Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Konstflitföreningen i Finland och dess centralskola 1870-1875-1925, von Essen Werner

minnesskrift, 50-års historik, lärarmatrikel
minnesskrift med anledning av konstflitföreningens 50-årsjubileum
Aktörer
utgivare: Konstflitföreningen i Finland
författare: Werner von Essen
Ämnesord
matriklar, historiker (verk), lärare
Tid
1925
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
I8
Skapat 17.11.2022 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 12.01.2023 av leif.c.eriksson