Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Kungliga Österbottens regemente under Gustaf III:s tid, C-B. J. Petander

Arkiv för svenska Österbotten nr 13 Svensk-Österbottniska Samfundet nr 32
Kungliga Österbottens regemente, Gustav III, kriget 1788-1790, Porrassalmi, Parkumäki, Laitaatsilta, freden i Värälä, Fredrik Arvidsson Posse, personförteckning
Aktörer
upphovsman: Petander C-B. J.
utgivare: Svensk-Österbottniska Samfundet
Ämnesord
regementen, Gustav III:s krig
Tid
1975
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
I10 Militaria
Skapat 03.11.2022 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 10.04.2023 av leif.c.eriksson