Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1717 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1703-1708 kommunionböcker, Tyrnävä, 1700-talet1993
Tyrnävän seurakunnan rippikirja 1709-1714 kommunionböcker, Tyrnävä, 1700-talet1999
Tyttönormaalilyseon matrikkeli I. Koulun historia 1869-1919 Helsingin suomalainen tyttökoulu, Helsingin tyttönormaalilyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1959
Tyttönormaalilyseon matrikkeli III. Koulun historia 1919-1969 Helsingin tyttönormaalilyseo, skolhistoriker, skolmatriklar, flickskolor, Helsingfors, 1900-talet1970
Tölby - Vikby skola 125 år matriklar, historik, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Korsholm2004
Tölö svenska samskola -Ulfåsa- 1928-1975 skolmatrikel, 1900-talet, lärare, elever, Föreningen Tölö svenska samskola r.f.1977
Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa utländska glasblåsare, Finland, personhistoria, biografier1985
Ullnerska villan Villan Nr 7 i Östra Brunnsparken och dess invånare. Helsingfors, Brunnsparken, Ullnerska villan, villan nr. 7, G. F. Stockmann, Karl Stockmann, Carl Gustaf Ullner, sommargäster i villan, Edvin Gideon Wasastjerna, Knut Felix von Willebrandt, planritningar, Karl Eugen Kristian Stockmann, Frans Stockmann,2012
Under Two Crowns. The River Kymi, border river 1743-1811 Kymmene älv, Anjala, Fredrikshamn, 1743-1811, Gustav III, Katarina II, freden i Värälä, Gamla Finland, sjöslagen vid Svensksund1998
Undr huden är jag många - 16 kortfilmer under pannloben mikrobiografier2021
Ung i går och i dag. Pörtom ungdomsförening 100 år Pörtom, Närpes, Malax, Österbotten, ungdomsföreningar, historiker, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom Ungdomsförening1995
Unga liv i krig och kristid. Minnen från 1939-44 minnen, barndom, ungdom, vinterkrig, fortsättningskrig, barndomsminnen, 1939-1944, krigsbarn, Sverige, Helsingfors, Nyland, Österbotten, Tammerfors2006
Ungdomsårens kalejdoskop Helsingfors, 1914, Birgitta Gadolin, uppväxtår, sanitär, Kristian von Alfthans ambulans1973
Unohtuneet sotakoulut. Yhteismatrikkeli eräiden päällystökoulujen ja -kurssien opettajista ja oppilaista Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVIII1979
Uppland. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 1991 släktforskning, soldatforskning, Uppland, Sverige1991
Upplevt och uppnått. Ur minne, brev och loggböcker. Hisinger, Jägerskiöld, Mannerheim, Ramsay, Helsingfors, Stockholm1943
Uppsatser I Uppsatser I, Heikki H. Herlin, Witkars,Qvasborg, Gumbacka, Abramsby,Thorsvik, Margareta Damsten, medicin, Pär-Erik Tegengren, Västerteg, Margareta Spolander, Nasafjället, sockenlappar, Boris Lindblad, Johan Ascholin, Gustaf Aminoff, Olga Aminoff, Heiroth1977
Uppsatser II Uppsatser II, Ragnar Mannil, Margareta Damsten, Björsboda-Sörgården, Hindrik Olsson, Ingeborg Dyhr-Sylvin, Mathilda Dyhr, Anne-Marie Silin, Emsalö, Wilhelm Schalin, Vargata bönder, gästgivare, Otso Wartiovaara, Ilse Johnsson, Viborg, Arno v. Pfaler1978
Uppsatser III Uppsatser III, Wilhelm Schalin, Topelius, Kuddnäs, Ingeborg Dyhr-Sylvin, släkten Jabel, Helge von Knorring, släkten Hinnerichsen, Ilse Johnsson, släkten Cadenius, Margareta Damsten, Björsboda-Westergård, P.-E. Tegengren, rättegångsprotokoll, antavlor1980
Uppsatser IV Uppsatser IV, Tegengren, Schalin, Sursilkl, Lindblad, Rosa Link, Grot, Frankenhaeuser, Janne Söderhjelm, Thilman, Schönberg, Kumo, Damsten, Olov D. Schalin, Wilhelm Schalin, Carlenius, Carlö.1981
Uppsatser IX Uppsatser IX, Paul, Ersassläkter, Falck, Anders Johan Hipping, släkten Öhberg, Embom i Liljendal, Backström, militärsläkten Procopaeus/Procopé, Godenhielm, Anders Gustafsson Godhe, 30-åriga kriget, Backström, Nylands Bataljon 1855-62 och 1880-1902,1988
