Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1330 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Helsingfors Telefonförening 1891-1916. Historik Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, historiker, telefon, företag, historia, 1800-talet, 1900-1910-talet1916
Helsingfors telefoninrättning 1882-1957 Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, Helsingfors telefoninrättning, företag, historiker, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
100 år med Vasa Telefon 1882-1982 Vasa Telefon Ab, Vaasan Puhelin Oy, Alavuden Puhelin Oy, Vasa historiker, företag, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1982
Kadettiupseerit 1920-1970 Kadettofficerare 1920-1970, matrikel, namnförändringar, förkortningar, ordensförkortningar, kursförteckningar1971
Isänmaan portinvartijat. Suomen rajojen vartiointi 1918-1994. Gränsbevakningsväsendet, 1918-1921, 1920- och 1930-talet, 1939-1944, 1958-1962, Gränsbevakningsväsendets personal, personregister1994
Jägarbataljonen 27. I delen. En historik i ord och bild. Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, porträtt,1919
Jägarbataljonen 27, II delen. En historik i ord och bild Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, Libau, Riga, Misse, porträtt,1920
Vasabladet. En österbottnisk historia Vasabladet, tidningar, historia, Österbotten, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Birger Thölix, personhistoria, Harry Schaumans stiftelse2007
Vasa Elektriska. Vasa Elektriska Aktiebolag 1892-1967 Vasa Elektriska Aktiebolag, elverk, historiker, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, företagshistoriker, elproduktion1967
Suomen Sähkölaitosyhdistys 1926-1966 Suomen Sähkölaitosyhdistys, historiker, 1900-talet, elverk, föreningar, Finland1966
Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställande direktörer berättar Oy Snellman Ab, Snellman, familjer, släkter, familjeföretag, koncerner, Jakobstad, Pedersöre, Kållby, Kurt Snellman , Karl Snellman, Per Snellman1996
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931 Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, företagshistoriker, kollektivtrafik, Helsingfors stad, spårvägar, historia1931
50 år i industrins tjänst. Ett bildverk sammanställt med anledning av Oy Mercantile Ab:s halvsekeljubileum Oy Mercantile Ab, festpublikationer, företagshistoriker, maskinindustri, kemisk industri, import, export, 1900-talet, Helsingfors1951
Oy Mannerin Konepaja Ab 1890-1950 Manners Mekaniska Verkstad, Oy Mannerin Konepaja Ab, företagshistoriker, Hangö, 1800-talet, 1900-talet, Johan Manner1950
Oy Fiskars Ab 1883-1983 Oy Fiskars Ab, Billnäs, Pojo, Raseborg, järnbruk, historia, bildverk, företagshistoriker1983
Med förenade krafter. SOK 1904-1979 andelsaffärer, SOK, SOK-rörelsen, kooperation, historia, Finland, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 1900-talet1980
Förändring och kontinuitet. Verdandi 1905-1985 Återförsäkringsaktiebolaget Verdandi, Försäkringsaktiebolaget Verdandi, Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, historia, Åbo, 1900-talet, Svenskfinland1987
Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1925-1975 Försäkringsbolaget Svensk-Finland, företagshistoriker, Helsingfors, Svenskfinland1975
Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag 1898-1967 företagshistoriker, Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag, Ömsesidiga bolaget Industriförsäkring, 1800-talet, 1900-talet, arbetsolycksfall1974
Vakuutusosakeyhtiö Fennia 1882-1982 Försäkringsaktiebolaget Fennia, Patria, företagshistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1984
John Lindgren, Viipuri. Lyhyttavaroiden tukkuliike. Alusvaate-, kravatti-, olkain- ja lakkitehtaat. Villa- ja puuvillakutomo. Värjäämö 1899-192 John Lindgren, Viborg, företagshistoriker, partiaffärer, väverier, textilier1924
Tilgmann 100 år. En återblick på traditionen bakom ett modernt tryckeriföretag 1869-1969 Oy Tilgmann Ab, tryckerier, historiker, 1800-talet, 1900-talet, familjeföretag, släkter, Tilgmann, Helsingfors1969
En tryckare fyller 60 år. Honom ägnas denna återblick på hans högtidsdag den 12 maj 1936 Oscar Öflund, Öflund & Pettersson, tryckerier, företagare, Helsingfors, personhistoria, tryckerichefer, Oy Tilgmann Ab1936
Merisotakoulu 1930-1970 Sjökrigsskolan, 1930-1970, historik, matrikel, Sveaborg1970
Finska kadettkåren 1887-1903. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 11812-1887, med kort översigt öfver denna period. Finska kadettkåren, Carl Enckell, J. E. O. Screen, Machotin, Kuropatkin, Bobrikoff, F.L. Heyden, Konstantin Konstaninovitsch,1990
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Div. Finlands frontmän 1939-1945, 6:e divisionens historik, 6:e divisionens matrikel1973
Finlands frontmän 1939-1945. 17. Div. och 8. Div. Finlands frontmän, 1939-1945, krigshistoria, matrikel,1977
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Divisioona Överbefälhavare, fältmarskalk C.G.E. Mannerheim 1867-1951, 6:e divisionens matrikel1978
