Årgång 45

 

Pärmbild: Den schweiziska fysikern och biologen Johann Friedrich Miescher identifierade något han kallade ”nuclein”, dvs dna, år 1869 – för 150 år sedan! Det skedde genom studier av vita blodkroppar vid universitetet i Tübingen. Han insåg också vikten av sin upptäckt. Trots detta tog det mer än 50 år innan det vetenskapliga samfundet i större omfattning uppskattade hans arbete. Miescher var professor i fysiologi vid universitetet i Basel och grundade Schweiz’ första fysiologiska institut Vesalianum. Foton: Wikimedia.org

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2019

Ledare: Ur ordförandens penna.

En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget. Sebastian Jägerhorn.

En torpares liv i Sjundeå. Gerd Strandberg-Andersson. KÄLLHÄNVISNINGAR TILL En torpares liv i Sjundeå

Piga, klockare, inhysing, lots – Skärgårdsöden 1669–1809. Carina Wolff-Brandt.

Att förstå sin bakgrund. Emelie Enckell.

Besök på Lappvikens gravgårdar. Henrik Andersén.

Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva.

Estlandsfararna – Finska frikårsrörelsen i Estland 1919. Föredrag 20.11.

Estniska för resenärer. Kortkurs på Arbis.

Kapten Gunnar Sund i Estlands frihetskrig. Rita Neittamo.

Fältpost från Tallinn 1919. Tony Kronqvist.

Renskrivna kyrkböcker från Reval och Narva. Tony Kronvist.

Ny i styrelsen: Anders Roos.

Ny i styrelsen: Tryggve Gestrin.

Ortnamn på svenska.

Maritas Plock: Svenska dagen-tal. Marita Raatikainen.

Lützen – på spaning efter ett minne. Tony Kronqvist.

DNA-grupp startat,

Jullunchen.

Ny mötesplats från år 2020: Marthornas lokal på Simonsgatan 12.

Kortnytt.

GDPR – dataskyddslagstiftningens tillämpningar för släktforskare.

Vilka internetsidor och portaler vågar jag gå in på? Alexandra Ramsay.

Minne och Motiv. Henrik Meinander.

Antavla – Olivia Lindström, Peter Ragnvaldssons mormors mormor.

Nytt i biblioteket, Utbytestidningar i klubblokalen.

HSF-info och styrelsen.

Händelsekalender

 
       

 

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2019

Ledare: Dna i släktforskningens tjänst. Ordf. Peter Ragnvaldsson

Från bondesamhället till välfärdssamhälle – utgående från släkterna Ådahl på Labbas och Mylius på Johanneberg i Sibbo. Ove Knekt

Nöd- och hungeråren i Finland under 1500–1800-talet. Kari-Matti Piilahti.

Några finlandssvenska arbetarfamiljer i Helsingfors 1918. Sten Enbom.

Bondesläkter som utvandrade till Ingermanland – Familjen Koljo 1630–1945. Krister Forsberg.

Vetenskapernas hus – ett skolhus. Ulla Räty 2000, Hans Andersin 2003.

Topeliusturnén – med antavlan till Kuddnäs. Tony Kronqvist.

Jullunchen – bildkavalkad.

Verksamhetsberättelse för år 2018.

Kallelse till årsmöte 2019.

Medlemssidor under lösenord. Tom Swahn.

Maritas Plock: Ord och uttryck. Marita Raatikainen.

Temakväll kring Helsingfors kyrkböcker.

Besök på ortodoxa och Gardets begravningsplatser.

Nyländsk släktforskarträff i Helsingfors.

Minihistoria. Amorinen i barnkortegen. Elisabeth Morand.

Dagens dyrgrip: Dopkolten. Ulla Bäck.

Ny namnlag från 1.1.2019. Henrik Andersén.

Kuulutko sukuuni 2018. Henrik Andersén.

Släktforskardagar i Sverige.

Antavla – Inger Genberg, f. Nordman.

Släktforskarna på bokmässa. Margaretha Wildtgrube.

Biblioteket i klubblokalen uppdateras. Nytt i biblioteket.

Bibbagruppen.

Kortnytt.

Känner du dina rötter? – Ny HSF-broschyr: Klipp ut, dela ut!

Händelsekalender.