Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1688 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Suomen piirilääkärit 1749-1927. Kokoelma lyhyitä elämäkertoja kretsläkare, läkarmatriklar, biografier, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1928
Suomen Rakuunarykmentti 1889 - 1901. Upseeristo ja siviilivirkamiehistö Eteläkarjalan Museo julkaisusarja 101984
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Div. Finlands frontmän 1939-1945, 6:e divisionens historik, 6:e divisionens matrikel1973
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Divisioona jatko-osa 6:e divisionens matrikel, fortsättningsdel1978
Suomen rintamamiehet 1939-1945. Päämaja, sodanjohto, erilisjoukot, reservit Finlands frontmän, 1939-1945, högkvarteret, krigsledningen, separatenheter, reserver, matrikel1975
Suomen sähköinsinöörejä = Elektroingenjörer i Finland 1926-1951 elektroingenjörer, ingenjörer, matriklar, medlemmar, Finlands elektroingenjörsförbund r.f.1951
Suomen Sähkölaitosyhdistys 1926-1966 Suomen Sähkölaitosyhdistys, historiker, 1900-talet, elverk, föreningar, Finland1966
Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo ja sen kaupankäyntimenetelmät 1600-luvun alkupuolella avhandling, Helsingfors Universitet, Filosofiska institutionen1954
Suomen teologit = Finlands teologer 2010 prästmatriklar, kyrkan, 2000-talet2010
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1911 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1911
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1914 = Finska tullverkets matrikel 1914 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1914
Suomen tullilaitoksen matrikkeli 1916 = Finska tullverkets matrikel 1916 Finska tullverket, Tullstyrelsen, matriklar, tjänstemän, tulltjänstemän, tullkamrar, tullexpeditioner, gränsbevakningen, autonoma tiden, 1910-talet1916
Suomen vanhat pappilat. Menneisyyden tulevaisuus. Osa 1 prästgårdar, arkitektur, historia, dissertationer2000
Suomen vanhat pappilat. Menneisyyden tulevaisuus. Osa 2 prästgårdar, arkitektur, historia, dissertationer2000
Suomen Vapaussota 1918 Merkit ja tunnukset Frihetskriget 1918, jägarrörelsen, ordnar, minnesmedaljaer, fanor, röda gardet, Estlands frihetskrig 1918-1919, Sininen Risti, Tapio Saarni,1986
Suomen voimistelunopettajat 1883-1959 = Finlands gymnastiklärare 1883-1959 gymnastiklärare, matriklar, 1800-talet, 1900-talet, lärarmatriklar1959
Suomenlinna - Sveaborg - Viapori 1968
Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna. Del 1 släktforskning, ättartavlor, Sverige2008
Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna. Del 2 släktforskning, ättartavlor, Sverige2008
Supplement till matrikeln för Svenska privatlyceum och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio Svenska privatlyceum i Kuopio, Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, skolmatriklar, flickskolor, samskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1950
Sursillin suku = Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1971
Suuri kansalaishakemisto I-III personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966-1968
Svartå bruks historia Svartå, västnyland, Svartå Bruk, smeder, ortnamnsförteckning, personregister, Linder,1962
Sveaborgs gåta, En studie i defaitism 1800-talet, Sveaborg, kapitulation,1958
Svensk arkivguide. Topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige arkiv, Sverige1990
Svensk regementshistorisk bibliografi Litteratur över svenska regementen enligt regemente och författare1949
Svensk slägtkalender och Svenska ättartal. Årg. 1-14 1885-1908. Personregister släktforskning, Sverige1976
Svenska arkitekters verksamhet i Finland 1870-1920. En del av utbildningsutbytet inom det tekniska området mellan Sverige och Finland arkitekter, rikssvenska, Sverige, Finland, personhistoria, biografier, arkitekturhistoria, 1800-talet, 1900-talet, doktorsavhandlingar1998
Svenska brigaden, En skildring från Finlands frihetskrig på uppdrag av föreningen Finlands vänner Svenska brigaden, 1918, Messukylä, Uusikylä, Tammerfors, Lempäälä, Tavastehus1920
Svenska folkskolan i Uleåborg 1880 - 1974 historik, skolmatriklar, Uleå 1800-talet, 1900-taletborg,1997
Svenska fruntimmersskolan - Svenska flickskolan i Åbo 1844-1955. Elevmatrikel Svenska fruntimmersskolan i Åbo, Svenska flickskolan i Åbo, skolmatriklar, skolhistoriker, flickskolor, Åbo, 1800-talet, 1900-talet1966
