Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1558 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Ålands medeltidsurkunder. Häft II: 1400-1450 handlingar, medeltiden, Åland, 1400-talet1958
Ålands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 ortnamn, Åland, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1927
Ållongren - Ollongren de senaste 325 åren Ollongren, Ållongren, ointroducerad adel, Finland, Sverige, Ryssland1987
Åländsk bibliografi 1957-1972 Åland, bibliografier, genealogi, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet1974
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608 domböcker, Åland, 1500-talet, 1600-talet1977
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Jordeböcker 1557-1605 beskattning, Åland, 1500-talet, 1600-talet1959
Åländska handlingar 1530-1634 II:4. Ålands silverskatteregister 1571 silverskatteregister, Åland, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1965
Åländska handlingar 1530-1634. Skattböcker 1537-1539 skattelängder, Åland, 1500-talet, 1530-talet1964
Ägarna till Tjufö. Ett gammalt släkthemman i Pernå. Tjufö, Sarvlax, Pernå, Diekn, Creutz, von Morian, von Born, Heikel, släkthemman1970
Äidit ja tyttäret kvinnohistoria, prästsläkter, akademiska släkter, Finland1992
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 1 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 2 släktforskning, Sverige1965
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 3 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor II. Häfte 1 släktforskning, ättartavlor2001
Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens Kyrkobalk, Bjärköarätten Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar; femte serien1946
Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad 1924
Änkesomsorg i ståndssamhället. Försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807 änkor, prästänkor, försörjning, understöd, änkekassan, nådår, Åbo stift, kyrkan, svenska tiden, prästståndet, socialhistoria, 1700-talet, 1800-talet, dissertationer1988
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Andra delen L-Ö släktforskning, ättartavlor1880
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Första delen A-K släktforskning, ättartavlor1879
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 1. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1973
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 2. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1975
Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna / utgivna av Yrj ättartavlor, ointroducerad adel, von Brandenburg, Alopeus, Baer, Bergenheim, Broberg, Danielson-Kalmari, Falck, Meinander, Molander, Orrhielm, von Rechenberg, Rehbinder, Richter, Rosenkampff, Ross, Sprengtporten, Stierwald, Tallqvist, Thilén1960
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor, naturaliserade ätter, adopterade ätter1937
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor1942
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 2. Bandet, H-R släktforskning, ättartavlor1958
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 3. Bandet, S-Ö släktforskning, ättartavlor1965
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. 1. Bandet, A-G släktforskning, ättartavlor1954
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Andra delen, E-H släktforskning, ättartavlor2018
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Femte delen, T-Ö släktfoeskning, ättartavlor2022
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Fjärde delen, Q-S släktforskning, ättartavlor2021
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Första delen, A-D släktforskning, ättartavlor2017
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Personregister släktforskning, ättartavlor1966
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Tredje delen, I-P släktforskning, ättartavlor2019
Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden Släktforskning, von Essen, Tyskland, Baltikum, Norden2000
Ätten von Platen under 1900-talet Släktforskning, Sverige,Tyskland1990
Ätterna Knorring Släktforskning, Knorring2000
Ättlingar till Henrik Uppgård, nybyggare i Långvik, Rangsby, Närpes släktforskning, släktböcker,Uppgård, Långvik, Rangsby, Närpes, Österbotten, släkter, Hertsbacka, Träskbacka, Westerdahl, Vallvik, Martens, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1994
Öja släkten Söderström. En släktstudie utarbetad 1960 med tillägg och kompletteringar släktforskning, Söderström, Wittfooth, Pesonius, Öja1999
Örnhjelmarna i Paris, Mays brev släktforskning, kulturhistoria, Örnhjelm, Ginsburg Modeen, Paris , Helsingfors2006
Österbotten 1965. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Woldemar Backman, Vasa, Nykarleby, Ossian Långhjelm, Estlander, släktforskning, Svenskfinland, Österbottens museum1964
Österbotten 1966. Årsbok årsböcker, Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, fotfolk, personhistoria, Svenskfinland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-1809, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum1966
Österbotten 1967. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, 1600-talet, Carl Synnerberg, Kvarken, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1967
Österbotten 1969. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, Österbottens regemente, infanteri,1600-talet, Karl XI, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1969
Österbotten 1970. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, Vasa, Carl Axel Setterberg, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1970
Österbotten 1971. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Ingwald Sourander, Zacharias Topelius, Vasa, Lunelund, Kvevlax, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1971
Österbotten. Årsbok 1983-1984 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Wasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, 1970-talet, 1980-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1986
Österbotten. Årsbok 1973 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, byggnadshistoria, kronohäkten, Korsholm, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 1918, Kungliga Wasa Regemente, Gardesjägarbataljonen, A. W. Kronman, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1973
Österbotten. Årsbok 1975 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia,1800-talet, arbetsvandring, Vasa län, Berga Bruk, papersbruk, Jungsund, Granfors, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1976
Österbotten. Årsbok 1976-1977 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, aktivism, bondehandeln, medeltiden, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom, Sanemossen, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1977
Österbotten. Årsbok 1978 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Lochteå, Lassila, urmakare, Johan Magnus Arenius, Brita Sofia Holmudd, Kristenestad, Värlax, Wasa Aktie Bank, Vasa, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1979
Österbotten. Årsbok 1979 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa Missionssyförening, Vasa, Björkö, Särkimo, Pudimo, Västerören, Österören, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1980
Österbotten. Årsbok 1980 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1981
Österbotten. Årsbok 1981-1982 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Vasa ortodoxa församling, husmän, huskvinnor, 1500-talet, ekonomisk historia, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1983
Österbotten. Årsbok 1985-1986 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, ornitologi, Jakob Tegengren, Per-Åke Johansson, Leif Österblad, Per Sigurd Lindberg, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1987
Österbotten. Årsbok 1987–1988 årsböcker, Österbotten, Vasa, Kungliga Wasaregemente, 1808-1809, Skollärare-föreningen i Wasa, Svenska Österbotten, Svensk-Österbottniska Samfundet1989
Österbottningar i vardagsdräkt Österbotten, personhistoria, Norrbacka, Slotte, Carl Johan Slotte, Mårten Ingman, Matti Ingman, Ada Hongell, Karl Hedman1934
Östra Nylands Folkhögskola 1905 - 1930 Historik, 1900-talet,1930
Övermarks historia Övermark, Närpes, historia, sockenhistoriker, husbönder1947