Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsinge sockens historia II 1550-1713. Från tillkomsten av det gamla Helsingfors till Stora Ofreden

Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, förklaringar på mynt och mått, personregister, ortsregister

I. Helsinge socken från 1550-talet till 1860-talet - utgångspunkter för utvecklingen
II. Bebyggelse och befolkning på 1500- och 1600-talen
III. Näringslivet i början av nya tiden
IV. Helsingesamhället och jordägandet
V. Undersåtarna, överheten, samhället
VI. Kyrka, församlingsliv och övrigt andligt liv
VII. Försvarsväsendet och krigets tunga
VIII.Tidsskedet slutar med katastrof

Aktörer
upphovsman: Kuisma, Markku
utgivare: Vanda stad
Ämnesord
lokalhistoria, krig, befolkning, bebyggelse, hembygdsforskning, näringsliv, kyrkan (institution), samhällsutveckling
Tid
1992
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 11.02.2022 av rita.neittamo
Uppdaterat 28.09.2023 av leif.c.eriksson