Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1591 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Helsingin pitäjä 1969 Helsinge, Helsinge socken, Kivistö, Helsinge kyrkbyn1969
Helsingin pitäjä 1970 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Dickursby,1970
Helsingin pitäjä 1972 Helsinge, Helsinge socken, Helsinge kyrkby, Olofs1972
Helsingin pitäjä 2010 Tutkimuksia (kivikausi, Petter Forsskålin juuret, Suomen sota), Katrineberg, Vantaan maisemissa (undomsförening, Ruskeasanta, Kaivokselan kirkko), Marja-Vantaa, Minun Vantaani, Vantaan teollisuus, Heureka, Tapahtui Vantaalla, Lyhyesti2010
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944 Helsingfors, skyddskårer, 1918-1944, Stig Roudasmaa1997
Helsingin suomalainen normaalilyseo 1887-1937. Juhlajulkaisu Helsingin normaalilyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1937
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886-1976. SYK skolmatriklar, skolhistoriker, Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1800-talet, 1900-talet, Helsingfors,1978
Helsingin yksityislyseo 1923-1973 Helsingin yksityislyseo, skolhistoriker, festskrifter, Helsingfors, förteckningar, elever, 1900-talet1974
Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1869-1885 studentmatriklar, Helsingfors universitet, 1800-talet, personhistoria, studerande1996
Hembygdsforska! Steg för steg hembygdsforskning, Sverige1990
Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels släktforskning, släkter, historia, Brommels, Antfolk, Becker, Hannus, Lindfors, Perjus, Pörtfors, Rönngård, Rönnlund, Vahlsberg, Åström, Österbäck, Österlund, Övermark, Närpes, Yttermark1998
Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Helsingfors, barndomshem, Bulevarden, Kampen, Gardesstaden, Ulrikasborg, Rödbergen, Kronohagen, Skatudden, Långa bron, Tölö1990
Hemmafronten 1939-1945 Originaltitel: Kotirintama 1939-19452003
Hemmafrontens brödraskap. Jordbrukshjälpen och Kvarkentrafiken Svensk arbetshjälp för jordbruk i Finland under krigsåren 1941 - 1944 med namnlistor, vinterväg över Kvarken under vinterkriget 1939 - 1940, Norgehjälpen (svensk)2013
Heraldica Fennica heraldik, Heraldiska Sällskapet i Finland1978
Heraldiken i Sverige heraldik, Sverige2001
Heraldry in England heraldik, England, Storbritannien1946
Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I-II prästmatriklar, herdaminnen, Östra Finland, Borgå stift, Viborgs stift, Borgå, Viborg, församlingar, stift, kyrkan, uppslagsböcker, medeltiden, 1500-1800-talet1868-1869
Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, förvaltning, lärare, Ingermanland, Sverige, 1500-talet, 1600-talet, församlingar, stift1987
Herdaminne för Ingermanland II. De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940 herdaminnen, prästmatriklar, kyrkohistoria, Ingermanland, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, svenskspråkiga, finskspråkiga, församlingar, stift, Ryssland, ryska tiden2000
Herman, min Herman. Roman romaner, guldgrävare, finländare, Österbotten, Sydafrika1988
Herrar och herrgårdar herrgårdar, personhistoria, släkter, 1700-talet, 1800-talet, Nyberg, Carl Serlachius, Zacharias Topelius, Carl Olof Cronstedt, Otto Henrik von Fieandt, Carl Petter Nyberg, Hedvig Kristina Nyberg, Henrik Nyberg, Topelius, Stansvik1941
Herrar till hatt och värja. En bortglömd gren av släkten Thesleff. Släktforskning, Thesleff, Nyen, Viborg, Kimitoön1963
Herrasväen ja työläisten kaupunki. Helsingin vanhoja kortteleita 2. Helsingfors, Berghäll, Eira, kvarteren i ordningsföljd1983
