Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Helsinge sockens historia III 1550-1713. Från Stora ofreden till landskommunens uppkomst 1713-1865

Helsinge, Markku Kuisma, Helsinge socken, sockenhistorik, personregister, ortsregister

I. Ryssväldets tid 1713-1721
II. Från återuppbyggnad till ny ofred
III. Befolkningen och samhällsgrupperna
IV. Godsherrarnas och böndernas samhälle
V. Näringslivet blir mångsidigare
VI. Sockensamfundet, sockenborna och överheten
VII. På tröskeln till en ny tid

Aktörer
författare: Kuisma, Markku
utgivare: Vanda stad
Ämnesord
lokalhistoria, befolkning, näringsliv, hembygd, samhällsutveckling
Tid
1992
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Helsinge
Skapat 28.09.2023 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 28.09.2023 av leif.c.eriksson