Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsinge sockens historia I. Helsinge sockens förhistoria, Helsisnge medeltid

Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Padisdonationen, munkar, Rotzin nyttu, Biskopsböle, Finnby, Vik, Hoplax, Klemetskog, Domarby, Brackvik, Hertonäs, Bocksbacka, Gumtäkt, Skattmansby, Brändö, Tullholm, släkten Bonde, släkten Klocke,

Socknens tillkoms och omfång.
Sockenbor och utsocknes.
Svensk och finsk bosättning i Helsinge.
Helsinge avgränsas mot norr.
Socknens medeltida byar.
Socknens och dess byar i de äldsta skattelängernas belysning.
Socknens frälse.
Beskattningen.
Näringar i skattelängdens belysning.
Helsinge förbindelser utåt.
Bygdens öden.
Längd över byar och bönder i Helsinge nämnda i Revalsborgaren Helmich Fickes skuldböcker 1509-1542.

Aktörer
upphovsman: Luho, Ville
upphovsman: Kerkkonen, Gunvor
utgivare: Helsinge kommun
Ämnesord
lokalhistoria, hembygdsforskning, samhällsutveckling
Tid
1963
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 11.02.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 11.02.2022 av rita.neittamo