HSF:s medlemsblad Släktforskaren

Släktforskaren är en medlemstidning för Helsingfors Släktforskare. Den utkommer med två nummer per år och innehåller artiklar av olika slag och information till medlemskåren om föreningens aktiviteter.

 

Släktforskaren är organ för Helsingfors Släktforskare rf.

Ansvarig utgivare är föreningens ordförande.

Chefredaktör: Föreningens ordförande, se under 'Organisation'

Släktforskaren utkommer med två nummer per år och ingår i HSF:s medlemsavgift.

Adressförändringar och prenumerationer skickas per post till Helsingfors Släktforskare, Dragonvägen 10 TH 25, 00330 Helsingfors eller med e-post till adress helsingfors.hsf(at)gmail.com