Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1533 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Övermarks historia Övermark, Närpes, historia, sockenhistoriker, husbönder1947
Östra Nylands Folkhögskola 1905 - 1930 Historik, 1900-talet,1930
Österbottningar i vardagsdräkt Österbotten, personhistoria, Norrbacka, Slotte, Carl Johan Slotte, Mårten Ingman, Matti Ingman, Ada Hongell, Karl Hedman1934
Österbotten. Årsbok 1987–1988 årsböcker, Österbotten, Vasa, Kungliga Wasaregemente, 1808-1809, Skollärare-föreningen i Wasa, Svenska Österbotten, Svensk-Österbottniska Samfundet1989
Österbotten. Årsbok 1985-1986 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, ornitologi, Jakob Tegengren, Per-Åke Johansson, Leif Österblad, Per Sigurd Lindberg, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1987
Österbotten. Årsbok 1981-1982 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Vasa ortodoxa församling, husmän, huskvinnor, 1500-talet, ekonomisk historia, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1983
Österbotten. Årsbok 1980 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1981
Österbotten. Årsbok 1979 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa Missionssyförening, Vasa, Björkö, Särkimo, Pudimo, Västerören, Österören, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1980
Österbotten. Årsbok 1978 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Lochteå, Lassila, urmakare, Johan Magnus Arenius, Brita Sofia Holmudd, Kristenestad, Värlax, Wasa Aktie Bank, Vasa, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1979
Österbotten. Årsbok 1976-1977 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, aktivism, bondehandeln, medeltiden, 1800-talet, 1900-talet, Pörtom, Sanemossen, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1977
Österbotten. Årsbok 1975 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia,1800-talet, arbetsvandring, Vasa län, Berga Bruk, papersbruk, Jungsund, Granfors, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1976
Österbotten. Årsbok 1973 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, byggnadshistoria, kronohäkten, Korsholm, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, 1918, Kungliga Wasa Regemente, Gardesjägarbataljonen, A. W. Kronman, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1973
Österbotten. Årsbok 1983-1984 årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Vasa, Wasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, 1970-talet, 1980-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1986
Österbotten 1971. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Ingwald Sourander, Zacharias Topelius, Vasa, Lunelund, Kvevlax, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1971
Österbotten 1970. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, historia, Vasa, Carl Axel Setterberg, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1970
Österbotten 1969. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, Österbottens regemente, infanteri,1600-talet, Karl XI, Svensk-Österbottniska Samfundet, Svenskfinland1969
Österbotten 1967. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, 1600-talet, Carl Synnerberg, Kvarken, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum, Svenskfinland1967
Österbotten 1966. Årsbok årsböcker, Österbotten, Kungliga Österbottens infanteriregemente, infanteri, fotfolk, personhistoria, Svenskfinland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-1809, Svensk-Österbottniska Samfundet, Österbottens museum1966
Österbotten 1965. Årsbok årsböcker, Österbotten, Svenska Österbotten, Woldemar Backman, Vasa, Nykarleby, Ossian Långhjelm, Estlander, släktforskning, Svenskfinland, Österbottens museum1964
Örnhjelmarna i Paris, Mays brev släktforskning, kulturhistoria, Örnhjelm, Ginsburg Modeen, Paris , Helsingfors2006
Öja släkten Söderström. En släktstudie utarbetad 1960 med tillägg och kompletteringar släktforskning, Söderström, Wittfooth, Pesonius, Öja1999
Ättlingar till Henrik Uppgård, nybyggare i Långvik, Rangsby, Närpes släktforskning, släktböcker,Uppgård, Långvik, Rangsby, Närpes, Österbotten, släkter, Hertsbacka, Träskbacka, Westerdahl, Vallvik, Martens, årsböcker, Vasanejdens Släktforskare r.f.1994
Ätterna Knorring Släktforskning, Knorring2000
Ätten von Platen under 1900-talet Släktforskning, Sverige,Tyskland1990
Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden Släktforskning, von Essen, Tyskland, Baltikum, Norden2000
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Tredje delen, I-P släktforskning, ättartavlor2019
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Personregister släktforskning, ättartavlor1966
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Första delen, A-D släktforskning, ättartavlor2017
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Fjärde delen, Q-S släktforskning, ättartavlor2021
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Femte delen, T-Ö släktfoeskning, ättartavlor2022
