Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1688 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Brändö svenska samskola 1912-1962 Brändö svenska samskola, skolhistoriker, skolmatriklar, samskolor, Helsingfors, 1900-talet1962
Byar och gårdar i Helsinge från 1750 till 1865 Helsinge, Helsinge socken, Vanda, bytomter, bondgårdar, herrgårdar, Backas, Ströms, Brusas, Ridars, Söderskog, Malmgård, Vesterkulla, Tali, Torsten Jägerhorn, Cedersparre, Carl Johan Adlercreutz,1973
Byar och hemman i Lojo. Svesk-finsk namnförteckning Lojo, byar, hemman, namnförteckning1996
Byggare och byggnader i gamla Mariehamn byggnadshistoria, Mariehamn, Åland1979
Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema Hangö, Lehto, historia, Östra hamnen, magasin, HSF:s paviljong, hotell Regatta, Boulevarden, Hangö kyrka, vattentornet, villor, Hangö casino, Appelgrensvägen, Tulludden, Täktom, Tvärminne, Lappvik1989
Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700-talet Båtsmän, roteringen i Finland 1641, Åland, Åboland, Jarl Stormboms avhandling vid Åbo Akademi, 1700-talet, källregister, personregister, båtsmän enligt socken,1959
Båtsmän, ryttare & soldater.Släktfosrkaren och militära källor Årsbok 1988 Militärhistoria, indelta soldater, arkiv, Ragvaldsson, Sverige-Finland, medetidsgenealogisk utredning1988
Bäckby genom tiderna Kyrkslätt, Bäckby, Lappträsk, Antas, Brusas, Ersas, Envalds, Jossas, Malmgård, Markusas, Ollas, Stjernvall2000
Carl Enckell/Mustajärvi (1755-1832) och hans efterkommande intill år 2002 släktforskning, Enckell, Mustajärvi, Jokinen, Linni, Mustalammi, Mustalampi, Pohjavaara, Ventelä, Ventälä, Ikalis, Tavastkyrö2002
Carl Robert Sederholms liv, verk och intellektuella individuation Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk nr 150, 1800-talet, evnadslopp, litterär produktion, intellektuella individuation1996
Carl Theodor Höijer 1843-1810. En självbiografisk uppsats från år 1910. Helsingfors, Höijer, arkitektur, levnadsbeskrivning1983
Castren suku r.y. Sukuvaakuna Castrén, släktvapen, släktforskning2009
Castrén-suku Släktforskning, släktförening1992
Chiewietz teaterhus 1860 - 1863 Jubileumsskrift, Chiewitz teaterhus 1860 - 18631966
Chronologiska förteckningar och anteckningar öfver Finska universitetets fordna procancellerer samt öfver faculteternas medlemmar och adjuncter Universitetet, personal, Finland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet1836
Corps consulaire en Finlande = Suomen konsulikunta = Konsulskåren i Finland II, 1917-1990 konsuler, diplomater, matriklar, konsulater, förteckningar, historia, 1900-talet1990
Corps consulaire en Finlande I. 1779-1917 konsuler, biografier, matriklar, konsulater, historia, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1972
Cygnaeus lågstadieskola. Hundra år ung Cygnaeus lågstadieskola, lågstadieskolor, folkskolor, skolhistoriker, Helsingfors, festskrifter, 1900-talet, 2000-talet2010
Dagbok 1915 - 1916 1915 - 1916, Tyskland, Jägarrörelsen, dagbok1918
Dagbok öfver dess resor på finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817 dagböcker, C. A. Gottlund, Sverige, Dalarna, Hälsingland, Västmanland, Värmland, skogsfinnar, utvandring, Finland1984
Dagbok. Anteckningar 1844-1916 dagböcker, Johan Wenelius, Gamlakarleby, Karleby, Pedersöre, Stockholm, 1800-talet, lokalhistoria, släkter, Gästgifvars, Ventjärvi, Ska1990
