Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Släktforskarnas årsbok 2004

Släkterna Christiernin, Fot, Hysing, Keisari, Schmidt; svenska officerare i amerikanska inbördeskriget; trolldomsprocesser i Småland; morianer i 1700- och 1800-talets Stockholm; ättebot (mansbot)
Aktörer
utgivare: Sveriges Släktforskarförbund
redaktör: Håkan skogsjö
Ämnesord
släkter, trolldom, hantverkare, domar, invandrarbakgrund
Tid
2004
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
R Års
Skapat 20.10.2022 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 20.10.2022 av leif.c.eriksson