Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Öja släkten Söderström. En släktstudie utarbetad 1960 med tillägg och kompletteringar

släktforskning, Söderström, Wittfooth, Pesonius, Öja
Aktörer
författare: Söderström, Eric Olof, Ekman Nils-Erik
utgivare: Ekman Nils-Erik
förläggare: Ekman Nils-Erik
Ämnesord
historia, släkter, släktböcker
Tid
1999
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
K2 Söd
Skapat 23.04.2021 av bibliotek.hsf
Uppdaterat 11.06.2021 av vuokkotainio