Dalsbruks järnverk och brukspatroner 1686-1936 Aktiebolaget Dalsbruk, Dragsfjärd, järnbruk, Dalsbruks järnverk, historia, personhistoria, brukspatroner, släkter, 1600-1900-talet, Erland Gudmundsson, Faxell, Cronmarck, Norenius, Norlind, Broman, Hising, Petersen, Ramsay1936
Daniel Johan Myréens ättlingar Släktforskning, Myréen, Aladin, Berger mfl., Södemanland, Sverige ,Helsinge, Fredikshaman mm2006
De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 I släktforskning, 1800-talet1968
De adliga legitimations- och adoptionsärendena 1809-1917 II. Arkivuppgifter släktforskning1968
De gamlas hem i Borgå. Donator Gustaf Leopold Söderström släkthistoria, Borgå, De gamlas hem, tomthistoria, Söderström, Wittfooth,2006
De vita båtarna Finska Ångfartygs Aktiebolaget, FÅA, företagshistoriker, redare, passagerarfartyg, turism1970
Den cyklande humanisten; Historiker, arkivman, stockholmare; En vänbok till Ulf Söderberg Meddelanden från Krigsarkivet XXX2009
Den falske ingenjören och andra svenska spår i Argentina 1800-talet, 1900-talet, svenska emigranter2011
Den finlandssvenska befolkningsutvecklingen 1950-1980. En analys av en språkgrupps demografiska utveckling och effekten av blandäktenskap finlandssvenskar, befolkningsutveckling, Svenskfinland, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet1986
Den introducerade svenska adelns ättartavlor I-IX. Med tillägg och rättelser släktforskning, ättartavlor, Sverige1925-1936
Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor, Sverige1875
Den minnesrika gården, Rusthållet som blv stad Lovisa, Degerby rusthåll, bevarande1949
Den nordiska garnisionsstaden Historiallinen Arkisto 921988
Den siste lantmarskalken Biografi, släktforskning, von Born1961
Den siste lantmarskalken personhistoria, släkter, von Born, Berndtson, Grafström
Den som spar han har. Sparbanksverksamheten i Hangö 1881-2006 sparbanker, Hangö Sparbank, Sparbanken Aktia, historiker, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Hangö, Sparbanksstiftelsen i Hangö2006
Den svenska folkstammen i Finland Svenskfinland, finlandssvenskar, finlandssvenskhet, kulturhistoria1940
Den åländska storstugan Åland, storstugor, kulturhistoria, etnologi, hemman1976
Den äventyrliga sonen från Benvik 1800-talet, 1808-1809 års krig, Sydamerika, självständighetskamp2018
Det Anno 1729Florerande Swerige Facsimil av utgåvan, förord av Axel Norberg, personregister från 19421993
Det gamla Pyttis. Pyttis och Strömfors historia till år 1743. Pyttis, Strömfors, 1600-talets slut, ryttarebönder, säterier, till 1743, Holmgård, Kulla, Storbygård, Abborfors, Petjärvi, Stockfors, stamhemmanens skeden i Pyttis, personförteckning1991
Det grönqvistska arvet. Hélène och Walter Grönqvists stiftelse 60 år 1955-2015 Hélène och Walter Grönqvists stiftelse, historia, Hélène Grönqvist, Walter Grönqvist, personhistoria, släkter2015
Det spanska blodet. Glimtar ur en familjekrönika Släktböcker, personhistoria, Ahlström, Krogius, Paris, Kauttua, Helsingfors, trävaruindustri, skeppsredare1942
Det svenska Finland I. Bygden Svenskfinland, geografi, natur, Nyland, Egentliga Finland, Åland, Österbotten1919-1921
Det svenska Finland II. Folket och odlingen Svenskfinland, Nyland, Egentliga Finland, Åland, Österbotten, kulturgeografi, kulturhistoria, arkeologi1922
Det svenska läroverket i Jakobstad 1904 - 1979; Andersson Håkan historik, matrikel, Jakobstad, 1900-talet1984