Herrskap och småfolk I. Genealogiska Utredningar och personhistoriska anteckningar om släkterna Nordling. släktforskning, Nordling, Eketrä, Sverige - Finland, Kimito1947
Herrskapsfolk: Ståndspersoner i Finland 1721-1870 1700-talet, 1800-talet, Finland, stånd, struktur, rekrytering, bildad klass1982
Heurlinska skolan i Åbo 1861-1911 Heurlinska skolan, festskrifter, skolhistoriker, flickskolor, skolmatriklar, Åbo, 1800-talet, 1900-talet1911
Heurlinska skolan i Åbo. En minnesskrift 1961 Heurlinska skolan, festskrifter, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1962
Hevoshaasta Helsingin helmeksi : Marjaniemi 1920-1990 Marudd, Helsingfors, 1900-tal
Hirvensalmen Relander-suku Släktforskning, Relander, Hirvensalo, St Mickel, Hauho, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet,1976
Historiallinen Arkisto 90 medeltiden, 1700-talet, 1800-talet, Tapio Helen, Aimo Katermaa-Ottela, Reino Kero, Raimo Ranta1987
Historisk atlas kartbok för Finlands skolor1961
Hjältarna i Finska kriget 1808 - 1809. Minnesbilder och biografier biografier, minnesbilder, krig, 1800-talet, Finland1908
Holmens bruks och fabriksaktiebolag Norrköping Norrköping, manufaktur, industri, 1600-talet till 1900-talet, Louis de Geer1945
Hospitalet i Helsingfors 1550-1840. Huvudstadens äldsta social- och sjukvårdsanstalt. Helsingfors, Gustav Vasa, Gammelstaden, stadslasarett, patienter, förvaltning,1974
Hufvudstaden. En bildbok vid Hufvudstadsbladets 110-årsjubileum den 5 december 1974. Helsingfors, Hufvudstadsbladet, bildbok, August Schauman, Mannerheimvägen, fotografregister1974
Hundra år med Pauligs 1876-1976 företagshistoriker, handelshus, kaffe, industriföretag, historia, Oy Gustav Paulig Ab, livsmedel1976
Hur bär man ett namn. Roman namn, efternamn, essäer, romaner, Svenskfinland, von Essen, Essen Agneta von2012
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Andra delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, den yngre1952
Huset Hackman. En viburgensisk patriciersläkts öden 1790-1879. Första delen Hackman, släkter, släktforskning, Tyskland, handelshus, företag, Viborg, historia, 1700-talet, 1800-talet, Johan Friedrich Hackman, Marie Hackman1940
Huvudstaden - Helsingfors och Finska staten 1808-1863 Helsingfors, 1800-talet, den gamla trästaden, den nya staden2012
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841 Tavastehus, skolmatriklar, elever, Tavastehus trivialskola, trivialskolor, 1700-talet, 1800-talet1927
Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1909-1927. Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1927-1934 Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning. Svenska handelshögskolan, historiker, matriklar, ekonomer, 1900-1930-talet, Helsingfors1934
Högre svenska lantbruksläroverket 1916-1966 Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1966
Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo. Dess tillkomst och första tio år Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo, lantbruksutbildning, skolhistoriker, skolmatriklar, Åbo, 1900-talet1927
Högvalla 1908 - 1928 historik, matriklar, 1900-talet, Karis1928
I Borgå och Helsingfors essäer, Mårtenson, Borgå, Helsingfors, dagboksanteckningar, brev, Runeberg, Lindfors, 1700-18001969
I fädrens spår. Övermark 1986 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, rotesoldater, Norrback, släkter1986
I guldmyntfotens hägn. Finlands Bank 1878-1914 Finlands Bank, historia, 1800-talet, 1900-talet, ekonomisk historia, guldmyntfoten1969