Uppsatser V Uppsatser V, Tegengren, Bonsdorff, Karl Knutsson, Silin, Johan Eric Lindstedt, Tallqvist, Godenhielm, släkten Pihl, Lindblad, Baku, Duncker, finska regementen under 1600-talet, tillägg och rättelser Uppsatser II-IV, personregister I-IV.1983
Uppsatser VI Uppsatser VI, R. Mannil, släktforskningens etik, R. Saarnio, tvillingbröderna Bror Axel och Carl Otto Sjöberg, P.-E. Paul, släkten Paul, Pasewalk, Åke Backström, Tyskland 1915-1918, Ebba o. Olle Dahlström, släkten Lihr, register av namn i Uppsatser V1984
Uppsatser VII Uppsatser VII, Kurt Marander, Erik Sundström, Anne-Marie Silin, Eric Florström, Ohto Manninen, svenska tiden, storfurstendömet Finland, Pär-Erik Tegengren, Boy/Boij, Åke Backström, 1. Nylands Finska Skarpskyttebataljon, Ilse Johnsson, J.O. Tallqvist1985
Uppsatser VIII Uppsatser VIII, Paul, Koljo, Heinrichs, Procopé, Godenhielm, Johan Jacobsson Lund, Backström, 8. Nylands indelta finska skarpskyttebataljon 1855-1868, personregister1987
Uppsatser X Uppsatser X, Kock, Joskit, Kurt, Gayer, Paul, Smolna, Andersin, Duncker, Carl XII, Johansson, Petter Godenhielm, Koirala, Ersassläkterna från Bäckby i Lappträsk, Schönberg, personregister1990
Uppsatser XI Uppsatser XI,Per Öhberg, släkten Appelroth, gårdarna Pätilä och Toijala, P.-E. Paul, soldatsläkten Kula, svärdsbröder, tyska ordensriddare, Madleine Tigerstedt, Åke Backström, släkten Agricola, Mirjam Groundstroem, Edla Rein, Carol Hedberg, Neovierna,1994
Uppsatser XII Uppsatser XII, Andersin, Harthin, Backström, Freedericksz, Paul, Procopé, Procopaeus, frimurare i Finland, personindex1997
Uppsatser XIII Uppsatser XIII, von der Goltz, Conrad, Theodor Wolf, von Arnim,von Falkenhorst, Mummert,von Rochow, von Brandenstein, von Esebeck, Seber, Stahel, Thiemrothiana med personindex, Geitel med personindex, Drumsö, Weurlander, Lövkulla, Närpes, Christian Möller2001
Uppsatser XIV Uppsatser XIV, Åke Backström, Finska Gardet, Mikael Stenwall, Weckström, Helsingfors, Rainer Toiviainen, Lovisa, tenngjutare, Kristian Stockmann, Frantz och Jürgen Stockman, Naeslindh, Oleander2007
Uppsatser XV Uppsatser XV, Kristian Stockmann, Bondstorph, Bonsdorff, Mikael Reuter, familjen Reuter, Bolarskog, Jaenisch, Christer Boije af Gennäs, Hans Henrik Boije, Rainer Toiviainen, Ragnar Nordström, Lars Krogius d.y., Henry Clay Ericsson, Harriet Clayhills2016
Upseerimatrikkeleita. "Mullikurssit" Kadettikoulun numeroimattomat kurssit 1919-1935. Officersmatrikel, 1919-1939, kadettskolan, krigsskolor, Åke Backström, personregister, namnförändringar, skyddskårer1986
Ur forsens kraft. [Tampella 125] Tampella, Tamrock, Tammerfors, Ingerois, textilföretag, pappersindustri, historia, bildverk, personhistoria, företagare, Gustaf August Wasastjerna, Alfred Kihlman, Adolf Törngren, Henrik Solin, Arno Solin, 1800-talet, 1900-talet1981
Ur min levnads bokfilm personhistoria, von Wendt, von Born, Schauman1948
Ur min levnads bokfilm Levnadsminnen, släkthistoria von Born, von Wendt1948
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553-1634 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1500-talet, 1600-talet, vigda1884
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634-1700 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1600-talet, vigda1901
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701-1735 Åbo domkyrka, kyrkoräkenskaper, 1700-talet, begravda, vigda1907
Utdrag ur Åbo stads dombok 1623-1624 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1886
Utdrag ur Åbo stads dombok 1624-1625 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet1885
