Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1717 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Verzeihnis der Militärkirchenbücher in der Bundesrepublik Deutschland Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 18, på tyska1993
Vi brändöiter i vår hundraåriga skola. Matrikel 1962-2012 Brändö svenska samskola, skolmatriklar, samskolor, Helsingfors, 1900-talet, 2000-talet2012
Vi minns Hangö. Del I Hangö, Tomy Karlsson, emigranttiden, Båklandet, Russarö, Gustavsvärn, Tulludden Gunnarsstrand, Hangöby, 1914-1918, 19181988
Vi minns Hangö. Del II Hangö, Tomy Karlsson, före 1920, 1914-1918, 1920-1939, vinterkriget, evakueringen 19401990
Vi minns Hangö. Del III Hangö, fånglägren, krigsbarn, ingermanländare, återuppbyggnad, Hangö Gillet, Hangö Kex1991
Vi ser deras möda. Övermark 1993 hembygdsskildringar, Övermark, Närpes, historia, släkter, Kaars1993
Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matkrikel Viborgs gymnasium, skolmatriklar, biografier, Viborg, gymnasier, 1800-talet1961
Vid foten av de kullar där Gustav Vasa grundade Helsingfors Helsingfors, Gammelstadens Ungdomsförening, GUF, Michaela Bränn, Arabia, styrelsemedlemmar2010
Vihdin historia 1800-1918. Vihti Venäjän vallan aikana. Vihti, Vichtis, 1800-1917,Kourla, Olkkala, Lahnus, Kirvelä, Suontaka, Irjala, Tervalampi, Kotkaniemi, Pyöli, Härkälä, Hiiskula, Vanjärvi, Tuohilammi1990
Viipuri. Vanhan Suomen pääkaupunki = Vyborg. Stolica Staroj Finljandii = Viborg. Gamla Finlands huvudstad Viborg, stadshistoria, historia, Gamla Finland, byggnadshistoria, 1700-talet, Ryssland1993
Viipurin kaupungin historia III osa. Vuodet 1710-1812 Viborg, stadshistoria, 1700-talet, 1800-talet, 1810-talet, Gamla Finland, historia, Ryssland1975
Viipurin kaupungin historia IV osa. [Vuodet 1812-1917] Viborg, stadshistoria, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet, historia1981
Viipurin linna Viborg, Viborgs slott, Viborgska smällen1976
Viipurin pitäjän historia I. Vuoteen 1865 Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, förhistoria, -1800-talet, församlingshistoriker1967
Viipurin pitäjän historia II. Vuodesta 1865 Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, kommunförvaltning, 1800-talet, 1900-1940-talet1982
Viipurin pitäjän historia III. Kartanot Viborgs landskommun, sockenhistoriker, historia, herrgårdar, bebyggelse1985
Viipurin suomalainen lyseo 1874-1940. Viipurin reaalikoulu 1874-1884... koulumatrikkelit, kouluhistoriikit, Viipuri, 1800-luku, 1900-luku, Viipurin suomalainen lyseo, Viipurin reaalikoulu, Viipurin alkeiskoulu, Viipurin suomalainen reaalilyseo. Viipurin suomalainen lyseo. Viipurin kaksoislyseo1955
Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620. Viipurinkarjalaisten sukunimien esiintyminen muualla Suomessa ja lähialueilla liikkuvuuden mittar migration, emigration, 1500-talet, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län, Ryssland, Ingermanland, Sverige2006
Villa Carlstedt. En krögar- och konstnärsfamil med sommarnöjen släkter, historia, Esbo, Mattby, Notudden, Carlstedt, Ellegaard, Sonck2007
Virkamiehiä. Lääninhallinnon virkamiehet 1721-1808 matriklar, personhistoria, tjänstemän, länsförvaltning, kronolänsmän, svenska tiden, 1700-talet, 1800-talet2005
Virkby Samskola Matrikel 1948 - 1968 skolmatrikel, 1900-talet, Lojo1969
Virkby Samskola, Vikkbynejdens högstadium, Virkby gymnasium 1948 - 1998 historik, lärarmatrikel, 1900-talet, Lojo1998
von Nandelstaedt i Livland och Ryssland von Nandelstaedt, Livland, Ryssland, Sverige, Finland1987
von Platen, den svensk-finska ointroducerade grenen von Platen, Sverige, Finland, ointroducerad adel1987
Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. Jäsenet = medlemmar 1992 Vuorimiesyhdistys -Bergsmannaföreningen r.y., medlemmar, matriklar, bergsingenjörer, gruvingenjörer, ingenjörer, diplomingenjörer, geologer, 1990-talet1992
Våra första amerikafarare. Historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige finlandssvenskar, finländare, Amerika, Sverige, Finland, Nya Sverige, 1600-talet1988
Våra första västindienfarare finländare, finlandssvenskar, Sverige, Västindien, S:t Barthélemy, kolonier, 1700-talet, Finland1990
Vårt Sottungsby - Sotunkimme Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Sottungsby, Håkansböle, Björkbacka, Lassas, Brandts, Myrbacka, Nedre Nissas, Övre Nissas, Nygårds, Kuppis, Bisa, Kullobacka, Langis, Smeds, Nils Westermark, Holst, Anders Wilhelm Siljander, Ida Nybäck, Henry Sjöblom2011
Vägen från Siliusbacken - berättelsen om släkten Silius släktforskning, Silius, Hollola, Kärkölä, Mäntsälä, Helsinge2012
Vägvisare uti Svea- och Göta Riken samt Stor-Förstendömet Finland 1776 Facsimiletryck av Vägvisare til och ifrån alla städer och namnkunniga orter uti Svea- och Göta-Riken samt Stor-Förstendömet Finland 17761973
