talet, 1900-talet, Närpes1997
Suomalainen sukuhakemisto = Genealogiskt repertorium för Finland släktforskning, bibliografier1943
Suomalaiset Siperiassa finländare, Sibirien, Ryssland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1967