Utdrag ur Åbo stads dombok 1626-1632 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1620-talet, 1630-talet1887
Utdrag ur Åbo stads dombok 1632-1634 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1890
Utdrag ur Åbo stads dombok 1635 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet, diarium, brev, Hertig Johan1891
Utdrag ur Åbo stads dombok 1636 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1896
Utdrag ur Åbo stads dombok 1637 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1898
Utdrag ur Åbo stads dombok 1638 Åbo, domböcker, 1600-talet, 1630-talet1905
Utställingen Finlädare från Åbo i S:t Petersburg under autunomins tid (7.10-2.12.1996) - Biografiska notiser Adlerberg, Aminoff, Armfett, Avellan, Ehrström, Etholén, Gadolin, Godenhjelm, von Haartman, Kajanus, Karamsin, Langenskiöld, Löwenstern, Ramsay, Rehbinder, Schwertschoff, Stjernvall-Wallen,
Utvandrarnas hus, The House of Emigrants, Växjö, Sweden Emigrantinstitutet, 1968-, Växjö1985
Uusi sukukirja I släktforskning1943-1946
Uusi sukukirja II släktforskning1947-1951
Uusi sukukirja III släktforskning1952-1970
V. M. von Borns ättlingar. Matrikel släktforskning, släktböcker, släkter; historia, von Born, Stor-Sarvlaks, Pernå2014
Vaakunat elävät. Heraldiikan merkitys meidän aikanamme ja sen vaikutus käyttötaiteeseen heraldik1961
Vaasan lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72 skolmatriklar, Vasa gymnasium, 1800-talet, Vasa, biografier, elever1963
Vad gjorde farfar i Klippiga bergen? Namnlista amerikafinländare, Colorado, Klippiga bergen, Montana, Utah, finländare, finnar, Österbotten1998
Vakuutusosakeyhtiö Fennia 1882-1982 Försäkringsaktiebolaget Fennia, Patria, företagshistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1984
Vallar och murar fästningsverk, Västnyland, från 1200-1991
Vallonska rötter. Människorna, migrationen, järnhanteringen och forskningen släktforskning, Sverige, Finland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, De Geer, de Besche, Oxenstierna2016
Valsbergs folkskola. Historik över en by och dess skola Lokalhistoria, Övermark, skolhistorik, 1900-talet, lärarförteckning, elevförteckning1986
Valtionrautateiden liikenneosaston virkamiesmatrikkeli 1.4.1946 Statens järnvägar, Järnvägsstyrelsen, trafikavdelningen, tjänstemän, matriklar1946
Vandring bland släktled på Pörtö under tre sekler Pörtö, Borgå skärgård, fiskeribolag, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet2022
Vandring i Svenska klassiska lyceum i Åbo Svenska klassiska lyceum i Åbo, artiklar, skolbyggnader, skolhistoriker, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1947
Vanha hautausmaa. Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas. Helsingfors, Sandudds begravningsplats, Gamla kyrkans begravningsplats, kartor, personregister, tema- och yrkesregister1977
Vanhaa taloa rakennetaan yhä. Satavuotias Nylandsgatan 23 - Uudenmaankatu 23 hundra år. Helsingfors, Rödbergen, kvarteret Gladan, Nylandsgatan, renessanshus, bostadsaktiebolag, Nicander, Sohlberg,1991
Vanhan Suomen talouselämä vuosina 1721-43. 1-2 Gamla Finland, ekonomisk historia, jord- och skogsbruk, 1700-talet, Östra Finland1986
Vanhat käsialat ja asiakirjat gamla handstilar1977
Vanhojen käsialojen lukuopas gamla handstilar, guider, källmaterial, släktforskning, 1500-1900-talet, gamla handskrifter, gotiska alfabetet, Finland, släktforskarens främsta källor2021
Vapautemme hinta Sodan 1939-1940 sankarivainajat Minnesskrift övervinterkrigets 1939 - 1940 avlidna hjältar (sankarivainajat)1941
Varanotaarit = Vicenotarierna 1967 vicenotarier, juristmatriklar1968
Vasa 1852-1952. En krönika om Vasa och vasabor under hundra år Vasa, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