Suomen rintamamiehet 1939-1945. Päämaja, sodanjohto, erilisjoukot, reservit Finlands frontmän, 1939-1945, högkvarteret, krigsledningen, separatenheter, reserver, matrikel1975
Finlands frontmän 1939-1945. Högkvarter, krigsledning, avdelta trupper, reserver, sjö- och kust- och luftförsvar Finlands frontmän, 1939-1945,1978
RUK 1920-1960
Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi Helsinge, Östra Helsingfors, personhistoria2005
Helsingfors skepp I . Kort historik över några skepp i Helsingfors sjöfarts tjänst skepp, sjöfart, Helsingfors1995
Helsingfors skepp II .Kort historik över några skepp i Helsingfors´ segelsjöfarts tjänst Sjörart, fartyg, Helsingfors ca 1780-19001996
Helsingfors skepp III. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. 3 Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19001997
Helsingfors skepp V. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002001
Helsingfors skepp. VI, Barkskeppet Africa : kort historik över barkskeppet Africas verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002003
Helsingfors skepp VII. Kort historik över ångfartygen Unionens och Fultons verksamhet i Helsingfors' ångsjöfarts tjänst Sjöfart, skepp, besättning, Helsingfors ca 1780-19002004
Helsingfors skepp VIII. Galeasen Aurora : kort historik över galeasen Auroras verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors ca 1780-19002005
Helsingfors skepp. IX, Skonerten Wictoria : kort historik över skonerten Wictorias verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002006
En wiborgare i Helsingfors och Stockholm Victor Hoving, memoarer, kulturlivet, författare, Helsingfors, Stockholm, Sverige, 1910-talet, 1920-talet, Akademiska Bokhandeln1945
Sumparn : "l'isle des Sundmans" : en kort historik över en försvunnen ö Sumparn, Helsingfors, öar, markanvändning,2000
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1853-1854
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1855-1857
Oppikoulujen opettajat 1967 = Läroverkslärarna 1967 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1968
Suomen kansakoulu-matrikkeli = Finlands folkskole-matrikel folkskolan, lärarmatriklar, lärare, tjänstemän, Skolverket, seminarier, folkskolor1911
Kansanopistomatrikkeli = Folkhögskolmatrikel 1975 folkhögskolor, lärare, rektorer, matriklar, personal, 1970-talet, lärarmatriklar1975
Boken om Drumsö. Drumsö, Helsingfors1947
Tilastollinen ja elämäkerrallinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain kiertokoulunopettajain matrikkeli ambulerande skola, lärare, lärarmatriklar, kyrkan, kyrklig fostran, församlingar1891
Hevoshaasta Helsingin helmeksi : Marjaniemi 1920-1990 Marudd, Helsingfors, 1900-tal
Förteckning öfver filosofie-magistrar promoverade vid Universitetet i Åbo 1643-1827. Med korta biografiska notiser filosofiemagistar, promoverade, förteckningar, matriklar, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi,1882
Finlands universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän matriklar, Helsingfors universitet, Finlands universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet1891
Haapaniemi krigsskola. Dess lärare och elever. Anteckningar, handlingar,bref och matrikel. Haapaniemi, krigsskola,1910
Kongliga Björneborgs Regemente. Anteckningar om Sakunda knektars del i Sverige-Finlands krigshistoria. Björneborgs regemente, Satakunda, 1600-1809, infanteri, personregister, miltärhistoria, fänikor1928
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 Komplettering av manskap 1721 från Upplands 5 m regemente, Upplands ståndsdragoner, Vestgöta 3-m. till häst och Livdragonregemente.1990
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944 Helsingfors, skyddskårer, 1918-1944, Stig Roudasmaa1997
Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871, viranhaltijain luettelot Militaria, Finlands armé, Wirilander, 1812-1871 (1880), personregister1985
Finska gardet 1812-1905 Militaria, Finland, kejserliga livgardets tredje finska skarpskyttebataljon, Helsingfors, Krasnoje Selo, 1812-1905, Torsten Ekman, personregister2006
Suomen Vapaussota 1918 Merkit ja tunnukset Frihetskriget 1918, jägarrörelsen, ordnar, minnesmedaljaer, fanor, röda gardet, Estlands frihetskrig 1918-1919, Sininen Risti, Tapio Saarni,1986
Släktforskarnas årsbok 2000 Rattiga och fattigvård förr, militärtjenst 1800-talet, släkterna Gottfarb, Rålamb, Palbitzki2000
Släktforskarnas årsbok '99 Familjearkiv, stavning av namn, emigrantöden, pesten, bysamhälle, borgmästarsläkter i Hudiksvall, släktutredningar: Felländer, Bengt Feltman, Sten Pedersson (stjärna),1999
Släktforskarnas årsbok '98 Källkritik, Etik, Faderskap, Prentation av SBL, Medeltida källor, Släkter: Karl VI Gustaf, Olof Montén, Sasse, Maria Watz, Ängaätten, Smedssläkter, Svedjefinnar1998
Krigsarkivet 200 år Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2005
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20082008
Liv i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
Att resa i arkiv Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 20042004
Grannar emellan Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 19971997
