Årgång 39

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2013

Inför ett nytt decennium av Kaarlo Rainio
Från onsdagsklubb till Helsingfors Släktforskare rf
Medlemsenkät 2013 - Möten och resor viktigare än forskning
Förslag till verksamhetsplan och budget 2014
Smolna-institutet i S:t Petersburg på kejsardömets tid av Elisabet Morand-Löfving
Våra skotska förfäder av Liva Söderhjelm
HSF besökte Baltikum-biblioteket av Anita Magnusson
Recension: Till Amerika vi gå av Gunnar Damström
Recension: Eirik Hornborg - orädd sanningssägare och rättkämpe av Henry Clay Ericsson
Vårutfården till Kimitoön 2013 av Maj-Britt Järvinen
Aleko Lilius - mannen med äventyr i portföljen av Marit Lindqvist
Person- och släktvapen i Finland av Wilhelm Brummer
Bokdonationer och -anskaffningar till biblioteket våren 2013
 

  Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2013

Krigsbarnens minnesbilder av Kaarlo Rainio
Verksamhetsberättelse för 2012
Kallelse till vårmöte 2013
Gråt inte, gråt inte - ett krigsbarns minne av Maj-Britt Järvinen
Rapport om min första resa till Sverige av Carl-Axel Palmgren
Ämbetsmän och dignitärer från Gamla Finland vid återföreningen 1812 av Rainer Knapas
Sandudds gamla gravgård och dess invånare av Martin Gardberg
Recension: Sissi-Jaakko. En klassresa i svenskt 1700-tal av Tord Elfving
Genealogiska Samfundet i Finland firade 95 år av Anita Magnusson
Swedish Finn Historical Society av Gunnar Damström
Med Helsingfors Släktforskare i väst och öst av Rita Neittamo
Breven från Kiitola - 50 år med familjen von Essen på Kiitolabacken av Odert von Essen
Antavla: Jan Erik Simberg
Holger och Reunion håller reda på din släktforskning av Rita Neittamo
Jullunchen på Handelsgillet 11.12.2012 av Lena Boström
Nya böcker och bokdonationer hösten 2012