Svenska fruntimmersskolan och dess fortsättare Svenska mellanskolan i Uleåborg 1859-1924 skolhistorik, och matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Uleåborg, lärare, elever1924
Svenska fruntimmersskolan, Svenska flicklyceet i Helsingfors. Festskrift utg. till hundraårsjubileet november 1945 Svenska flicklyceet i Helsingfors, Svenska fruntimmersskolan, skolhistoriker, matriklar, personal, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1945
Svenska handelshögskolan 50 år, Festskrift med matrikel ekonommatrikel, 1900-tal1959
Svenska handelshögskolan 50 år. Festskrift med matrikel Svenska handelshögskolan, Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning, festskrifter, matriklar, ekonomer, 1900-1950-talet, Helsingfors1959
Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1911-1936 Svenska handelsinstitutet i Helsingfors, skolmatriklar, skolhistoriker, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, Helsingfors, merkonomer1936
Svenska handelsinstitutet i Helsingfors 1911-1961 Svenska handelsinstitutet i Helsingfors, skolmatriklar, skolhistoriker, 1900-talet, Helsingfors, merkonomer1961
Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1922. En minnesskrift Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1923
Svenska klassiska lyceum i Åbo 1872-1972 Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1974
Svenska klassiska lyceum i Åbo 75 år 1872-1947 Svenska klassiska lyceum i Åbo, festskrifter, skolhistoriker, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1947
Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred Indelningsverkets uppkomst, soldater, ryttare, rusthållare, rotebönder, soldathustrun2002
Svenska köpmannaläroverket, Svenska köpmannaskolan 1949-1969 Svenska köpmannaläroverket, Svenska köpmannaskolan, skolhistoriker, skolmatriklar, handelsskolor, försäljare, Helsingfors1969
Svenska Landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 1 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 11933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 2 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 21933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 3 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 31933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 4 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 41933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 5 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 51933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 6 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidenssvenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 61933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 7-8 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 7-81933
Svenska lyceets i Wiborg konvent 25 år matrikel över skolkonvent, Viborg, 1800-tal, 1900-tal1916
Svenska lyceum i Helsingfors 1872-1957. Jubileumsskrift skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, Reallyceum, Svenska reallyceum, Svenska lyceum, Svenska lyceum i Helsingfors1960
Svenska lyceum i Wiborg 1874-1917 Svenska lyceum I Wiborg, skolhistoriker, skolmatriklar, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1917
Svenska lyceum i Wiborg. Elevmatrikel 1874-1939 Svenska lyceum I Wiborg, skolmatriklar, Viborg, 1800-talet, 1900-talet1960
Svenska normallyceum 1864-1964 Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1964
Svenska normallyceum i Helsingfors 1864-1914. En minnesskrift Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1915
Svenska normallyceum i Helsingfors. Dess tredje kvartsekel 1914-1939 Svenska normallyceum i Helsingfors, festskrifter, skolhistoriker, skolmatriklar, Helsingfors, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet1941
Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974. Del I, II Eleverna 1-4043 Svenska normallyceum i Helsingfors, skolmatriklar, Helsingfors, 1800-talet1974-1978
Svenska normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974. Del III, IV Eleverna 4044-7698 Svenska normallyceum i Helsingfors, skolmatriklar, Helsingfors, 1900-talet1984-1989
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning I/III Sverige, ortbeskrivning1932
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning II/III Ortbeskrivning, Sverige1932
Svenska orter. Atlas över Sverige med orbeskrivning III/III kartor, Sverige1932
Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter ortnamn, Estland2002
