Årgång 41

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2015

Ulla Bäck ny ordförande för HSF
Presentation av de nya styrelsemedlemmarna Annette Wavela och Peter Ragnvaldsson
Olga och Edvin Hjelt
Korrespondensen mellan bröderna Gustaf och Karl Langenskiöld
Överste Henrik Felix Björkqvist - krigare i främmande land
J.L. Runeberg - kultur till sjöss
Medlemsförteckning 2015
Frågepanelen: Bouppteckningar, riksarkiv och landsarkiv, soldader och DNA
Birgitta Boucht: Tid, möjlighet, mod
Besök: Riksdagsbiblioteket
Antavla: Georg Eric Reginald Jägerhorn af Spurila
Verksamhetsberättelse 2014
Kallelse till vårmöte 2015

 

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2015

Ledaren - Sommaren 2015
Släkten Donner i Finland
Tjänare min vän - vårutfärd till Tusby
Vem kan man kalla betydelsefull (Claes Cedercreutz)
Helsingfors Diakonissanstalt i slutet av 1800-talet
Heikkilä - Heikel - Heikinheimo Förfinskningen av släktnamn
Antavla: Anders von Bell
Verksamhetsplan och budget 2016