Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Jyväskylän tyttökoulu ja tyttölyseo 1864-1964

Jyväskylän tyttökoulu, Jyväskylän tyttölyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, festskrifter,1800-talet, 1900-talet, flickskolor
Aktörer
upphovsman: Wahlman, Tyyne
utgivare: Jyväskylän tyttölyseon entisten oppilaiden yhdistys
Ämnesord
matriklar, historiker (verk), skolor (läroanstalter), lyceer, läroverk
Tid
1964
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
O Jyv
Skapat 10.09.2021 av vuokkotainio
Uppdaterat 10.09.2021 av vuokkotainio