Vasa Elektriska. Vasa Elektriska Aktiebolag 1892-1967 Vasa Elektriska Aktiebolag, elverk, historiker, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, företagshistoriker, elproduktion1967
Vasa fruntimmerskola (1857-1892), Sääf Knut Vasa fruntimmersskola, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa, 1800-talet,1893
Vasa fruntimmersskola 1857-1893. En återblick Vasa, 1800-talet, historiker, skolmatrikel, lärare, elever1893
Vasa fruntimmersskola 1893-1917. Återblick II Vasa fruntimmersskola, flickskolor, skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa, 1800-talet, 1900-talet1917
Vasa svenska lyceum 1874-1949. Historik och skolminnen av forna lyceister Vasa svenska lyceum, skolhistoriker, personhistoria, Vasa, 1800-talet, 1900-talet1949
Vasa svenska samskola 1907-1957. Jubileumsskrift Vasa svenska samskola, festskrifter, skolhistoriker, Vasa, 1900-1950-talet1957
Vasabladet. En österbottnisk historia Vasabladet, tidningar, historia, Österbotten, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Birger Thölix, personhistoria, Harry Schaumans stiftelse2007
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok 1985 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, bomärken, hemman, torpare, Grims, Murkais, Börg, Lemmens, Svartnäs1985
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok nr 2. 1986 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, hemman, Thors, Bodbacka, Pensar, Mornai, Kimo, smeder, bomärken; Replot1986
Vasanejdens Släktforskare r.f. Årsbok nr 3. 1987 årsböcker, släktforskarföreningar, Österbotten, Vasa, släktforskning, hembygsforskning, personhistoria, bomärken, Gerby, Närpes, hemman, torpare, Fågel, Pensar, Krokmossa, Replot, Oravais; Kimo; husbönder1987
Vem och Vad 1996 Biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar, 1990-talet1996
Vem och vad? 1920. Uppslagsbok över samtida finländare personhistoria, biografier, matriklar1920
Vem och vad? Biografisk handbok 1926 personhistoria, biografier, matriklar, 1920-talet1925
Vem och vad? Biografisk handbok 1931 personhistoria, biografier, matriklar, 1930-talet1930
Vem och vad? Biografisk handbok 1941 personhistoria, biografier, matriklar, 1940-talet1941
Vem och vad? Biografisk handbok 1948 personhistoria, biografier, matriklar, 1940-talet1948
Vem och vad? Biografisk handbok 1957 personhistoria, biografier, matriklar, 1950-talet1957
Vem och vad? Biografisk handbok 1962 personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1961
Vem och vad? Biografisk handbok 1967 personhistoria, biografier, matriklar, 1960-talet1966
Vem och vad? Biografisk handbok 1970 personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1969
Vem och vad? Biografisk handbok 1975 personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet1974
Vem och vad? Biografisk handbok 1980 personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1979
Vem och vad? Biografisk handbok 1986 personhistoria, biografier, matriklar, 1980-talet1985
Vem och vad? Biografisk handbok 1992 personhistoria, biografier, matriklar, 1990-talet1992
Vem och vad? Biografisk handbok 2004 personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2004
Vem och vad? Biografisk handbok 2010 personhistoria, biografier, matriklar, 2000-talet2010
Vem är det. Svensk biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar, 1970-talet, Sverige1970
Vem är vem i Norden. Biografisk handbok personhistoria, biografier, matriklar, Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island1941
Vem är vem på Åland Åland, uppslagsverk, bemärkta personer1999
Venäläiset Suomessa 1809-1917 ryssar, ryskspråkiga, Finland, Ryssland, autonoma tiden, historia1985