I huvudstadens virvlar. Helsingforsfilm i tolv öden. Helsingfors, Markus Hultman, lektor Conradius, Wilhelm Lindelund, Adrian Stenlöv, sockerbagare Krusell, privatdetektiv P. F. Wickmann, professor James Brinck, tandläkare Viola Brusin, hovmästaren, konsthandlare Bengt Blondin, presidentens adjutant, diktar1928
I Nådens dal. Klosterfolk och andra c. 1440-1590 Nådendal, kloster, 1400-talet, 1500-talet1979
I oljans och vindarnas land. Brev från Baku 1882-1886 Gustaf Törnudd, finländare, Baku, Azerbaijan, Ryssland, 1800-talet, 1880-talet, autonoma tiden, Nobel1956
Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag 1898-1967 företagshistoriker, Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag, Ömsesidiga bolaget Industriförsäkring, 1800-talet, 1900-talet, arbetsolycksfall1974
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, andra delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, första delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner. Ingå kyrka, byar, gårdar1985
Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika, tredje delen Ingå, Fagervik, Degerby, Västnyland, Alf Brenner, 1936-1971, Ingå kommun, byar, gårdar1971
Inte bara kyrkböcker. Alternativa källor i släktforskningen. Biographica, Genealogica, Bilder1990
Intermezzo - Stenrothien välisoitto. Vänrikki Erik Stenrothin (1688 - 1766) jälkeläisten sukukirja Släktforskning, Stenroth, soldater , musiker, präster, lärda2006
Invid Västerleden, Mattlidens gymnasiums 25 års historik 1977-2002 Skolmatrikel, direktion, lärae, elever (t.o.m. 2001)2002
Isänmaan portinvartijat. Suomen rajojen vartiointi 1918-1994. Gränsbevakningsväsendet, 1918-1921, 1920- och 1930-talet, 1939-1944, 1958-1962, Gränsbevakningsväsendets personal, personregister1994
Itä-Helsingin vaiheita ja nähtävyyksiä - Minnen och sevärdheter i Östra-Helsingfors Helsingfors, Östra delen, minnen, sevärdheter2000
Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla. Savosta ja Viipurin-Karjalasta poismuuttaneita migration, emigration, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län1993
Jac. Ahrenberg och östra Finland. En litteraturhistorisk studie med politisk bakgrund. Ahrenberg, Bäck, Viborg, Helsingfors1943
Jacobina Charlotta Munsterhjelms Dagböcker 1799-1801. Med kommentarer och register. Munsterhjelm, Rehbinder m.fl. Elimä, Lovisa1970
Jag föddes till ett ljuvligt liv. Thesleff, Wahren, Viborg, Helsingfors1977
Jakob Bremers släkt Släktforskning, Bremer, Pipping2018
Jakob Bremers släkt - Jakob Bremerin suku Släktforskning, Bremer, Pipping,1992
Jakobstad. Ett bildverk utgivet med anledning av stadens 300-årsjubileum Jakobstad, stadshistoria, 1600-1900-talet, bildverk1952
Jakobstads historia. Andra delen Jakobstad, stadshistoria, 1700-talet, 1800-talet, församlingar1974
Jakobstads historia. Del IV Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet2002
Jakobstads historia. Första delen Jakobstad, stadshistoria, Pedersöre, förhistoria, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet1974
Jakobstads historia. Tredje delen Jakobstad, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1974
Jakobstads svenska folkundervisning 1800 - 1950, Skolor och lärare i ord och bild; Birck Joh. Ludvig lärarmatrikel, skolhistoria, Jakobstad, 1800-talet, 1900-talet1952
Jean Cronstedt 1832 - 1932 Cronstedt, Helsingfors1932
Johan Eriksson Norberg (1660-1740). Nordenskiöldien kantaisä. Den nordenskiöldska ättens stamfader. Släktforskning, Norberg-Nordenskiöld, Wrede, Sverige-Finland, Mänstäl,1995
Johan Josef Fogelberg - Från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Åbo, Esbo, Pargas, Nagu, Helsinge, 1800-talet, 1900-talet2019