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. Andra delen, E-H släktforskning, ättartavlor2018
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna. 1. Bandet, A-G släktforskning, ättartavlor1954
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 3. Bandet, S-Ö släktforskning, ättartavlor1965
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna : 2. Bandet, H-R släktforskning, ättartavlor1958
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor, naturaliserade ätter, adopterade ätter1937
Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna släktforskning, ättartavlor1942
Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna / utgivna av Yrj ättartavlor, ointroducerad adel, von Brandenburg, Alopeus, Baer, Bergenheim, Broberg, Danielson-Kalmari, Falck, Meinander, Molander, Orrhielm, von Rechenberg, Rehbinder, Richter, Rosenkampff, Ross, Sprengtporten, Stierwald, Tallqvist, Thilén1960
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 2. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1975
Ättartavlor för de adliga, friherrliga (och grevliga) ätter- äkta eller falska - rörande vilka ansökan om introduktion på Finlands... 1. delen släktforskning, ointroducerad adel, ättartavlor1973
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Första delen A-K släktforskning, ättartavlor1879
Ättar-taflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. Andra delen L-Ö släktforskning, ättartavlor1880
Änkesomsorg i ståndssamhället. Försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807 änkor, prästänkor, försörjning, understöd, änkekassan, nådår, Åbo stift, kyrkan, svenska tiden, prästståndet, socialhistoria, 1700-talet, 1800-talet, dissertationer1988
Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad 1924
Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagens Kyrkobalk, Bjärköarätten Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar; femte serien1946
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor II. Häfte 1 släktforskning, ättartavlor2001
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 3 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 2 släktforskning, Sverige1965
Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor I. Häfte 1 släktforskning, Sverige, ättartavlor1989
Äidit ja tyttäret kvinnohistoria, prästsläkter, akademiska släkter, Finland1992
Ägarna till Tjufö. Ett gammalt släkthemman i Pernå. Tjufö, Sarvlax, Pernå, Diekn, Creutz, von Morian, von Born, Heikel, släkthemman1970
Åländska handlingar 1530-1634. Skattböcker 1537-1539 skattelängder, Åland, 1500-talet, 1530-talet1964
Åländska handlingar 1530-1634 II:4. Ålands silverskatteregister 1571 silverskatteregister, Åland, 1500-talet, 1571, Älvsborgs lösen1965
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Jordeböcker 1557-1605 beskattning, Åland, 1500-talet, 1600-talet1959
Åländska handlingar 1530-1634 II:1. Domböcker 1588, 1601 och 1606-1608 domböcker, Åland, 1500-talet, 1600-talet1977
Åländsk bibliografi 1957-1972 Åland, bibliografier, genealogi, 1950-talet, 1960-talet, 1970-talet1974
Ållongren - Ollongren de senaste 325 åren Ollongren, Ållongren, ointroducerad adel, Finland, Sverige, Ryssland1987
Ålands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 ortnamn, Åland, medeltiden, nya tiden, -1600-talet1927
Ålands medeltidsurkunder. Häft II: 1400-1450 handlingar, medeltiden, Åland, 1400-talet1958
Ålands medeltidsurkunder. Häft I: -1400 handlingar, medeltiden, Åland, 1200-talet, 1300-talet1954
Ålands Lantmannaskola 1913 - 1963 matrikel, 1900-talet, Åland1967
Ålands folkhögskola 1895-1945, Eriksson Jan Erik Historik, lärare, personal, elever 1895-19451945
Åland vintern 1918 Åland, 1918, historia, politisk historia, krigshistoria, Nystadskåren1972
Åbo svenska samskola 1888-1963. Matrikel över lärare och elever Åbo svenska samskola, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1964
Åbo svenska samskola 1888-1938. Matrikel över lärare och elever Åbo svenska samskola, skolmatriklar, 1800-talet, 1900-talet, Åbo1939
Åbo Nation 1906-1956. Historik och matrikel Åbo Nation, studentmatriklar, studenter, studerande, Helsingfors universitet, nationer, studentorganisationer, 1900-talet1956
Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän. 1623-1923 I-II. Biografiska och genealogiska anteckningar Åbo hovrätt, matriklar, personhistoria, personal, ledamöter, domare, jurister, 1600-1900-talet, Åbo1923
Åbo Gymnasium 1828-1872, Tigerstedt Robert historik, lärarmatrikel Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskaper i Finland CXLIII1919
Åbo gymnasii matrikel Åbo gymnasium, skolmatriklar, 1800-talet, Åbo1944
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Senare afdelningen 1740-1827 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1700-talet, 1800-talet1895
Åbo akademis studentmatrikel ånyo upprättad. Förra afdelningen 1640-1740 Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, studentmatriklar, studenter, studerande, 1600-talet, 1700-talet1891