Det svenska läroverket i Jakobstad 1904-79. Historik, matrikel. Realläroverket i Jakobstad, Jakobstads gymnasium, skolmatriklar, skolhistoriker, Jakobstad, 1900-talet1984
Det var Helsingfors, Svenska Normallyceum, Norsen, Torsten Helsingius, Björneborgs svenska samskola, studentliv, promotionen 1914, kamratskap1947
Deutscher aus Russland und finnischer Europäer. Theodor Aue. Familie, Leben, Vermächtnis tyskar, Ryssland, Sverige, Finland, Tyskland, Europa, Theodor Aue, släkter, Aue2000
Die Wappen- und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde heraldik, inskriptioner, Hangö, Tulludden1902
Digitaalisen sukututkimuksen opas släktforskning2017
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1982 = Diplomingenjörer och arkitekter 1982 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1982
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1965 = Diplomingenjörer och arkitekter 1965 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1965
Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 1973 = Diplomingenjörer och arkitekter 1973 diplomingenjörer, arkitekter, matriklar, tekniska högskolor, Tekniska Föreningen i Finland, Suomen Teknillinen Seura1973
Dokument och minnesbilder. Gamlakarleby svenska samlyceum skolmatriklar, skolhistoriker, Gamlakarleby, Gamlakarleby svenska samlyceum, 1800-talet, 1900-talet2005
Domstolsforska. Hur jag finner mina förfäder i domstolsarkiven släktforskning, Sverige, Åland2015
Drag ur Helsingfors historia 1550-1812 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Helsingfors skeden1928
Dragon Anders Hurtig och hans ättlingar Släktforskning, Hurtig, Stjernvall, soldater, Lappträsk1996
Drumsö Svenska Samskola 1957-75 Historik och Matrikel Drumsö svenska samskola under skolans verksamhet på Drumsö (1957-1975) med matrikel1977
Då Lojo fich lokomotiv-jernwäg. Hangöbanan och dess upphovsmän Specialtryck för Lojosamfundet 38:19731973
Då långt borta är hemma. Nio röster om österbottnisk emigration till Nya Zeeland Nya Zeeland, utvandrare, Österbotten, finländare2004
Ebeneserhemmet 1890-1922, återblick på Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalters 32-åriga verksamhet Suruton, Folkets hem, Ebeneser, minnesruna över Hanna Rothman och Nanna Hammar; Hanna Rothmans brev; historik, matriklar över barnsköterskekursser 1891-1909, barnhemsvårdarinnekurs 1919, uppfostrarinneseminariet 1892-1922 lärarinneförteckningar 1892-19221923
Eduskunnan henkilökunta 1992 Riksdagen, personal, förteckningar, matriklar, 1990-talet1992
Eduskunnan henkilökunta 1995 Riksdagen, personal, förteckningar, matriklar, 1990-talet1995
Eduskunta = Riksdagen 1994 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 1990-talet1994
Eduskunta = Riksdagen 1996 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 1990-talet1996
Eduskunta = Riksdagen 2005 riksdagsmän, förteckningar, matriklar, Riksdagen, 2000-talet2005
Eduskunta. Matrikkeli 1995 = Riksdagen 1995. Matrikel riksdagsmän, matriklar, biografier, Riksdagen, 1990-talet1995
Eduskunta. Matrikkeli 2003 = Riksdagen. Matrikel 2003 riksdagsmän, matriklar, biografier, Riksdagen, 2000-talet2003
Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905 - 1975 1900-talet, skolmatrikel, Ekenäs1977
Ekenäs Samskola, Ekenäs Samlyceum 50 år samt berättelse över läseåret 1954 - 1955 50-års historik, 1900-talet, Ekenäs1955
Ekenäs Seminarium 1871 - 1921 Drag ur dess liv och verksamhet; Minnesskrift utgiven till seminariets 50 -årsfest Historik, lärarmatrikel, 1800-talet, 1900-talet, Ekenäs1921