Johan Kemp. En aktiv patriot i Finland 1881 - 1941 1800-talet, 1900-talet, politisk aktivitet, Lahtis1942
Johan Sundströmin sukua Suomesta ja Ruotsista Släktforskning, Sundström, brukshistoria, Dalsbruk, Björkboda
Johdatus geneettiseen sukututkimukseen DNA-släktforskning, genetisk släktforskning2018
John Lindgren, Viipuri. Lyhyttavaroiden tukkuliike. Alusvaate-, kravatti-, olkain- ja lakkitehtaat. Villa- ja puuvillakutomo. Värjäämö 1899-192 John Lindgren, Viborg, företagshistoriker, partiaffärer, väverier, textilier1924
Johtoporras VI personer på ledar- och förtroendeposter inom näringslivet i Finland1971
Journalister och publicister i svensk press i Finland under tvåhundra år. En matrikel journalister, publicister, matriklar, journalistik, personhistoria, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Svenskfinland1981
Jusupoffska villan i östra Brunnsparken och dess invånare. Villan Nr 8 kallad Rauhaniemi. Helsingfors, Brunnsparken, släkter, Jusupoffska villan, villan nr 8, Rauhaniemi, Karl Stockmann, Fredrik Wilhelm Grönqvist, Sten Stockmann, Zenaida Jusufpoff, invånarna i Jusupoffska villan 1847-1865, Leopold Toppelius, Emil Borgström, Theodor Höijer2006
Juthbacka. Jubileumskrift Nykarleby, herrgårdar, historia, Juthbacka semesterhem, Carl Backman, Forsman1961
Juuret Kälviällä 1688-1809. Avuksi sukututkimukseen Kälviällä ja Ullavalla släktforskning, Kälviä, Kelviå, Ullava, Österbotten, hemman1985
Jyväskylän Norssi 70 vuotta. Historiikki ja matrikkeli Jyväskylän normaalilyseo, Jyväskylän Suomalainen Yhteiskoulu, Jyväskylän Koeyhteiskoulu, Jyväskylän Koeyhteislyseo. Jyväskylän Yhteislyseo, skolmatriklar, skolhistoriker, Jyväskylä, 1900-talet1986
Jyväskylän seminaarin historia Jyväskylän seminaari, lärarseminarier, Jyväskylä, historiker, 1800-talet, 1900-talet1963
Jyväskylän tyttökoulu ja tyttölyseo 1864-1964 Jyväskylän tyttökoulu, Jyväskylän tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter,1800-talet, 1900-talet, flickskolor1964
Jägarbataljonen 27, II delen. En historik i ord och bild Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, Libau, Riga, Misse, porträtt,1920
Jägarbataljonen 27. I delen. En historik i ord och bild. Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, porträtt,1919
Jägarna i världskriget Historik, skrivelser och tal av bataljonens befäl, hälsningar av och till jägare1933
Jägarpojkar vid det ärorika fjärde kompaniet J. B. 27 1915 - 1916, anekdoter, utbildningstiden i Tyskland1924
Jäsenluettelo 1990. Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry sekreterare, Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen, medlemsförteckningar1990
Jääsken kihlakunnan historia I. Vuoteen 1700 lokalhistoria, Jääski härad, historia, förhistoria, medeltiden, -1700, Ruokolahti, Rautjärvi, Joutseno, Jääski, Kirvu, Antrea, Vuoksenranta, Karelen1957
Kadettiupseerit 1920-1970 Kadettofficerare 1920-1970, matrikel, namnförändringar, förkortningar, ordensförkortningar, kursförteckningar1971
Kahden sotalipun alla Militaria, Matrikel, finska kadettskolan, i Ryssland utbildade militärer, källförteckning, Castrén,2003
Kajaanin asukkaat 1651-1750 invånare, Kajana, 1600-talet, 1700-talet1981
Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon seurakunnissa avioliittoon kuulutettuja 1737-1748 lysningar, äktenskap, Kajanaland, Kajana, Paltamo, Sotkamo, 1700-talet1992
Kalender över Ointroducerad adels förening 1964 släktforskning, ointroducerad adel, Ointroducerad adels förening, Sverige1963
Kalender över Ointroducerad adels förening 1970 släktforskning, ointroducerad adel, Ointroducerad adels förening, Sverige1970