Årgång 31

Innehåll för Släktforskaren 2/2005

Skrivning av namn i genealogisk text på svenska. Förslag till rekommendation för HSF
Boare och herrskap i Sibbo skärgård av Eva Packalén
Kronofogden Carl Fredrik Ekholms härkomst av Lars-Erik Eskelin
En helsingforsisk hantverkarsläkts öden av Sten Enbom
Nyförvärv i biblioteket av Susan Strömberg
Min släktforskning: Mitt hemlighetsfulla skrin av Britta Forsman
Vårutflykten till Langinkoski, Strömfors och Malmgård av Maj-Britt Järvinen
Kurt Marander hedersmedlem
Nya i styrelsen
Bokrecension: Lagens arm i 1700-talets Finland av Hans Andersin
Samarbete med Arbis av Rolf Lilja
Nu finns det bredband på Dragonvägen av Per-Göran Savander
Fotografering av gamla gravar i Helsingfors av Carl-Axel Palmgren
Antavlor: Eva Roos-Packalén och Lars-Einar Floman
Medlemsförteckning
Studieresa till Stralsund och Greifswald den 19.23 september 2005
 

Innehåll för Släktforskaren 1/2005

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse 2004
Balans- och resultaträkning 2004
Förslag till budget 2005
Släktforskarens 30 år av Kurt Marander
"Öppet hus" på Dragonvägen av Rolf Lilja
Den gåtfulla släkten Naht av Hans Andersin
Nyförvärv till biblioteket av Susan Strömberg
Från Malmgren på Ormsö till Palmgren i Helsingfors av Carl-Axel Palmgren
Mammas faster Nathalie "Natta" Kavaleff av Asta Kolma
Estlands svenskbygder - en stark fläkt av det förgångna av Hans Andersin
HSF:s besök på Brages Pressarkiv av Susan Strömberg
Internet i utveckling av Carl-Axel Palmgren
Jullunchen på restaurang Tekniska av Kurt Marander
Släktforskartidskrifter i HSF:s bibliotek av Susan Strömberg
Antavlorna av Per Göran Savander
Antavla: Leif Hernberg