Ekenäs Seminarium Matrikel 1871 - 1971 skolmatrikel, lärarutbildning, 1800-talet, 1900-talet, Ekenäs1971
Ekenäs skepp III Brigantinen Christina fartyg, skeppare, ägoförhållanden, frakttrafik, Ekenäs2007
Ekenäs stads historia I Ekenäs, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet1930
Ekenäs stads historia II Ekenäs, 1700-talet, 1800-talet1955
Ekenäs stads historia III Ekenäs, 1800-talet, 1900-talet1963
Ekonomiekandidatföreningen r.f. 30 år. Medlemsförteckning 1970 Ekonomiekandidatföreningen, matriklar, medlemsförteckningar, ekonomer, ekonomiekandidater1970
Ekonomiekandidatföreningen r.f. 40 år. Medlemsförteckning 1980 Ekonomiekandidatföreningen, matriklar, medlemsförteckningar, ekonomer, ekonomiekandidater1980
Ekonomimatrikkeli 1970 ekonomer, ekonommatriklar, Ekonomiliitto, medlemmar1969
Ekonomimatrikkeli 1985 = Ekonommatrikel 1985 ekonomer, ekonommatriklar, Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund -SEFE, Ekonomiliitto, medlemmar1985
Ekonomimatrikkeli 1994 = Ekonommatrikel 1994 ekonomer, ekonommatriklar, Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund -SEFE, Ekonomiliitto, medlemmar1994
Ekonomimatrikkeli Ekionommatrikel 2001 ekonommatrikel, 2000-tal2001
Ekonomimatrikkeli. Henkilötietoja Ekonomiyhdistys r.y:n jäsenistä Ekonomiyhdistys, ekonomer, föreningar, medlemmar, matriklar, ekonommatriklar1947
Ekonommatrikel. Svenska handelshögskolan 60 år ekonomer, ekonommatriklar, Svenska handelshögskolan, historiker1969
Ekonommatrikel. Svenska handelshögsskolan, Handelshögskolan vid Åbo Akademi ekonomer, ekonommatriklar, Svenska handelshögskolan, Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Helsingfors, Åbo1974
Elanto 1905-1955 Elanto, E-rörelsen, andelsaffärer, Helsingfors, 1900-talet1955
Elementarläroverkens i Finland lärarekår I. Statsskolorna. Biografiska notiser matriklar, lärare, förberedande skolor, läroverk. elementarskolor, statliga skolor, flickskolor, lärarmatriklar1902
Elementarskolan i Gamlakarleby 1861 - 1911. Historik skolhistorik, matrikel, 1800-talet, 1900-talet, Karleby1911
Eläinlääkärit 2007 veterinärmatriklar, förteckningar, veterinärer2007
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 3 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Beck, Bengts, Blomquist, Engman, Hartz, Hedman, Höglund, Jacobson, Johnson, Kastman, Källström, Lager, Lindberg1974
Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika 4 amerikafinländare, utvandrare, biografier, Amerika, Kanada, Förenta staterna, Markström, Öling, Newman, Nilsson, Nelson, Nordbeck, Nyman, Ostrand, Peterson, Reeth, Silfversten, Silverberg, Strom, Wicks, Vik, Wilson1974
Emigrantforska på nätet släktforskning, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2017
Emigrantforskning släktforskning, emigranter, Sverige, Amerika, Förenta staterna, Kanada2009
Emsalöboken del 1 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, Onas, Pörtö1992
Emsalöboken del 2 Emsalö, Borgå, arkipelag, skärgård, fritidsbosättning, fast bosättning, Varlax, ofärdsåren1994
En brukskoncern i Småland på 1700-talet Särtryck ur Med hammare och fackla XXVII1974
En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam Släktforskning, Standertskjöld-Nordenstam2007
En herrgårdsfröken i uniform. Drag ur hedvig von Haartmans liv. von Haartman, Björkengeim, af Forselles, Wrede1951