Välskärin vaiheita. Saksasta Suomeen . 1788 muuttaneen Friedrich Zinckin (1767-1829) jälkeläiset v. 1993 släktforskning, Finland1993
Världens ljus. Uttrycksformer för det religiösa livet i Hangö Hangö, Ekström, religion, kyrkliga byggnader, finska församlingen, evangeliska rörelsen, ortodoxin, frälsningsarmén, missionen, metodisterna, pingsrörelsen, Jehovas vittnen1992
Väst möter öst, Norden och Ryssland genom historien Sverige, Sverige-Finland, Estland, Ryssland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1996
Västanby i Karis. Samt några därifrån härstammande släkter. En mikrohistorisk studie. Västanby, Karis, Nylander, Barkas, Klockars, Snobbers, Vallarsvedja, Vattukärr, Nyäng, Röös, släktforskning, släkter2007
Vörå sockens historia I Vörå, historia, förhistoria, sockenhistoriker1962
Vörå sockens historia II Vörå, historia, sockenhistoriker1963
Waldhofin aika Käkisalmessa - puu nosti, sota tuhosi Karelen, 1900-talet, trävaruindustri, Walthof2008
Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar, med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1884
Wiborg. En stad i sten. Viborg, medeltiden, Gustav Vasa, Peter den store, finländsk fästningsstad, Fredrik August Odenwall, Johan E, Johansson, Waldemar Aspelin Allan Schulman, Karl Hård af Segerstad, Matti Pietinen, Paavo Uotila, Alvar Aalto1996
William Ruth. Ett bidrag till Kymmenedalens industrihistoria William Ruth, biografier, företagare, affärsmän, Karhula Bruk, Karhula Osakeyhtiö, Kotka, Kymmenedalen, ekonomisk historia, skogsindustri, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1924
Wulffska hörnet under 75 år Oy Wulff Ab, företagshistoriker, Helsingfors, handelshus, familjeföretag, historia, Wulffska hörnet, stadshistoria, Wulff, 1800-talet, 1900-talet1965
Ylioppilastalo. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen vaiheita festskrifter, historiker, Studenthuset, Helsingfors, Studentkåren vid Helsingfors universitet, studentorganisationer, fastigheter1970
Ylä-Savon Kauppisten sukukirja 1 släktforskning, släkter, Kauppinen, Ylä-Savo, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Varpaisjärvi, Pielavesi, Iisalmi, Leppävirta1988
Ympyröitä suomalaiseen yhteiskuntaan RUK:n 60-vuotisjuhlakirja Suomen puolustuskysymys, Puolustusvoimat yhteiskunnassamme, Kansalaiset samassa veneessä, Taloutemme tienviittoja, Paikkamme kansainvälisessä yhteistyössä, Kuinka kasvatamme suomalaisia, Reserviupseerikoulun kuudes vuosikymmen1980
Yttermark Sparbank 1912-1972 Yttermark Sparbank, banker, historker, 1900-talet, Yttermark, Närpes1972
Ziefeltska släktförbindelser Släktforksning Sverigei1976
Åbo akademi och dess män 1808-1828 I Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, 1800-talet, historia, universitet, ekonomi, hemman, personhistoria, lärare, tjänstemän, forskare, vetenskaplig forskning, organisation1912
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Förra afdelningen 1640-1740 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1600-talet, 1700-talet1891
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Senare afdelningen 1740-1827 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1700-talet, 1800-talet1895
Åbo gymnasii matrikel Åbo gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Åbo1944
Åbo Gymnasium 1828-1872, Tigerstedt Robert historik, lärarmatrikel Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskaper i Finland CXLIII1919
Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän. 1623-1923 I-II. Biografiska och genealogiska anteckningar Åbo hovrätt, matriklar, personhistoria, personal, ledamöter, domare, jurister, 1600-1900-talet, Åbo1923
Åbo Nation 1906-1956. Historik och matrikel Åbo Nation, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1900-talet1956
Åbo svenska samskola 1888-1938. Matrikel över lärare och elever Åbo svenska samskola, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1939
Åbo svenska samskola 1888-1963. Matrikel över lärare och elever Åbo svenska samskola, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1964
Åland vintern 1918 Åland, 1918, historia, politisk historia, krigshistoria, Nystadskåren1972
Ålands folkhögskola 1895-1945, Eriksson Jan Erik Historik, lärare, personal, elever 1895-19451945
Ålands Lantmannaskola 1913 - 1963 matrikel, 1900-talet, Åland1967
Ålands medeltidsurkunder. Häft I: -1400 handlingar, medeltiden, Åland, 1200-talet, 1300-talet1954
Ålands medeltidsurkunder. Häft II: 1400-1450 handlingar, medeltiden, Åland, 1400-talet1958
Ålands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 ortnamn, Åland, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1927
