Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Matrikel öfver generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären den 1 januari 1894

Matrikel, finska militären 1894, stabs- och överofficerare, Oskar Wasastjerna, personregister

1. Matrikel över generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären 1 januari 1894.
2. Matrikel över generaler, stabs- och öfverofficerare vid finska militären 13 januari 1897.

Aktörer
redaktör: Wasastjerna, Oskar
utgivare: Finsk militär tidskrifts förlag
Ämnesord
matriklar, officerare, militärer (roll)
Tid
1894
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
I 10 Militärer
Skapat 04.11.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 25.11.2022 av rita.neittamo