Årgång 32

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2006

Nya krafter av Kaarlo Rainio
Hans Andersin ny hedersmedlem
Rolf Lilja in memoriam av Hans Andersin
Georg Luther är borta av Kristian Stockmann
Nya styrelseledamöter
Det Jägerhornska hornet av Reginald Jägerhorn
Höstens föredragsserie på Arbis
Betjänten Carl Gustaf Floman av Kurt Marander
Nyförvärv till biblioteket våren 2006 av Susan Strömberg
En givande utflykt till Frugård och Heinola av Maj-Britt Järvinen
Bokrecension: Släkten Sumelius i nyutgåva av Hans Andersin
Bokrecension: Lottarörelsens goda ande Lolan av Hans Andersin
Stimulerande släktforskardagar i Stockholm
Medlemsförteckning

Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2006

Ett år att se fram emot av Hans Andersin
Kallelse till vårmöte
Verksamhetsberättelse 2005
Balansräkning och resultaträkning 2005
Verksamhetsplan och budget 2006
Sjökapten Axel Fernberg och barken Helsingfors av Car-Axel Palmgren
Hur fick Stefan Löfving pension? av Elisabeth Morand-Löfving
HSF fotograferar gravar av Martin Gardberg
Resan till Stralsund och Greifswald 2005
Urgammal svensk bygd i Ukraina av Valentin Tinnis
Min släktforskning: Jussas hemman i Sibbo av Ann-Marie Appelberg
Bokrecension: Kronolänsman Mats Ersson Nohrmans dagboksanteckningar av Jutta Aminoff
Antavla: Christian Gustaf Sucksdorff
Nyförvärv och donationer till biblioteket av Susan Strömberg