Ållongren - Ollongren de senaste 325 åren Ollongren, Ållongren, ointroducerad adel, Finland, Sverige, Ryssland1987
Åländsk bibliografi 1957-1972 Åland, bibliografier, genealogi, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet1974
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608 domböcker, Åland, 1500-talet, 1600-talet1977
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Jordeböcker 1557-1605 beskattning, Åland, 1500-talet, 1600-talet1959
Åländska handlingar 1530-1634 II:4. Ålands silverskatteregister 1571 silverskatteregister, Åland, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1965
Åländska handlingar 1530-1634. Skattböcker 1537-1539 skattelängder, Åland, 1500-talet, 1530-talet1964
Ägarna till Tjufö. Ett gammalt släkthemman i Pernå. Tjufö, Sarvlax, Pernå, Diekn, Creutz, von Morian, von Born, Heikel, släkthemman1970
Äidit ja tyttäret kvinnohistoria, prästsläkter, akademiska släkter, Finland1992
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 1 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 2 släktforskning, Sverige1965
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 3 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor II. Häfte 1 släktforskning, ättartavlor2001
Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens Kyrkobalk, Bjärköarätten Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar; femte serien1946
Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad 1924
Änkesomsorg i ståndssamhället. Försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807 änkor, prästänkor, försörjning, understöd, änkekassan, nådår, Åbo stift, kyrkan, svenska tiden, prästståndet, socialhistoria, 1700-talet, 1800-talet, dissertationer1988
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Andra delen L-Ö släktforskning, ättartavlor1880
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Första delen A-K släktforskning, ättartavlor1879
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 1. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1973
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 2. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1975
Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna / utgivna av Yrj ättartavlor, ointroducerad adel, von Brandenburg, Alopeus, Baer, Bergenheim, Broberg, Danielson-Kalmari, Falck, Meinander, Molander, Orrhielm, von Rechenberg, Rehbinder, Richter, Rosenkampff, Ross, Sprengtporten, Stierwald, Tallqvist, Thilén1960
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor, naturaliserade ätter, adopterade ätter1937
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor1942
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 2. Bandet, H-R släktforskning, ättartavlor1958
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 3. Bandet, S-Ö släktforskning, ättartavlor1965
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. 1. Bandet, A-G släktforskning, ättartavlor1954
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Andra delen, E-H släktforskning, ättartavlor2018
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Femte delen, T-Ö släktfoeskning, ättartavlor2022
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Fjärde delen, Q-S släktforskning, ättartavlor2021
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Första delen, A-D släktforskning, ättartavlor2017
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Personregister släktforskning, ättartavlor1966
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Tredje delen, I-P släktforskning, ättartavlor2019
Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden Släktforskning, von Essen, Tyskland, Baltikum, Norden2000
Ätten von Platen under 1900-talet Släktforskning, Sverige,Tyskland1990
Ätterna Knorring Släktforskning, Knorring2000
Ättlingar till Henrik Uppgård, nybyggare i Långvik, Rangsby, Närpes släktforskning, släktböcker,Uppgård, Långvik, Rangsby, Närpes, Österbotten, släkter, Hertsbacka, Träskbacka, Westerdahl, Vallvik, Martens, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1994
Öja släkten Söderström. En släktstudie utarbetad 1960 med tillägg och kompletteringar släktforskning, Söderström, Wittfooth, Pesonius, Öja1999
Örnhjelmarna i Paris, Mays brev släktforskning, kulturhistoria, Örnhjelm, Ginsburg Modeen, Paris , Helsingfors2006
Österbotten 1965. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Woldemar Backman, Vasa, Nykarleby, Ossian Långhjelm, Estlander, släktforskning, Svenskfinland, Österbottens museum1964
Österbotten 1966. Årsbok årsböcker, Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, fotfolk, personhistoria, Svenskfinland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-1809, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum1966