Åbo akademi och dess män 1808-1828 I Åbo akademi, Kungliga akademien i Åbo, 1800-talet, historia, universitet, ekonomi, hemman, personhistoria, lärare, tjänstemän, forskare, vetenskaplig forskning, organisation1912
Ziefeltska släktförbindelser Släktforksning Sverigei1976
Yttermark Sparbank 1912-1972 Yttermark Sparbank, banker, historker, 1900-talet, Yttermark, Närpes1972
Ympyröitä suomalaiseen yhteiskuntaan RUK:n 60-vuotisjuhlakirja Suomen puolustuskysymys, Puolustusvoimat yhteiskunnassamme, Kansalaiset samassa veneessä, Taloutemme tienviittoja, Paikkamme kansainvälisessä yhteistyössä, Kuinka kasvatamme suomalaisia, Reserviupseerikoulun kuudes vuosikymmen1980
Ylä-Savon Kauppisten sukukirja 1 släktforskning, släkter, Kauppinen, Ylä-Savo, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kiuruvesi, Varpaisjärvi, Pielavesi, Iisalmi, Leppävirta1988
Ylioppilastalo. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kiinteistöjen vaiheita festskrifter, historiker, Studenthuset, Helsingfors, Studentkåren vid Helsingfors universitet, studentorganisationer, fastigheter1970
Wulffska hörnet under 75 år Oy Wulff Ab, företagshistoriker, Helsingfors, handelshus, familjeföretag, historia, Wulffska hörnet, stadshistoria, Wulff, 1800-talet, 1900-talet1965
William Ruth. Ett bidrag till Kymmenedalens industrihistoria William Ruth, biografier, företagare, affärsmän, Karhula Bruk, Karhula Osakeyhtiö, Kotka, Kymmenedalen, ekonomisk historia, skogsindustri, 1800-talet, 1900-talet, 1910-talet1924
Wiborg. En stad i sten. Viborg, medeltiden, Gustav Vasa, Peter den store, finländsk fästningsstad, Fredrik August Odenwall, Johan E, Johansson, Waldemar Aspelin Allan Schulman, Karl Hård af Segerstad, Matti Pietinen, Paavo Uotila, Alvar Aalto1996
Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar, med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro skolhistoriker, skolmatriklar, Vasa trivialskola, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, Vasa1884
Waldhofin aika Käkisalmessa - puu nosti, sota tuhosi Karelen, 1900-talet, trävaruindustri, Walthof2008
Vörå sockens historia II Vörå, historia, sockenhistoriker1963
Vörå sockens historia I Vörå, historia, förhistoria, sockenhistoriker1962
Västanby i Karis. Samt några därifrån härstammande släkter. En mikrohistorisk studie. Västanby, Karis, Nylander, Barkas, Klockars, Snobbers, Vallarsvedja, Vattukärr, Nyäng, Röös, släktforskning, släkter2007
Väst möter öst, Norden och Ryssland genom historien Sverige, Sverige-Finland, Estland, Ryssland, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet1996
Världens ljus. Uttrycksformer för det religiösa livet i Hangö Hangö, Ekström, religion, kyrkliga byggnader, finska församlingen, evangeliska rörelsen, ortodoxin, frälsningsarmén, missionen, metodisterna, pingsrörelsen, Jehovas vittnen1992
Välskärin vaiheita. Saksasta Suomeen . 1788 muuttaneen Friedrich Zinckin (1767-1829) jälkeläiset v. 1993 släktforskning, Finland1993
Vägvisare uti Svea- och Göta Riken samt Stor-Förstendömet Finland 1776 Facsimiletryck av Vägvisare til och ifrån alla städer och namnkunniga orter uti Svea- och Göta-Riken samt Stor-Förstendömet Finland 17761973
Vägen från Siliusbacken - berättelsen om släkten Silius släktforskning, Silius, Hollola, Kärkölä, Mäntsälä, Helsinge2012
Vårt Sottungsby - Sotunkimme Helsinge, Helsinge socken, Vanda, Sottungsby, Håkansböle, Björkbacka, Lassas, Brandts, Myrbacka, Nedre Nissas, Övre Nissas, Nygårds, Kuppis, Bisa, Kullobacka, Langis, Smeds, Nils Westermark, Holst, Anders Wilhelm Siljander, Ida Nybäck, Henry Sjöblom2011
Våra första västindienfarare finländare, finlandssvenskar, Sverige, Västindien, S:t Barthélemy, kolonier, 1700-talet, Finland1990
Våra första amerikafarare. Historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige finlandssvenskar, finländare, Amerika, Sverige, Finland, Nya Sverige, 1600-talet1988
Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y. Jäsenet = medlemmar 1992 Vuorimiesyhdistys -Bergsmannaföreningen r.y., medlemmar, matriklar, bergsingenjörer, gruvingenjörer, ingenjörer, diplomingenjörer, geologer, 1990-talet1992
von Platen, den svensk-finska ointroducerade grenen von Platen, Sverige, Finland, ointroducerad adel1987
von Nandelstaedt i Livland och Ryssland von Nandelstaedt, Livland, Ryssland, Sverige, Finland1987
Virkby Samskola, Vikkbynejdens högstadium, Virkby gymnasium 1948 - 1998 historik, lärarmatrikel, 1900-talet, Lojo1998
Virkby Samskola Matrikel 1948 - 1968 skolmatrikel, 1900-talet, Lojo1969
Virkamiehiä. Lääninhallinnon virkamiehet 1721-1808 matriklar, personhistoria, tjänstemän, länsförvaltning, kronolänsmän, svenska tiden, 1700-talet, 1800-talet2005
Villa Carlstedt. En krögar- och konstnärsfamil med sommarnöjen släkter, historia, Esbo, Mattby, Notudden, Carlstedt, Ellegaard, Sonck2007
Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620. Viipurinkarjalaisten sukunimien esiintyminen muualla Suomessa ja lähialueilla liikkuvuuden mittar migration, emigration, 1500-talet, 1600-talet, Karelen, Savolax, Östra Finland, Karelska näset, Viborgs län, Ryssland, Ingermanland, Sverige2006