Årgång 43

 

 

   

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2017

Ledaren - Digitalisering unerlättar släktforskningen
Gestalter ur min släkts historia
Ny i HSF:s styrelse: Tom Swahn
Janne Söderhjelm - Amurfararen
En Karolinerofficer som blev släkten Segercrantz anfader
Hemliga operationen Pinatova
Vårutfärd i västerled
Höstresa till Viborg, Terijoki och Kronstadt
Ny i HSF:s styrelse: Tony Kronqvist
Kuulutko Sukuuni 2017
Släktforska på internet - informationskompetens behövs
Antavla: Tony Kronqvist
Skolgossen Paul Nicolay bland skalder och lärda i Eutin
I biblioteket hösten 2017
Händelsekalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2017

Ledaren - En aktiv släktforskarförening
Intervju med Peter Ragnvaldsson
Fritz Arthur Jusélius testatemte
Ny i HFS:s styrelse - Henrik Andersén
Ny i HFS:s styrelse - Henrik Westin
Ostar och mejerister - om ostmakarsläkten Block
HSF på Bokmässan 2016
Höstresa till Viborg 2017
Jullunchen 2016 på Handelsgillet
Vårutflykt 2017 till Kyrkslätt, Sjundeå och Esbo
Antavla: Tom Swahn
Verksamhetsberättelse 2016
Anita Magnusson in memoriam
Kallelse till ordinarie årsmöte 2017
I biblioteket tillgänglia antavlor
Genealogiska Samfundet i Finland 100 år
Nytt i biblioteket 2016