Arkivskatter Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 19941994
Arkiven sjunger - nedslag i svensk musikhistoria Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20112011
Familjen Bernadotte - kungligheter och människor Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 20102010
Den cyklande humanisten; Historiker, arkivman, stockholmare; En vänbok till Ulf Söderberg Meddelanden från Krigsarkivet XXX2009
Suomen 3. Oulun ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan päällystö 1854-1868, genealoginen luettelo Finland, skarpskyttebataljon, Uleåborg, officerare, 1854-18681991
Haapaniemi krigsskola och topografiska kår Haapaniemi, Gustav III,Samuel Möller, E.S. Tigerstedt, Sigurd , Finska Kadettklubben1930
Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755 Sverige, armé och flotta 1755, namnregister, Livdrabantkåren, Livgardet, indelta kavalleri- och dragonregementen, Nylands- och Tavastehus dragonregemente, Karelska eller Kymmenegårds dragonskvadron, indelta infanteriregementen,1976
Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809 Savolaxbrigaden, 1808-1809, Finska kriget, levnadsteckningar, namnregister, officerare, civila tjänstemän1908
Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad 1924
Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 Rättshistoriskt bibliotek, 37. bandet1984
Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens Kyrkobalk, Bjärköarätten Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar; femte serien1946
Svenska Landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 1 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 11933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 2 Svenska landskapslagar, tolkade och förklarade för nutidens svenskar; första serien: Östgötalagen och Upplandslagen, häfte 21933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 3 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 31933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 4 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 41933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 5 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 51933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 6 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidenssvenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 61933
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade, Östgötalagen och Upplandslagen 7-8 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar, Östgötalagen och Upplandslagen häfte 7-81933
Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella 1570-1600 Underbefäl, 1570-1600, Kyösti Kiuasmaa, militäradministration, fältarmé, flottan, personförteckning,1968
Båtsmanshållet i sydvästra Finland på 1700-talet Båtsmän, roteringen i Finland 1641, Åland, Åboland, Jarl Stormboms avhandling vid Åbo Akademi, 1700-talet, källregister, personregister, båtsmän enligt socken,1959
Anteckninar om indelta dragoner i östra Finland 1644-1721 Indelta dragoner, Wiborgska dragoner 1644-1679, Georg von Schwengelms dragoner 1655-1660, Karelska dragonregementet 1665-1680, Grotenfelts dragoner 1686-1709, Karelska lantdragonerna 1709-1721, personförteckning1940
Två bortglömda österbottniska bataljoner Kejserliga 2. Wasa Finska Skarpskyttebataljon 1817-1830, personförteckning Kejserliga 2. Wasa Indelta Finska Skarpskyttebataljon 1854-1868, Krimkriget, militieboställena och skarpskyttetorpen, personförteckning, förkortningar1980
Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid Kungliga Österbottens regemente, Karl XII, Livland, Napue, Norrland, personförteckning, litteraturförteckning1971
Kungliga Österbottens regemente 1723-1771 Indelningsverket i Österbotten, 1723-1733, 1734-1740, 1743-1757, Pommerska kriget, 1762-1771, Gotthard, Wilhelm Marcks von Würtemberg, personförteckning, förkortningar1973
Släktforskarnas årsbok 2002 Släkterna: Aspenäsätten (Blå), Moderus (Modéer), Zacharoff; Saint -Barthélemy; dödsorsaker (sjukdomar); länsräkenskaper; värdering av äldre släktutredningar2002
Släktforskarnas årsbok 2004 Släkterna Christiernin, Fot, Hysing, Keisari, Schmidt; svenska officerare i amerikanska inbördeskriget; trolldomsprocesser i Småland; morianer i 1700- och 1800-talets Stockholm; ättebot (mansbot)2004
Släktforskarnas årsbok 2006 släkterna: Hillebard, Kärling, Mörk, Pagrotsky, Paulin, prästsläkter på 1600-talet, sexmannasläkter i Gårdväga socken på 1600-talet; kvinnors bakgrund; Linköpings blodbad; äldre dagstidningar;2006
Kungliga Österbottens regemente under Gustaf III:s tid, C-B. J. Petander Arkiv för svenska Österbotten nr 13 Svensk-Österbottniska Samfundet nr 321975
Kungliga Österbottens regemente under slutet av svenska tiden, C-B. J. Petander Arkiv för Svenska Österbotten nr 14 Svensk-Österbottniska Samfundet nr 331978
Finländska officerare i den kejserliga ryska arméns och krigsflottans tjänst 1809-1917, Tapio Skog Tore och Herdis Modeens stiftelse nr 92006
Skyddskårister och Lottor i Svenska Nyland Nylands Södra Skyddskårsdistrikt, Nylands Södra Lottasvärddistrikt, 1918-19441944