Svenska ortnamn i Finland ortnamn, Finland, Svenskfinland1984
Svenska pionärer i Sydamerika 1800-talet, 1900-talet, Oberá i Argentina,1970
Svenska privatlyceum och Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio. Historik och matrikel Svenska privatlyceum i Kuopio, Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, samskolor, Kuopio, 1800-talet, 1900-talet1916
Svenska privatskolan i Uleåborg 1859-1999 samt faktorer som upprätthållit densamma Svenska privatskolan i Uleåborg, skolhistoriker, skolmatriklar, Uleåborg, samskolor2000
Svenska reallyceum och Lyceum i Åbo. Elevmatrikel 1884-1945 Svenska reallyceum i Åbo, Lyceum I Åbo, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet1969
Svenska samskolan i Helsingfors (de Pontska skolan) 1913-1938 skolmatriklar, skolhistoriker, Svenska samskolan, 1910-talet, 1920-talet, 1930-talet, Helsingfors, de Pontska skolan1940
Svenska samskolan i Helsingfors 1938-1952. Minnesskrift över "de Pontska skolan" skolmatriklar, skolhistoriker, Svenska samskolan, 1930-talet, 1940-talet, 1950-talet, Helsingfors, de Pontska skolan1965
Svenska samskolan i Tammerfors 1895-1945 skolhistoriker, skolmatriklar, Svenska samskolan i Tammerfors, samskolor, Tammerfors, 1800-talet, 1900-talet1949
Svenska samskolan i Tammerfors. 75-års matrikel. 1895-1970 Svenska samskolan i Tammerfors skolmatriklar, skolhistoriker, samskolor, Tammerfors, 1800-talet, 1900-talet1970
Svenska skolan för synskadade 125 år Svenska skolan för synskadade, specialskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet, skolhistoriker1990
Svenska släkt-kalendern 1912 släktforskning, Sverige1911
Svenska släkt-kalendern 1914 släktforskning, Sverige1914
Svenska släktkalendern 1965 släktforskning, Sverige1965
Svenska släktkalendern 1936 släktforskning, Sverige1935
Svenska släktkalendern 1950 släktforskning, Sverige1949
Svenska släktkalendern 1984 släktforskning, Sverige1984
Svenska släktkalendern 1989 släktforskning, Sverige1989
Svenska släktkalendern 1992 släktforskning, Sverige1992
Svenska talande sämre folk . ett porträtt av en familj Helsingfors, svenskfinland, Per-Erik Lönnfors, 1940-talet, 1950-talet, pojkvärld2005
Svenska teatern - Benois teaterhus Benois teaterhus 1866 - 19361970
Svenska Teatern i ny gestalt 1800-talet, 1900-talet, Svenska teaterbyggnaden i Helsingfors1936
Svenska ättartal 1905-1908 släktforskning, Sverige1905-1908
Svenska Österbotten. Vasatraktens kust- och skärgårdskommuner Österbotten, Vasa, Vörå, Maxmo, Kvevlax, Korsholm. Replot, Björköby, Solf, Malax, Bergö, kommuner, Svenskfinland1963
Svenska Österbottens historia I Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, -1809, historia, landskap1977
Svenska Österbottens historia II Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkohistoria, utbildningshistoria, 1200-1900-talet, landskap1979
Svenska Österbottens historia III Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, ekonomisk historia, -1900-talet, landskap1980
Svenska Österbottens historia IV Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, landskap, kulturhistoria, -1900-talet,1983
Svenska Österbottens historia V Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa län, historia, kyrkor, konsthistoria, byggnadshistoria, kyrkobyggare, landskap1985
Svenska Österbottningar i Helsingfors. Historik 1917-1992 föreningshistoriker, Svenska Österbottningar i Helsingfors, Österbotten, Helsingfors, 1900-talet
Svenskbysläkter 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Röicks pastorat på Dagö,Hohenholms gods, Stenbock, släktförteckningar, Gammalsvenskby1994
Svenskt i Finland 1. Studier i språk och nationalitet efter 1860 finlandssvenskar, identitet, Svenskfinland, 1800-talet, 1900-talet1983
Svenskt i Finland 2. Demografiska och socialhistoriska studier finlandssvenskar, befolkningsutveckling, demografi, språkgränser, Svenskfinland, Viborg, Österbotten, Nyland1984
Sveriges Bibligrafi intill år 1600 Band I Sveriges bibliografi 1478-15301938
Sveriges regenter. Från forntid till nutid personhistoria, släkter, Sverige2004
Sveriges ridderskap och adels kalender 2007 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2006
Sveriges ridderskap och adels kalender 2010 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2009
Sveriges ridderskap och adels kalender 2013 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2012
Sveriges ridderskap och adels kalender 2016 släktforskning, adelskalendrar, Sverige2015